Mette Kristin Stenberg

Bilde av Mette Kristin Stenberg
English version of this page
Telefon +47-22856526
Rom 639
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Ekspedisjons- og skrankefunksjon med generell informasjon til studenter og ansatte, postmottak og andre praktiske oppgaver knyttet til driften av instituttet. Ekspedisjonen betjenes fra 12:00-15:00.

Oppgaver

 • Informasjonsrelaterte oppgaver (ekspedisjon, telefon- og e-posthenvendelser, publist)
 • Utstede bekreftelser og rekvisisjoner til masterstudenter, uteksaminerte studenter (fakultetet utsteder vitnemål/karakterutskrift)
 • Pensum (alt forarbeide + webpublisering), detaljeringen av undervisningsplanene
 • Avvikling av muntlig mastereksamen, tilrettelegge besøket for sensorer (reise, opphold og refusjon)
 • Hyttetur for nye bachelorstudenter: tilrettelegge, e-pay, webansvarlig
 • Markering for uteksaminerte masterkandidater: utarbeidelse av hefte, diplomer, påmelding, avvikling
 • Disputas: tilrettelegge oppholdet for opponentene (fly, hotell, praktiske opplysninger, refusjoner)
 • Instituttseminaret SAI: administrativ ansvarlig (mailingliste, web, reise, hotel, tilrettelegge dagen, refusjoner, budsjett)
 • Gjesteforskere: forskerbolig-kontoret, korrespondanse 
 • Rekvirent (ikke møbler)
 • Kontaktperson til Akademika, Kopiutsalget, VIA Egencia, cateringleverandører, Euroflorist, Researcher housing
 • Ad hoc oppgaver: bekrefte innkommende fakturaer, disputas avvikling, holde orden i lokalene
Emneord: Studieadministrasjon: ekspedisjon, pensum, bekreftelser; Instituttseminar, Forskerbolig, Leverandørkontakt
Publisert 17. sep. 2010 21:05 - Sist endret 18. okt. 2017 11:19