Programrådet

Programrådet har ansvar og myndighet for den løpende driften av instituttets studieprogrammer.

Instituttleders stedfortreder er programrådets leder og har i samarbeid med programledere for bachelorgraden, mastergraden og ph.d.-graden det overordnete ansvaret for:

  • Hvilke emner som skal inngå i instituttets programmer.
  • At de emnene som tilbys i programmene utgjør en faglig helhet.
  • At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmene til enhver tid er ivaretatt.
  • Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmene og på kvalitetssvikt.
  • Å vurdere tilpassing av emnene til programmenes målsetting.
  • Kvalitetssikring av programmene.
Faste medlemmer Varamedlemmer
Leder for programrådet Thomas Hylland Eriksen  
Undervisningsleder Jon Henrik Ziegler Remme  
Representant for de vitenskapelig ansatte Matt Tomlinson  
Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Kaja Berg Hjukse 1. vara: Signe Mikkelsen, 2. vara: Ola Berta, 3. vara: Mikkel Vindegg
Studentrepresentant (BA)

Alex Moltzau

Emma Lyshaug
Studentrepresentant (MA) Mette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMette Lange-Nielsen Benjamin Schrøder
Programrådsekretær Liv Christina Varen  

 

 

Publisert 5. nov. 2009 10:21 - Sist endret 13. feb. 2020 10:40