Instituttstyret ved SAI

Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett og regnskap, samt i tilsettingssaker.

Det sittende styret er valgt for perioden 2016-2019.

 

Faste medlemmer Vararepresentanter
Instituttleder Knut Nustad    
Nestleder Marianne Lien    

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Thomas Hylland Eriksen

1. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Rune Flikke

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Marit Melhuus

2. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Wenzel Geissler

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Keir Martin

3./4. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Christian Krohn-Hansen/

Nefissa Naguib

Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Kaja Berg Hjukse

 

1. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Mikkel Vindegg

2. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Ola G. Berta

 

3. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

 

 

 

Representant for gruppen teknisk/administrativt ansatte

Katrine Blindheimsvik

1./2. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte

Alf Jensen/ Mette Stenberg

Representant for gruppen studenter (bachelor) Marie Vesterlid 1. vara for gruppen studenter (bachelor) Magali Courtade
Representant for gruppen studenter (master) Cecilie Baann 2. vara for gruppen studenter (master) Oddmund Toft

 

Publisert 23. des. 2010 09:26 - Sist endret 19. okt. 2017 10:38