English version of this page

Etnografiens former

Denne forskningsgruppen er en invitasjon til å utforske form i etnografisk arbeid. Vi jobber eksperimentelt med etnografisk tekst, men også med andre visuelle uttrykksformer som foto og film, utstilling, bokdesign, tegning, og andre kunstneriske uttrykksformer.

Gruppen er åpen for bred deltagelse av antropologer både ved og utenfor Sosialantropologisk institutt.  Gjennom flere ulike workshops og seminarer i løpet av året vil vi sammen arbeide med ulike former, og derved også styrke vår bevissthet om både muligheter, redskaper, konvensjoner og rammer knyttet til etnografisk formidling.

Vi knytter oss ikke til en bestemt teoretisk retning, men inspireres av en interesse for form slik den kommer til uttrykk blant annet i affekt-teori, teknologi- og vitenskapstudier, flerartsetnografi og dekolonial kritikk.

Ved å dele det som virkelig engasjerer, berører eller utfordrer oss i eget etnografisk arbeid, og sammen reflektere over etnografiens mange former, søker vi å etablere innsikt og gjensidig støtte på tvers av teoretiske og ideologiske skillelinjer.  Aktivitetene krever påmelding, men er åpne for alle etter ‘først til mølla’-prinsippet.

For oppdatert informasjon om aktiviteter, se gruppens engelske nettside.  
 

Ti doktorgradsstudenter rundt et bord i Amani, Tanzania. Workshop med datamaskiner og papirer på bordet. Foto: Wenzel Geissler
Workshop i Amani, Tanzania. Foto: Wenzel Geissler

 

Publisert 27. mai 2019 12:19 - Sist endret 3. juni 2022 12:46