STV4020E

Publisert 28. nov. 2018 12:30

En komparativ tilnærming til landegenskapers betydning i spørsmålet om innvandringskritiske befolkninger.

STV4020E, høst 2017