Konsensusdemokrati og velferdsuniversalisme

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Problemstilling

Denne oppgaven forsøker å forklare hvorfor noen velferdsstater er mer universelle enn andre ved å peke på forskjeller i demokratiske institusjoner, nærmere bestemt hvor mange borgere som får politisk innflytelse i valg og hvor konsensusorientert det politiske systemet er. Spørsmålet er om slike konsensusorienterte demokratiske institusjoner fører til mer universelle velferdsstater.

Oppgave

Du kan lese oppgaven her.

Emneord: Demokrati, 3090-nivå (bacheloroppgave), (KP) Komparativ politikk, Panelstudie
Publisert 1. feb. 2018 14:32 - Sist endret 1. feb. 2018 14:57