Organisasjon

Sosialantropologisk institutt er ett av fem institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ledelsen består av instituttleder og administrativ leder, i tillegg til programlederne for bachelor-, master- og phd-program og studieleder. Styret er instituttets øverste organ.

Publisert 11. okt. 2010 14:25