Lokal beredskapsplan

Det samfunnsvitenskapelige fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Beredskapsarbeidet ved fakultetet ledes av dekanen. Fakultetet har en lokal beredskapsgruppe bestående av 8 ulike roller og deltakere.

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Universitetets vakt- og alarmsentral: 22 85 66 66

Se også

Publisert 23. mai 2012 14:40 - Sist endret 19. jan. 2018 10:01