Instituttstyret ved SAI

Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett og regnskap, samt i tilsettingssaker.

Det sittende styret er valgt for perioden 2016-2019.

 

Faste medlemmer Vararepresentanter
Instituttleder Rune Flikke    
Nestleder Marianne Lien    

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Thomas Hylland Eriksen

1. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Rune Flikke

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Marit Melhuus

2. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Wenzel Geissler

Representant for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Keir Martin

3./4. vara for gruppen fast vitenskapelig ansatte

Christian Krohn-Hansen/

Nefissa Naguib

Representant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Mikkel Vindegg

 

1. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Tone Høgblad

2. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Lotte Danielsen

 

3. vara for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

 

Kaja Berg Hjukse

 

Representant for gruppen teknisk/administrativt ansatte

Katrine Blindheimsvik

1./2. vara for gruppen teknisk/administrativt ansatte

Alf Jensen/ Mette Stenberg

Representant for gruppen studenter (bachelor) Anne-Marit Moe Aarø 1. vara for gruppen studenter (bachelor)  Hege Næss
Representant for gruppen studenter (master) Magali CourtadeMagali CourtadeMagali Courtade 2./3. vara for gruppen studenter (master)

Vilde Iren Borse

Benjamin Schrøder

 

Publisert 23. des. 2010 09:26 - Sist endret 26. nov. 2019 10:54