Forskergrupper

På Sosialantropologisk Institutt forsker vi på en rekke temaer. Mange av forskerne er opptatt av beslektede temaer og for tiden har vi tre aktive forskningsgrupper. 

På Sosialantropologisk Institutt forsker vi på en rekke temaer. Mange av forskerne er opptatt av beslektede temaer og for tiden har vi tre aktive forskningsgrupper. 

Forlatte,ødelagte båter.

På Sosialantropologisk Institutt forsker vi på en rekke temaer. Mange av forskerne er opptatt av beslektede temaer og for tiden har vi tre aktive forskningsgrupper.