Instituttstyret ved SAI

Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett og regnskap, samt i tilsettingssaker.

Det sittende styret er valgt for perioden 2020-2023.

 

Faste medlemmer Vararepresentanter
Instituttleder Rune Flikke    
Nestleder Marianne Lien Thomas Hylland Eriksen (V+H 20)  

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Keir Martin

1. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Nefissa Naguib

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Christian Krohn-Hansen

2. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Wenzel Geissler

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Ingjerd Hoëm

3. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Kenneth Bo Nielsen

    4. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte Knut Nustad
    5. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte Jon Henrik Ziegler Remme

Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Signe Mikkelsen

1. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Ola G. Berta

2. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Camelia Dewan

 

3./4. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Johanna Markkula/Kaja Berg Hjukse

Representant for gruppen teknisk/administrativt ansatte

Kirsten Greiner

1. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte

Sarah Frost Logan

    2. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte Mette Stenberg
Representant for gruppen studenter (bachelor) Anne-Marit Moe Aarø 1. vara for gruppen studenter (bachelor)  Hege Næss
Representant for gruppen studenter (master) Magali CourtadeMagali CourtadeMagali Courtade 2. vara for gruppen studenter (master)

Vilde Iren Borse

    3. vara for gruppen studenter Benjamin Schrøder

 

Publisert 23. des. 2010 09:26 - Sist endret 11. aug. 2020 17:23