Lokal beredskapsplan

Det samfunnsvitenskapelige fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Lokal beredskapsplan (pdf)

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Beredskapsarbeidet ved fakultetet ledes av dekanen. Fakultetet har en lokal beredskapsgruppe bestående av 8 ulike roller og deltakere.

Publisert 23. mai 2012 14:40 - Sist endret 13. mars 2018 15:03