Vender velgerne Europa ryggen?

En komparativ analyse av Europaparlamentsvalget i 2014 Hjemmeoppgave

STV4020E, høsten 2016

Oppgaven

Les oppgaven her.

Sensors tilbakemelding

Interessant problemstilling. Modellen bygger dels på etablerte funn og begrunnes også teoretisk. Litt komplisert framstilling av forventningene tilknyttet arbeidsløshet men diskusjonen i sum røper modenhet. Fint med klart angitte kuttpunkter, dog burde du begrunnet dem tydeligere (enten kvalitativt eller ut fra frekvensfordelingen, helst begge deler) og ev drøftet sensitivitet ift andre mulige plasseringer. Ellers stødig gjennomført analyse.

Emneord: Metode, 4000-nivå (master), Komparative undersøkelser, Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 14:37 - Sist endret 28. nov. 2018 13:26