En komparativ analyse av land i den sørlige delen av Afrika

STV4020E, høsten 2015

Problemstilling

Kan de kausale variablene «utdanningsnivå», «fredelig-aksjonsformer» og «sosiale ulikheter» betraktes som konfigurasjoner som forklarer noe av variasjonen i demokrati mellom land i den sørlige delen av Afrika?

Oppgaven

Les oppgaven her. 

Sensors tilbakemeldinger

Hjemmeoppgaven er også meget god, noe hvassere enn skoleeksamen. Problemstillingen er faglig forankret i en bestemt debatt og du har tatt grep for å gjøre den håndterlig innenfor knappe tids- og ordgrenser. Positivt at modellen springer ut av tidligere undersøkelser. Framstillingen av QCA viser forståelse, den korte kontrasteringen til anbefalingene fra King et al er også nyttig. Analysen ville styrket seg ytterligere ved å forklare valgene knyttet til forenklende forutsetninger litt tydeligere, og ved å utføre også en analyse av negative utfall, sistnevnte er en integrert del av en QCA-analyse.

Emneord: Metode, 4000-nivå (master), Komparative undersøkelser, Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 14:37 - Sist endret 8. mars 2018 14:37