CONNECT: The International Context for Norway's Transition to a Low Emissions Economy

CONNECT tar for seg den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn, og ledes av CICERO.

Om prosjektet

I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.

CONNECT ledes av CICERO Senter for Klimaforskning.TIK er en av tre partnere i tillegg til CICERO. Ansvarlig for prosjektet på TIK:

Professor Asdal veileder CICERO-forsker Bård Lahns phd-prosjekt, og bidrar i work package 3 og 4.

Les mer om CONNECT på CICEROs nettsider.

 

Publisert 4. jan. 2019 13:37 - Sist endret 4. jan. 2019 13:37