Forskningsgrupper

Våren 2019 er det syv aktive forskningsgrupper ved Sosialantropologisk institutt. Informasjon om flere av dem vil komme på disse sidene.

På Sosialantropologisk Institutt forsker vi på en rekke temaer. Mange av forskerne er opptatt av beslektede temaer og for tiden har vi tre aktive forskningsgrupper. 

Hvilke effekter har det når vi beskriver enkelte grupper som "avhengige"? Det er blant spørsmålene denne forskningsgruppen utforsker.

Nordisk Laboratorium er et verksted for å samle, spre og inspirere til videre forskning i og om Norden.

Forlatte,ødelagte båter.

På Sosialantropologisk Institutt forsker vi på en rekke temaer. Mange av forskerne er opptatt av beslektede temaer og for tiden har vi tre aktive forskningsgrupper.