Valg av instituttleder og nestleder ved SAI

Høsten 2018 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2019 - 2022.

Stemmerett

Alle som er tilsatt i minst 50 % stilling ved instituttet, samt professor II, har stemmerett. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen du avgir stemme. Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett. Stemmeretten gjelder ved det instituttet du er registrert.

Foreslå kandidater

Følgende regler gjelder for den som ønsker å foreslå kandidater:

  • De som foreslås må være tilsatt i fast vitenskapelig stilling ved instituttet, eller eksterne kandidater med samme kvalifikasjoner
  • Forslag på kandidater må være undertegnet av minst fem personer med stemmerett
  • Kandidater som foreslås må være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet om hun/han blir valgt
  • Alle forslag må være utformet slik at både instituttledervervet og nestledervervet er fylt når valget er gjennomført
  • Alle som har stemmerett har også rett til å foreslå kandidater
  • Ingen kan være underskrivere på mer enn ett forslag til samme verv.

Frist for å foreslå kandidater er 6. juni 2018 kl. 12.00.

Forslag sendes på epost til valgkomiteens leder, Ingjerd Hoëm.

Kandidatene vil få anledning til å presentere seg på et valgmøte tirsdag 19. juni kl. 12.15 - 14.00.

Valget

Valget gjennomføres som elektronisk valg, dersom det foreligger flere forslag på kandidater. Foreligger det innen fristen kun ett forslag på instituttleder og nestleder forenkles valget iht §25-2 i valgreglementet ved at instituttstyret foretar instituttledervalget.

Prosessen før valget settes i gang

Valgkomiteen ved SAI ble oppnevnt av dekanen i mars, etter forslag fra SAIs styre.Valgkomiteen skal bestå av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig tilsatte. Valgkomiteen skal gjøre stillingsbeskrivelse for instituttleder kjent for velgerne, og sørge for at det kommer inn forslag til kandidater. Komiteen skal videre sørge for å presentere kandidatene for velgerne før valget.

Det skal oppnevnes et valgstyre, bestående av en student, en teknisk-administrativ tilsatt og to vitenskapelig tilsatte. Valgstyret skal utarbeide og gjøre kjent en tidsplan for valget, og sørge for at valget gjennomføres i henhold til valgreglementet. Valgstyret lager en protokoll med resultatene, og er ansvarlige for kunngjøring av resultatet. SAI bruker fakultetets valgstyre ved dette valget.

Instituttstyret vedtok 13. mars 2018 å ha valgt instituttleder, samt at nestleder velges samtidig. 

 

Publisert 30. jan. 2018 08:32 - Sist endret 15. mai 2018 09:19