Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 12. juni 2020 09:3017:00, Litteraturhuset

Hva har vi vært opptatt av det foregående tiåret? Hva bør vi diskutere mer? Hvordan har Norge og verden forandret seg? Går vi i retning mer inkludering og tillit eller mer utenforskap og mistenksomhet?