Programrådet

Programrådet har ansvar og myndighet for den løpende driften av instituttets studieprogrammer.

Instituttleders stedfortreder er programrådets leder og har i samarbeid med programledere for bachelorgraden, mastergraden og ph.d.-graden det overordnete ansvaret for:

  • Hvilke emner som skal inngå i instituttets programmer.
  • At de emnene som tilbys i programmene utgjør en faglig helhet.
  • At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmene til enhver tid er ivaretatt.
  • Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmene og på kvalitetssvikt.
  • Å vurdere tilpassing av emnene til programmenes målsetting.
  • Kvalitetssikring av programmene.
Faste medlemmer Varamedlemmer
Leder for programrådet Marianne Elisabeth Lien  
Undervisningsleder Kenneth Bo Nielsen  
Representant for de vitenskapelig ansatte Christian Krohn-Hansen  
Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Anna Kristine Johansen 1. vara: Charline Kopf , 2. vara: Marie Nilsson, 3. vara: Jacinta Victoria Syombua Muinde
Studentrepresentant (BA)

Espen Andre Tormodsrud

 
Studentrepresentant (MA) Vanja Skogen
ghggYvpoMette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMette Lange-Nielsen
 
Programrådsekretær Sarah Frost Logan  

 

 

Publisert 5. nov. 2009 10:21 - Sist endret 11. nov. 2022 12:29