Programrådet

Programrådet har ansvar og myndighet for den løpende driften av instituttets studieprogrammer.

Instituttleders stedfortreder er programrådets leder og har i samarbeid med programledere for bachelorgraden, mastergraden og ph.d.-graden det overordnete ansvaret for:

  • Hvilke emner som skal inngå i instituttets programmer.
  • At de emnene som tilbys i programmene utgjør en faglig helhet.
  • At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmene til enhver tid er ivaretatt.
  • Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmene og på kvalitetssvikt.
  • Å vurdere tilpassing av emnene til programmenes målsetting.
  • Kvalitetssikring av programmene.
Faste medlemmer Varamedlemmer
Leder for programrådet og programleder for Phd-graden Marianne Lien  
Undervisningsleder Rune Flikke  
Representant for de vitenskapelig ansatte Elisabeth Schober  
Representant for de vitenskapelig ansatte

Jon Henrik Ziegler Remme

 

 

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Mikkel Vindegg 1. vara: Tone Høgblad, 2. vara: Lotte Danielsen, 3. vara: Ståle Wig
Studentrepresentant (BA)

Alex Moltzau

Michelle Nymoen

Studentrepresentant (MA) Mette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMartin Eggen Mogseth Magali Courtade
Programrådsekretær Katrine Blindheimsvik  

 

 

Publisert 5. nov. 2009 10:21 - Sist endret 4. feb. 2019 20:39