Ekspertise og brukermakt

Den ”nordiske modellen” med kombinasjonen av marked og stat, har lenge vært et ideal i internasjonal samfunnsforskning. I dag får Norge igjen oppmerksomhet for hvordan bruker- og deltakerdemokrati praktiseres.

 

I denne boka drøftes vendingen mot forbrukerinnflytelse og brukermedvirkning innenfor sentrale politiske og administrative felt, som mat, helse og samferdsel. Forfatterne diskuterer hva denne vendingen består i og hva som skjer når brukermedvirkningen møter markedslogikk og forbrukerkrav. De undersøker strategiene som gjør oss til individuelle brukere og forbrukere, og hva som er forskjellen på brukere, forbrukere og borgere.

Sentralt i boken står spørsmålet om hva brukervendinga betyr for politikk og politikkutøvelse.

Les mer om boken 

Publisert 3. nov. 2010 10:13 - Sist endret 16. aug. 2012 10:15