Programrådet

Programrådet har ansvar og myndighet for den løpende driften av instituttets studieprogrammer.

Instituttleders stedfortreder er programrådets leder og har i samarbeid med programledere for bachelorgraden, mastergraden og ph.d.-graden det overordnete ansvaret for:

  • Hvilke emner som skal inngå i instituttets programmer.
  • At de emnene som tilbys i programmene utgjør en faglig helhet.
  • At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmene til enhver tid er ivaretatt.
  • Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmene og på kvalitetssvikt.
  • Å vurdere tilpassing av emnene til programmenes målsetting.
  • Kvalitetssikring av programmene.
Faste medlemmer Varamedlemmer
Leder for programrådet Marianne Elisabeth Lien  
Undervisningsleder Kenneth Bo Nielsen  
Representant for de vitenskapelig ansatte Christian Krohn-Hansen  
Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Kaja Berg Hjukse 1. vara: Signe Mikkelsen, 2. vara: Ola Berta, 3. vara: Mikkel Vindegg
Studentrepresentant (BA)

Loraine Vlasblom

 
Studentrepresentant (MA) Mette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMette Lange-Nielsen  
Programrådsekretær Liv Christina Varen  

 

 

Publisert 5. nov. 2009 10:21 - Sist endret 21. jan. 2021 14:50