Forside

studenter snakker sammen og sitter på en trapp.

Studier

Finn emner

Finn pensumlister og forelesningstider fra emner innen sosialantropologi

Logg på Canvas

Finn ansatte og studenter

SAI på sosiale medier

Forskning

Arrangementer

08 des.
15:00, Harriet Holters hus: Seminarrom 132 & ZOOM
09 des.
13:00, zoom

Publikasjoner

  • Mapuche urfolks situasjon i Argentina (2022) Salinas, Cecilia G.
  • An artistic approach in the development of ethnographic knowledge (2022) Salinas, Cecilia
  • Nødvendighet av et perspektiv på rimelig og nødvendig forskjellsbehandling (Equity) (2022) Salinas, Cecilia