Helse, miljø og sikkerhet ved SAI, SV-fakultetet og UiO

Sosialantropologisk Institutt legger vekt på å ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Vi håper at alle trives i miljøet på SAI og at den fysiske arbeidsplassen din er av en slik karakter at du kan jobbe uten å plages med ulike former for belastningsskader. Hvis det er noe som ikke fungerer, vil vi gjerne høre om det!

Verneombud ved Sosialantropologisk Institutt er Arnd Schneider, vara er Alf Jensen. På UiOs sentrale sider om HMS står det mer om verneombudsordningen.
Det blir gjennomført vernerunde (kontorsjef og verneombud) en gang i året.

Si fra!


Mer informasjon om HMS-arbeidet ved UiO finner du her:

 

Publisert 28. okt. 2015 20:04 - Sist endret 23. feb. 2018 12:18