English version of this page

Fra arnested til høyt rangert fagmiljø

Hos oss lærer du å tre inn i andre verdener enn din egen, forstå andres liv og de sammenhengene menneskene er en del av. Våre forskere studerer samfunn og kultur gjennom langvarige, etnografiske feltarbeid. Slik søker vi å vinne innsikt i hvordan verdensbilder og sjølforståelse henger sammen med de sosiale relasjonene folk er en del av i sine daglige liv.

Sosialantropologisk institutt (SAI) kan skilte med kjernekompetanse innen et bredt spekter av tematikker, som globalisering, slektskap og sosial organisering, religion og ritualer, materiell kultur, politisk antropologi, kjønns- og identitetspolitikk, ved siden av regional fagkunnskap med særlig vekt på Afrika, Latin-Amerika, Sørøst-Asia, Oseania og Europa.

Etter etableringa i 1964, hvor SAI var arnestedet for den antropologiske tradisjonen i Norge, har SAI rukket å bli det største antropologiske instituttet i Norden – og et av de største i Europa. Også når det kommer til faglige utmerkelser og kvaliteten på undervisning, innehar SAI en framragende posisjon i internasjonal sammenheng, med en 33. plass over de beste antropologiske instituttene i verden (QS-ranking). Sosialantropologi er i samme undersøkelse rangert høyest av enkeltfag ved Universitetet i Oslo.

Som et forskningsintensivt institutt, har SAI flere aktive forskningsgrupper og pågående forskningsprosjekter. Instituttet har til sammen mottatt støtte for 17 forskningsprosjekter fra NFR, ett ERC Advanced Grant og ett ERC Starting Grant, ett stort tematisk H2020-prosjekt (partner), og ett MSCA Innovative Training Network (partner). Instituttet består av 14 vitenskapelige ansatte, 10-13 ph.d.-kandidater, 7 postdoktorer og 8 administrativt ansatte. Rundt 400 studenter er tilknytta instituttets bachelor- og masterprogram.

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonen er åpen 12:15-15:00 

Ta gjerne kontakt via e-post post@sai.uio.no 

Postboks adresse: 

Sosialantropologisk institutt
Pb. 1091 Blindern
0317 OSLO

Besøksadresse

Gullhaug torg 1 (Nydalen), 0484 Oslo.

Avtal oppmøte på forhånd, da utgangsdøra er låst.

Kontaktpunkt

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Sosialantropologisk institutt legger vekt på å ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Følg SAI i sosiale medier