Forskningsgrupper

Her er en oversikt over forskningsgruppene ved Sosialantropologisk institutt.

Et tidligere kullgruve-område i Ny-Ålesund på Svalbard. Foto: Paul Wenzel Geissler

Menneskeskapte giftstoffer har blitt et viktig studieobjekt for sosialantropologer. På Sosialantropologisk institutt nærmer vi oss toksisitet fra svært ulike perspektiver.

Mennesker i byrom.

Hvilke effekter har det når vi beskriver enkelte grupper som "avhengige"? Det er blant spørsmålene denne forskningsgruppen utforsker.

Fotografi av fotografi som viser en fisker i Amani, Tanzania, på 1950-tallet. Trær og vann. Foto av Bagster-Wilsons fotografi: Wenzel Geissler

Denne forskningsgruppen er en invitasjon til å utforske form i etnografisk arbeid. Vi jobber eksperimentelt med etnografisk tekst, men også med andre visuelle uttrykksformer som foto og film, utstilling, bokdesign, tegning, og andre kunstneriske uttrykksformer.

Nordisk Laboratorium er et verksted for å samle, spre og inspirere til videre forskning i og om Norden.

Flyfoto av hjullaster på søppelplass

Et nettverk for forskere som ønsker å fordype seg i spørsmål knytta til ressurspolitikk.

Bildet kan inneholde: kjøretøy, sjøfartsarkitektur, himmel, vannskuter, transportmiddel.

Ports lesegruppen utforsker samfunnsvitenskapelig arbeid med maritim logistikk.