STV3090

Publisert 1. feb. 2018 14:37

Kva for faktorar ved iverksetjinga av tiltaksplanen kan forklare at tvangsbruken ikkje gjekk ned i perioden 2009-2013?

STV3090, våren 2015

Karakter: B

Publisert 1. feb. 2018 14:32

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Publisert 1. feb. 2018 14:24

Er kosmopolitter, sammenlignet med ikke-kosmopolitter, mer åpne overfor personer fra minoriteter eller marginaliserte grupper innen egen kultur?

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Publisert 14. sep. 2017 10:38

A study on the efficacy of the 2010-2013 U.S. sanctions against Iran.

STV3090, våren 2015.

Karakter: A

Publisert 8. sep. 2017 14:20

Hva er et liberalt standpunkt i spørsmålet om legers reservasjonsrett i Norge?

STV3090, våren 2015. 

Karakter: A