Lokal beredskapsplan

Det samfunnsvitenskapelige fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil
Dekan Leder: Nils-Henrik von der Fehr 22855140 90997582
Områdeleder Rune Greaker 22855764 99168479
Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad 22856265 90687347
Seksjonssjef Tone Vold-Sarnes 22854243 48263522
Kontorsjef ISS Inger-Lise Schwab 22855255 41234571
Kontorsjef PSI Birgitte Bøgh-Olsen 22845104 92811013
Lokalt hovedverneombud Matthew Rix Whiting 22854845 41479402
Kommunikasjonsrådgiver Gro Lien Garbo 22856718 95210539

 

Publisert 23. mai 2012 14:40 - Sist endret 18. nov. 2016 11:04