Forskning

Forskningen ved Sosialantropologisk institutt er globalt orientert, systematisk komparativ, forankret i langvarig feltarbeid og tematisk svært variert.
 

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

 

Forskningsaktuelt