Programrådet

Programrådet har ansvar og myndighet for den løpende driften av instituttets studieprogrammer.

Instituttleders stedfortreder er programrådets leder og har i samarbeid med programledere for bachelorgraden, mastergraden og ph.d.-graden det overordnete ansvaret for:

  • Hvilke emner som skal inngå i instituttets programmer.
  • At de emnene som tilbys i programmene utgjør en faglig helhet.
  • At studentenes faglige interesser og kvalitetsbehov i programmene til enhver tid er ivaretatt.
  • Å reagere på eventuelle brudd med forutsetningene for etablering av programmene og på kvalitetssvikt.
  • Å vurdere tilpassing av emnene til programmenes målsetting.
  • Kvalitetssikring av programmene.
Faste medlemmer Varamedlemmer
Leder for programrådet og programleder for Phd-graden Marianne Lien  
Undervisningsleder Jon Henrik Ziegler Remme  
Representant for de vitenskapelig ansatte Elisabeth Schober  
Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte Mikkel Vindegg 1. vara: Tone Høgblad, 2. vara: Lotte Danielsen, 3. vara: Ståle Wig
Studentrepresentant (BA)

Alex Moltzau

Johannes Naevdal

Studentrepresentant (MA) Mette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMette Lange-NielsenMette Lange-Nielsen Benjamin Schrøder
Programrådsekretær Katrine Blindheimsvik  

 

 

Publisert 5. nov. 2009 10:21 - Sist endret 12. nov. 2019 11:10