Sammenlikning av fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis og regresjonsanalyse for undersøkelsesopplegg med middels antall enheter

STV4020E, høsten 2016

Oppgaven

Les oppgaven her. 

Sensors tilbakemelding

Problemstillingen er klart formulert og fornuftig avgrenset og du får godt fram hvor relevant den er både politisk, teoretisk og metodisk. Modellen er velbegrunnet og godt forankret i litteraturen; bra med åpen presentasjon av grunnlaget for hver kalibrering, her kunne du gjerne forklart mer. Presentasjonen av metoden er meget ellers klar og anvendelsen eksemplarisk, tidvis raffinert, f eks i drøftingen av hvordan konsistensmålet ville endret seg dersom BNP ble lagt inn i analysen. Du røper god forståelse hele veien. Funnene klare, strukturen utmerket.

Emneord: Metode, 4000-nivå (master), Komparative undersøkelser, Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 14:37 - Sist endret 8. mars 2018 14:37