En komparativ analyse av årsakene til den ujevne distribusjonen av mordrater i Latin-Amerika

STV4020E, høsten 2015

Oppgaven

Les oppgaven her.

Sensors tilbakemeldinger

Hjemmeoppgaven din er den sterkeste delen av din eksamen, komiteen vurderte din oppgave som særs god. Følgende forhold har komiteen lagt vekt på ved bedømmelsen:

  • Det genereres gode hypoteser med basis i relevant litteratur.
  • Operasjonaliseringen av variablene er redegjort for detaljert og presist.

Redegjørelsen for csQCA og gjennomføringen av analysen er gjort på en utmerket måte.

Emneord: Metode, 4000-nivå (master), Komparative undersøkelser, Sensors tilbakemelding
Publisert 8. mars 2018 14:27 - Sist endret 8. mars 2018 14:27