Klimaforhandlingenes pådrivere

En prosessporing av det norske sivilsamfunnets rolle i internasjonale klimaforhandlinger

STV4020E, høsten 2015

Problemstilling

Hvilke kausalmekanismer kan spores i påvirkningsforholdet mellom norske myndigheter og norske ikke-statlige miljøvernorganisasjoner?

Oppgaven

Les oppgaven her.

Sensors tilbakemelding

Hjemmeoppgaven er også meget god. Spørsmålet er faglig så vel som politisk relevant. Din teoretiske spesifisering av avhengig variabel (innflytelse) er metodisk krevende men du drøfter operasjonaliseringsmåter på modent vis. Det særegne ved prosess-sporing er tydelig forklart og analyserammen styrer drøftingen av hvilke spor som vil være relevante. Du kunne hevet oppgaven ytterligere ved å bruke verktøyet Beach og Pedersen gir for å evaluere slike spor – altså ved å drøfte beleggkraften de ulike sporene vil ha.

Emneord: Metode, 4000-nivå (master), Komparative undersøkelser, Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 14:09 - Sist endret 8. mars 2018 14:25