Kristin Asdal

Bilde av Kristin Asdal
English version of this page
Telefon +47 22841614
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

TIK henviser til engelsk presentasjon av Kristin Asdal

Emneord: Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk

Publikasjoner

Asdal, Kristin. 2015. What is the issue? The transformative capacity of documents. Distinktion 16 (1): 74-90.

Asdal, Kristin. 2015. Enacting values from the sea: On innovation devices, value-practices and the modification of markets and bodies in aquaculture. In Value Practices in the Life Sciences and Medicine, edited by I. Dussauge, C.-F. Helgesson and F. Lee: Oxford University Press.

Asdal, Kristin. 2014. From climate issue to oil issue: Offices of public administration, versions of economics and the ordinary technologies of politics. Environment and planning A 46 (9): 2110-2124.

Asdal, Kristin & Marres, Noortje. 2014. Introduction: Performing environmental change: The politics of social science methods. Environment and Planning A 46 (9): 2055-2064.

Asdal, Kristin. 2014. Contesting the Animal Model: Axel Holst and the Controversy over Scurvy and Beriberi. Social History of Medicine 27 (3): 577-593.

Law, John, Geir Afdal, Kristin Asdal, Wen-yuan Lin, Ingunn Moser, and Vicky Singleton. 2014. MODES OF SYNCRETISM: Notes on Noncoherence. Common Knowledge 20 (1):172-192.

Asdal, Kristin. 2014. Versions of milk and versions of care: The emergence of mother´s milk as an interested object and medicine as a form of dispassionate care .Science in Context 27 (2): 307-331.

Asdal, Kristin, and Christoph Gradmann. 2014. Science, technology, medicine – and the state: The science-state nexus in Scandinavia 1850-1980. Science in Context 27 (2): 177-186.

Asdal, Kristin, and Gro B. Ween. 2014. Writing Nature. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2 (1): 4-10.

Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone. 2014. Veterinærene. En profesjons arbeid på grensen: For jurisdiksjon og velferd. In Profesjonshistorier, edited by Rune Slagstad & Jan Messel. Oslo: Pax Forlag.

Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling. 2014. Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Oslo: Fritt Ord.

Asdal, Kristin. 2014. Politisk autoritet versus vitenskapelig kompetanse. Å ominnrede stortingssalen, rettslokalet og laboratorierommet. In Straff, lov, historie: Historiske perspektiver på straffeloven av 1902, edited by G. Heivoll and S. Flaatten. Oslo: Akademisk publisering.

Asdal, Kristin. 2012. Contexts in Action—And the Future of the Past in STS. Science, Technology & Human Values 37 (4):379-403.

Asdal, Kristin, and Ingunn Moser. 2012. Experiments in Context and Contexting. Science, Technology & Human Values 37 (4):291-306.

Asdal, Kristin. 2011. Politikkens natur - naturens politikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Asdal, Kristin. 2011. The Office: The Weakness of Numbers and the Production of Non-Authority. Accounting, Organizations and Society 36 (1):1-9.

Asdal, Kristin. 2008. Enacting Things through Numbers: Taking Nature into Account/ing. Geoforum 39 (1):123-132.

Asdal, Kristin. 2008. Subjected to Parliament: The Laboratory of Experimental Medicine and the Animal Body. Social Studies of Science 38 (6): 899- 917.

Asdal, Kristin. 2008. On Politics and the Little Tools of Democracy: A Down-to-Earth Approach. Distinktion 9 (1): 11-26.

Redigerte utgaver av tidsskrift

Asdal, Kristin & Marres, Noortje. 2014. Performing environmental change: The politics of social science methods. Environment and Planning A, 46 (9).

Asdal, Kristin & Gradmann, Christoph. 2014. Science, technology, medicine – and the state: The science-state nexus in Scandinavia 1850-1980. Science in Context, 27 (2).

Asdal, Kristin & Ween, Gro. 2014. Writing Nature. Nordic Journal of Science and Technology Studies, 2 (1).

Asdal, Kristin & Moser, Ingunn. 2012. Experiments in Context and Contexting. Science, Technology & Human Values, 37 (4).

Asdal, Kristin, Borch, Christian & Moser, Ingunn. 2008. The Technologies of Politics. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 9 (1).

Kronikker

Kristin Asdal. Humanistisk kapital. Minneord Francis Sejersted. Dagens Næringsliv, 03.09.2015.

Kristin Asdal. For mye etikk av det godeDagens Næringsliv 25.06.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Hva skal vi med humanioradebatten? Morgenbladet 20.06.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Krise nå igjen? Morgenbladet 21.03.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Humanioras muligheter. Aftenposten 21.03.2014

Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari Hvattum, Helge Jordheim, Tore Rem, Erling Sandmo, Espen Ytreberg. Hva skal vi med nytte? Aftenposten 15.04.2014

Kristin Asdal. Det er i laboratoriet det skjer. Aftenposten 16.03.2013.

Kristin Asdal. Klimasakens forvaltning. Dagens Næringsliv 20.04.2012

 

 • Asdal, Kristin & Cointe, Béatrice (2021). Experiments in co-modification: a relational take on the becoming of commodities and the making of market value. Journal of Cultural Economy.  ISSN 1753-0350. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Asdal, Kristin (2020). Foucaults metode og nyliberalismen. Eller skal vi heller snakke om den grenseløse og intense innovasjonsøkonomien?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  37(03-04)
 • Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2020). The modified issue: Turning around parliaments, politics as usual and how to extend issue-politics with a little help from Max Weber. Social Studies of Science.  ISSN 0306-3127.  50(2), s 252- 270 . doi: 10.1177/0306312720902847 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Asdal, Kristin (2019). Is ANT equally good in dealing with local, national and global natures?, In Anders Blok; Ignacio Farias & Celia Roberts (ed.),  The Routledge Companion to Actor-Network Theory.  Routledge.  ISBN 9781138084728.  Chapter.  s 337 - 344
 • Mangset, Marte & Asdal, Kristin (2019). Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology.  ISSN 0007-1315.  70(2), s 569- 588 . doi: 10.1111/1468-4446.12356 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2019). Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity. Journal of Cultural Economy.  ISSN 1753-0350.  12(6), s 552- 570 . doi: 10.1080/17530350.2019.1639066 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Asdal, Kristin (2018). "Interested Methods" and "Versions of Pragmatism". Science, Technology and Human Values.  ISSN 0162-2439.  43(4), s 748- 755 . doi: 10.1177/0162243918773446 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Asdal, Kristin (2018). Å gjøre oppdrettstorsk spiselig. Innovasjonsprosa som verdsettingsverktøy., I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel 9.  s 230 - 275
 • Asdal, Kristin & Jordheim, Helge (2018). Texts on the Move: Textuality and Historicity Revisited. History and Theory.  ISSN 0018-2656.  57(1), s 56- 74 . doi: 10.1111/hith.12046
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske tekster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone (2017). Modifying the biopolitical collective. The law as a moral technology, In Kristin Asdal; Tone Druglitrø & Steve Hinchliffe (ed.),  Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition.  Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  4.
 • Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (2017). Introduction. The more than human condition: Sentient creatures and versions of biopolitics, In Kristin Asdal; Tone Druglitrø & Steve Hinchliffe (ed.),  Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition.  Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  Introduksjon.
 • Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). Assembling the Whale: Parliaments in the Politics of Nature. Science as Culture.  ISSN 0950-5431.  25(1), s 96- 116 . doi: 10.1080/09505431.2015.1093744
 • Asdal, Kristin (2015). Enacting values from the sea: On innovation devices, value practices, and the co-modifications of markets and bodies in aquaculture, In Isabelle Dussauge; Claes-Fredrik Helgesson & Francis Lee (ed.),  Value Practices in the Life Sciences & Medicine.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-968958-3.  Chapter 9.  s 168 - 185
 • Asdal, Kristin (2015). What is the issue? The transformative capacity of documents. Distinktion: Journal of Social Theory.  ISSN 1600-910X.  16(1), s 74- 90 . doi: 10.1080/1600910X.2015.1022194
 • Asdal, Kristin (2014). Contesting the Animal Model: Axel Holst and the Controversy over Scurvy and Beriberi. Social history of medicine.  ISSN 0951-631X.  27(3), s 577- 593 . doi: 10.1093/shm/hku007
 • Asdal, Kristin (2014). From climate issue to oil issue: Offices of public administration, versions of economics and the ordinary technologies of politics. Environment and planning A.  ISSN 0308-518X.  46(9), s 2110- 2124 . doi: 10.1068/a140048p
 • Asdal, Kristin (2014). Politisk autoritet versus vitenskapelig kompetanse: Å ominnrede stortingssalen, rettslokalet og laboratorierommet, I: Sverre Flaatten & Geir Heivoll (red.),  Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-8152-043-1.  Kapittel.  s 153 - 184
 • Asdal, Kristin (2014). Versions of milk and versions of care: The emergence of mother´s milk as an interested object and medicine as a form of dispassionate care. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  27(2), s 307- 331 . doi: 10.1017/S0269889714000088
 • Asdal, Kristin & Druglitrø, Tone (2014). Veterinærene. En profesjons arbeid på grensen: For jurisdiksjon og velferd, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  23.  s 700 - 734
 • Asdal, Kristin & Gradmann, Christoph (2014). Science, technology, medicine - and the state: The science-state nexus in Scandinavia 1850-1980. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  27(3), s 177- 186 . doi: 10.1017/S0269889714000039
 • Asdal, Kristin & Marres, Noortje (2014). Performing environmental change: The politics of social science Methods. Introduction. Environment and planning A.  ISSN 0308-518X.  46(9), s 2055- 2064 . doi: 10.1068/a140292e
 • Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn Brita & Singleton, Vicky (2014). Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge.  ISSN 0961-754X.  20(1), s 172- 192 . doi: 10.1215/0961754X-2374817
 • Ween, Gro Birgit & Asdal, Kristin (2014). Writing Nature. Introduction to Special Issue. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(1), s 4- 10 . doi: 10.5324/njsts.v2i1.2130
 • Asdal, Kristin (2013). Å verdsette fremtiden: Fra klimasak til oljesak. Fortid.  ISSN 1504-1913.  10(4)
 • Hebrok, Marie & Asdal, Kristin (2013). Fra gull til gråsten. Avhending av møbler, I: Pål Strandbakken & Nina Heidenstrøm (red.),  Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-737-4.  9.  s 183 - 206
 • Asdal, Kristin (2012). Contexts in Action - And the Future of the Past in STS. Science, Technology and Human Values.  ISSN 0162-2439.  37(4), s 379- 403 . doi: 10.1177/0162243912438271
 • Asdal, Kristin (2012). Dyrs smerte og menneskers straff: tekst og kontekst i straffeloven av 1902. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2)
 • Asdal, Kristin (2012). Versjoner av melk, I: Hilde Bondevik & Anne Kveim Lie (red.),  Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid.  Unipub forlag.  ISBN 9788274775190.  Del II- hvitt.  s 187 - 200
 • Asdal, Kristin & Moser, Ingunn Brita (2012). Experiments in Context and Contexting. Science, Technology and Human Values.  ISSN 0162-2439.  37(4), s 291- 306 . doi: 10.1177/0162243912449749
 • Asdal, Kristin (2011). The office: The weakness of numbers and the production of non-authority. Accounting, Organizations and Society.  ISSN 0361-3682.  36(1), s 1- 9 . doi: 10.1016/j.aos.2011.01.001
 • Asdal, Kristin (2010). Å legitimere fri tid og fri forskning. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 72- 85
 • Asdal, Kristin (2009). Subjected to Parliament II, In Tora Holmberg (ed.),  Investigating Human/Animal Relations.  Centrum för genusvetenskap.  ISBN 978-91-978186-0-5.  Scientific animals.  s 164 - 172
 • Asdal, Kristin & Jacobsen, Eivind (2009). Å bære forbrukeransvar, I: Kristin Asdal & Eivind Jacobsen (red.),  Forbrukerens ansvar.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30639-7.  Kapittel 1.
 • Asdal, Kristin (2008). Enacting things through numbers: Taking nature into account/ing. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  39 . doi: 10.1016/j.geoforum.2006.11.004

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202543631.  276 s.
 • Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (ed.) (2017). Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  224 s. Vis sammendrag
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.
 • Asdal, Kristin (2011). Politikkens natur. Naturens politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016993.  304 s.
 • Asdal, Kristin & Jacobsen, Eivind (red.) (2009). Forbrukerens ansvar. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30639-7.  360 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin (2021). Det går et gjenferd gjennom nyliberalismekritikken. morgenbladet.no.
 • Asdal, Kristin & Lahn, Bård Lappegård (2020). Valuing the oil economy: On climate targets and ‘tools of valuation’.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Following viruses - following documents. Teknovatøren.  19, s 26- 29
 • Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde & Brenna, Anders (2020, 03. februar). Podcast: Den blå økonomien. [Radio].  Norgeshistorie.no.
 • Nickelsen, Trine; Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020, 23. november). Dokumentene former livene våre - og hele samfunnet. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Asdal, Kristin (2019). Thomas Brandt, Mats Ingulstad, Eirinn Larsen, Marte Mangset & Vera Schwach Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie Oslo: Fagbokforlaget 2018. 688 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(4), s 424- 429 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-04-09
 • Druglitrø, Tone & Asdal, Kristin (2018). Accounts that may move: Material-semiotics and the more-than-human condition.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2017). The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Ble Helgesen akterutseilt?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Hvem former havsatsingen?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm.
 • Asdal, Kristin (2014). For mye etikk av det gode. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 48- 49
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Asdal, Kristin & Marres, Noortje (2014). Guest editorial. Environment and planning A.  ISSN 0308-518X.  46(9), s 2055- 2064 . doi: 10.1068/a140292e
 • Asdal, Kristin (2013). Det er i laboratoriet det skjer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin (2013). Models as contested objects.
 • Asdal, Kristin (2013). Political Animals: Re-setting parliament, the lab and the courtroom.
 • Asdal, Kristin (2013). Straffeloven av 1902: Juridisk ekspertise versus politisk autoritet.
 • Asdal, Kristin (2012). Klimasakens forvaltning. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Asdal, Kristin (2011, 05. februar). En fri høyremann.  Klassekampen.
 • Asdal, Kristin (2011). Innovasjoner/transformasjoner: Å studere endring.
 • Asdal, Kristin (2011). Politikkens natur - naturens politikk. En studie av politikkens teknologier.
 • Asdal, Kristin (2010). "Back to nature!": The non-pasteurization of Norway.
 • Asdal, Kristin (2010). Clearing the way for carbon markets.
 • Asdal, Kristin (2010). Demokratiets muligheter og begrensninger.
 • Asdal, Kristin (2010). Forvaltningens natur - naturens forvaltning.
 • Asdal, Kristin (2010). Ikke et tall for alt. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.
 • Asdal, Kristin (2010). Introduksjon til aktør-nettverk-teori.
 • Asdal, Kristin (2010). Laboratoriehistorie(r) og vitenskapelige revolusjoner.
 • Asdal, Kristin (2010). Nature and Capital: Accounting for Nature.
 • Asdal, Kristin (2010). Ord som virker. Om metaforer og forholdet mellom vitenskap og politikk.
 • Asdal, Kristin (2010). Producing an animal model: Axel Holst and the history of scurvy and beriberi.
 • Asdal, Kristin (2010). Producing an animal model: Axel Holst and the history of scurvy and beriberi.
 • Asdal, Kristin (2010). Tekst og kontekst.
 • Asdal, Kristin (2010). The role of technology in Norwegian environment- and climate policy.
 • Asdal, Kristin (2010). Vitenskapspolitikk og levende dyr.
 • Asdal, Kristin (2010). Å skape verdi.
 • Asdal, Kristin (2010). Å studere vitenskap som kultur – ny kulturhistorie?.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2010). Fra naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014.
 • Asdal, Kristin (2009). Accounting for natural resources.
 • Asdal, Kristin (2009). Ekspertise og brukermakt.
 • Asdal, Kristin (2009). Idégrunnlaget for norsk økonomisk politikk idet 20. århundre: Knappe ressurser; økonomisk versus ingeniørfaglig tenkning i miljøfeltet etter 1945.
 • Asdal, Kristin (2009). Politikkens natur - naturens politikk.
 • Asdal, Kristin (2009). Saken - i teksten og historien.
 • Asdal, Kristin (2009). Science and technology studies and the environment.
 • Asdal, Kristin (2009). The non-pasteurization of Norway.
 • Asdal, Kristin (2009). The office: The weakness of statistics and the production of non-authority.
 • Asdal, Kristin (2009). The state, the animal and the human population.
 • Asdal, Kristin (2008). Bodies in Text and Contexts: The Democratic Challenge to Medicine at the turn of the 20th century.
 • Asdal, Kristin (2008, 30. desember). Grønne skatter i det blå.  ABC Nyheter.
 • Asdal, Kristin (2008, 03. september). Historien er i tekstene.  Klassekampen.
 • Asdal, Kristin (2008, 12. september). Ja takk, begge deler. Forskergruppen bak Tekst og historie vil forene uforsonlige humanister.  Morgenbladet.
 • Asdal, Kristin (2008). Kultur, makt og diskurs: Å studere kontroverser.
 • Asdal, Kristin (2008). Miljø i krisetider. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  119(257)
 • Asdal, Kristin (2008, 08. mars). Miljøbudsjett:Miljøverndepartementet versus Finansdepartementet. [Radio].  NRK Friluftsmagasinet.
 • Asdal, Kristin (2008). Miljøvern i en nedgangskonjunktur. Fortid.  ISSN 1504-1913.  5(4), s 16- 17

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 15. jan. 2019 14:21