Forskning

  • trout-2_photo-_knut-gunnar-nustad_507x380 Global Trout

    Regnbueørretens utbredelse og menneskeskapte miljøendringer.

  • ports970px Ports

    Hva kan havner fortelle oss om endringene i global økonomi?

  • privatlivetsgrenser740px Privatlivets grenser

    Sosialitet og tilhøyrsle i digitale kvardagsliv.

 

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

 

Forskningsaktuelt