Valg av instituttleder og nestleder ved SAI

Høsten 2022 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2023 - 2026

Valgkomité

Valgkomiteen er gitt mandat til å finne kandidater til instituttleder- og nestledervalget. I løpet av våren 2022 vil valgkomiteen gjøre stillingsbeskrivelse for instituttleder kjent for velgerne og sørge for at det kommer inn forslag til kandidater. Komiteen skal videre sørge for å presentere kandidatene for velgerne før valget.

Valg

Valget gjennomføres som elektronisk valg dersom det foreligger flere forslag på kandidater. Foreligger det innen fristen kun ett forslag på instituttleder og nestleder, forenkles valget iht §13-10 Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter ved at instituttstyret foretar instituttledervalget.

Valgkomiteen

Professor Ingjerd Hoëm (leder)

Professor Keir Martin

Rådgiver Hilde Spjelkavik Kveseth

Student Magnus Johnsen Frivoll

Valgstyret

Valgstyret skal utarbeide og gjøre kjent en tidsplan for valget og sørge for at valget gjennomføres i henhold til valgreglementet. Valgstyret lager en protokoll med resultatene og er ansvarlige for kunngjøring av resultatet. SAI bruker fakultetets valgstyre ved dette valget.

Regelverk

Valgreglement for UiO

Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter

Administrasjonsreglement for SAI

 

Valg til instituttstyre ved SAI

Nytt instituttstyre for perioden 2023 - 2026 velges i oktober/november 2022. Mer informasjon om prosessen kommer.

 

Publisert 8. apr. 2022 10:50 - Sist endret 21. apr. 2022 12:41