Gjelder kosmopolitisk åpenhet også lokalt?

Er kosmopolitter, sammenlignet med ikke-kosmopolitter, mer åpne overfor personer fra minoriteter eller marginaliserte grupper innen egen kultur?

STV3090, våren 2015

Karakter: A

Oppgave

Du kan lese oppgaven her.

Emneord: 3090-nivå (bacheloroppgave), (KP) Komparativ politikk, Kvantitativ analyse
Publisert 1. feb. 2018 14:24 - Sist endret 1. feb. 2018 14:58