En komparativ undersøkelse av Danmarks og Sveriges innvandringspolitikk

STV4020E, høsten 2015

Problemstilling

Kan en dominerende sosialdemokratisk politikk, en generell aksept for innvandring i befolkningen og fravær av et suksessfullt høyrepopulistisk parti være årsaken til at Sverige har valgt en liberal innvandringspolitikk mens Danmark, som har fravær av disse egenskapene, har valgt en restriktiv innvandringspolitikk?

Oppgaven

Les oppgaven her.

Sensors tilbakemelding

En komparativ undersøkelse av Danmarks og Sveriges innvandringspolitikk, identifiserer tre ulike variabler som evt kan forklare forskjeller i innvandringspolitikk i Danmark og Sverige. Metodisk bruker mest like metoden og parvis sammenligning. Framstillingen av problemstillingen, redegjørelsen av variablene og den metodiske vinklingen er gjort på en meget god måte. I den siste drøftende delen kunne kanskje den relative forklaringskraften til de to variablene som analysene endre opp med, har vært gjenstand for en mer utførlig diskusjon.

Emneord: Metode, 4000-nivå (master), Komparative undersøkelser, Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 14:02 - Sist endret 8. mars 2018 14:25