Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

 

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

24 okt.
24 okt.
16:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus
06 nov.
12:15, 14:15-16:00, Room 648, Eilert Sundts hus, 6th Floor, Blindern Campus, UiO, Moltke Moes vei 31, Oslo.