Ikkje mindre tvang i psykisk helsevern – ei iverksetjingsteoretisk forklaring

Kva for faktorar ved iverksetjinga av tiltaksplanen kan forklare at tvangsbruken ikkje gjekk ned i perioden 2009-2013?

STV3090, våren 2015

Karakter: B

Oppgave

Du kan lese oppgaven her.

Emneord: (OPA) Offentlig politikk og administrasjon, 3090-nivå (bacheloroppgave)
Publisert 1. feb. 2018 14:37 - Sist endret 1. feb. 2018 14:58