Marianne Elisabeth Lien

Professor
Bilde av Marianne Elisabeth Lien
English version of this page
Telefon +47 22855733
Mobiltelefon +47 93208395
Rom Rom 706
Treffetider Onsdager 10:00-12:00
Brukernavn
Besøksadresse Sosialantropologisk Institutt Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31 0317 Oslo
Postadresse Sosialantropologisk Institutt Postboks 1091 0317 Oslo

Marianne Elisabeth Lien er professor ved Sosialantropologisk institutt. Hennes forskning dreier seg om natur, relasjonen mellom dyr og menneske, og politiske spørsmål knyttet til mat og landskap.

Faglige interesser

Tematisk: Domestisering, aquakultur, menneske-dyr-relasjoner, bevaring og omstridte landområder, temporalitet, allmenning og dekolonisering, matproduksjon og forbruk, miljøantropologi, vitenskaps- og teknologistudier. 

Regionalt: Norden, Norge, Finnmark, Australia, Tasmania.

Om

Marianne Lien har hatt en langvarig interesse for hvordan liv opprettholdes gjennom materialer. Mat, verktøy, dyr og planter utgjør et nett av relasjoner som mennesker og andre vesener er avhengige av, relasjoner som for tiden er truet.

Etnografisk forskning gir innsikt i slike sammenhenger. Lien har sporet matpolitikken fra kjøkkenbord til oppdrettsanlegg, fra landbruksproduksjon til moderne markedsføring. Hun er spesielt interessert i arktisk domestisering og utfordringer knyttet til antropocen, koblingene mellom landbrukspraksis og kolonisering, samt hvordan vi kan forstå allmenningene.

For tiden studerer Lien digitalisering i menneske-dyr-relasjoner med fokus på reindrift, som er en del av en bredere ambisjon om å fremme eksperimentelle og samarbeidende etnografiske metoder. Arbeidet hennes bidrar til teoretiske diskusjoner innen miljøantropologi, vitenskaps- og teknologistudier, økonomisk antropologi, slektskapsstudier, digital etnografi og matens antropologi.

Liens regionale ekspertise er basert primært i Norden, og spesielt Arktis. Hun jobber i kyst- og grenseområdene i Finnmark, Nord-Norge, og har også gjort feltarbeid i Tasmania, Australia.

Lien er inspirert av samarbeid og tverrfaglig arbeid, og har ledet flere forskningsprosjekter, inkludert Arctic Domestication in the era of the Anthropocene - CAS (Centre for Advanced Studies), Materialiseringer av slektskap - norske hytter i et livssyklusperspektiv, og Newcomers to the Farm - Atlantisk laks mellom vill og industri. Hennes nåværende prosjekter er Nordic Arctic Colonization - A multidisciplinary, multispecies and multitemporal approach, og Privatlivets grenser - sosialitet og tilhørighet i digitale hverdagsliv.

 

Emneord: Forbruk, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Lien, Marianne Elisabeth (2020). Dreams of Prosperity - Enactments of Growth; The Rise and Fall of Farming in Varanger. Anthropological Journal of European Cultures.  ISSN 1755-2923.  29(1), s 42- 62 . doi: 10.3167/ajec.2020.290104

Hastrup, Frida & Lien, Marianne Elisabeth (2020). Welfare Frontier: Resource Practices in the Nordic Arctic Anthropocene Anthropological Journal of European Cultures. ISSN 1755-2923. 29(1), sv-xxi.doi: 10.3167/ajec.2020.290101

Lien, Marianne Elisabeth (2020). Hjemløse laks og laksens hjem: Domestisering, fangenskap og tilhørighet langs norskekysten. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  31(1-2), s 116- 128 . doi: https://www.idunn.no/nat/2020/01-02/hjemloese_laks_og_laksens_hjem_domestisering_fangenskap_og

Lien, Marianne Elisabeth & Pálsson, Gisli (2019). Ethnography Beyond the Human: The ‘Other-than-Human’ in Ethnographic Work. Ethnos. ISSN 0014-1844. s.1-20.doi: 10.1080/00141844.2019.1628796

Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (ed.) (2018). Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relationsDuke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  272 s.

Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2018). Hvem skal arve hytta? Slektskapsprosesser, familierelasjoner og avslekting. Norsk Antropologisk Tidsskrift ISSN 0802-7285.  29(1-2), s 26- 41 . doi: https://www.idunn.no/nat/2018/01-02/hvem_skal_arve_hytta

Lien, Marianne Elisabeth (2018). Hva kan vi lære av Eilert Sundt? . Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  1(59), s 80- 88 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-01-07

Lien, Marianne Elisabeth (2015). Becoming Salmon. Aquaculture and the Domestication of a Fish. University of California Press.  ISBN 978-0-520-28056-4. 208 s.

Lien, Marianne Elisabeth; Law, John (2012) Slippery: Field Notes on Empirical Ontology. Social Studies of Science (Published online before print September 13, 2012, in full text)

Abram, Simone; Lien, Marianne Elisabeth, Performing Nature at Wolrd's Ends. Ethnos 2011 ;Volum 76.(1) s. 3-18

Lien, Marianne Elisabeth; Law, John (2011)  'Emergent Aliens': On Salmon, Nature, and Their Enactment. Ethnos 1 ;Volum 76.(1) s. 65-87

Lien, Marianne Elisabeth; Davison, Aidan (2010) Roots, Rupture and Remembrance. The Tasmanian Lives of Monterey Pine. Journal of material culture, Volum 15.(2)

Lien, Marianne Elisabeth; Nerlich, Brigitte(red.)  (2004). The Politics of Food. Oxford: Berg.

Lien, Marianne Elisabeth (1997) Marketing and Modernity Oxford, Berg.

 • Lien, Marianne Elisabeth (2022). What’s Love Got to Do with It? Care, Curiosity, and Commitment in Ethnography beyond the Human. Environmental Humanities. ISSN 2201-1919. 14(2), s. 457–474. doi: 10.1215/22011919-9712511. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth (2022). Off the Map, Eyes as Big as Plates 2. arnoldsche Art Publishers. ISSN 978-3-89790-643-3. s. 94–95.
 • Thisted, Kirsen; Sejersen, Frank & Lien, Marianne Elisabeth (2021). Arctic Uchronotopias: Resource extraction, community making and the negotiation of Arctic futures. Polar Record. ISSN 0032-2474. 57(E28), s. 1–4. doi: 10.1017/S0032247421000231.
 • Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Gismervik, Kristine; Kristiansen, Tore S.; Osmundsen, Tonje & Størkersen, Kristine Vedal [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Minding the Gaps in Fish Welfare: The Untapped Potential of Fish Farm Workers. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. ISSN 1187-7863. 34(5), s. 1–22. doi: 10.1007/s10806-021-09869-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bratrud, Tom & Lien, Marianne Elisabeth (2021). Hytta, bygda og byen: Forhandling om tilhørighet i krisetid. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 32(2), s. 55–71. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2021-02-02.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth & Tørud, Brit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fish protection during fish production. Organizational conditions for fish welfare. Marine Policy. ISSN 0308-597X. 129. doi: 10.1016/j.marpol.2021.104530. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Interruptions: Affective futures and uncanny presences at Giemaš, Finnmark. Polar Record. ISSN 0032-2474. 57. doi: 10.1017/S0032247420000443. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production. Reviews in Aquaculture. ISSN 1753-5123. s. 1–15. doi: 10.1111/raq.12440. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hastrup, Frida & Lien, Marianne Elisabeth (2020). Welfare Frontier: Resource Practices in the Nordic Arctic Anthropocene. Anthropological Journal on European Cultures. ISSN 1755-2923. 29(1), s. v–xxi. doi: 10.3167/ajec.2020.290101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Dreams of Prosperity - Enactments of Growth; The Rise and Fall of Farming in Varanger. Anthropological Journal on European Cultures. ISSN 1755-2923. 29(1), s. 42–62. doi: 10.3167/ajec.2020.290104. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Hjemløse laks og laksens hjem: Domestisering, fangenskap og tilhørighet langs norskekysten. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 31(1-2), s. 116–128. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian & Osmundsen, Tonje Cecilie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases. Marine Policy. ISSN 0308-597X. 117. doi: 10.1016/j.marpol.2020.103969. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Annemarie Mol. Ontologisk multiplicitet. I Hastrup, Kirsten (Red.), Klassiske og moderne antropologiske tænkere. Hans Reitzels Forlag. ISSN 9788741275253. s. 659–667.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Jacobsen, Thomas (2019). In defense of porridge; Perspectives on domestication from the North. Journal of Peasant Studies. ISSN 0306-6150. 46(4), s. 860–866. doi: 10.1080/03066150.2019.1609773.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2019). The Ghost at the Banquet: Ceremony, Community and Industrial Growth in West Norway. I Harvey, Penny; Krohn-Hansen, Christian & Nustad, Knut Gunnar (Red.), Anthropos and the Material. Duke University Press. ISSN 9781478002864. s. 126–221.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Pálsson, Gisli (2019). Ethnography Beyond the Human: The ‘Other-than-Human’ in Ethnographic Work. Ethnos. ISSN 0014-1844. 86(1), s. 1–20. doi: 10.1080/00141844.2019.1628796.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2018). Hvem skal arve hytta? Slektsprosesser, familierelasjoner og 'arvslekting'. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 29(1-2), s. 26–41. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-03.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2018). Hvem skal arve hytta? Slektskapsprosesser, familierelasjoner og «avslekting» . Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 29(1-2), s. 26–41. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-03.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Swanson, Heather Anne & Ween, Gro Birgit (2018). Naming the Beast - Exploring the Otherwise. I Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (Red.), Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press. ISSN 978-0-8223-7126-7. s. 1–33. doi: 10.1215/9780822371649-001.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2018). Hva kan vi lære av Eilert Sundt? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 1(59), s. 80–88. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-01-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Swanson, Heather Anne; Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2018). Modes of Naturing: Or Stories of Salmon. I Marsden, Terry (Red.), SAGE Handbook of Nature . SAGE Open. ISSN 978-1446298572. doi: 10.4135/9781473983007.n46.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2017). Unruly Appetites: Salmon Domestication 'All the Way Down'. I Tsing, Anna Lowenhaupt; Bubandt, Nils; Gan, Elaine & Swanson, Heather Anne (Red.), Arts of Living on a Damaged Planet. Ghosts and Monsters of the Anthropocene. University of Minnesota Press. ISSN 978-1-5179-0236-0.
 • Mestres, S. Gómez & Lien, Marianne Elisabeth (2017). Recovering Food Commons in Post Industrial Europe: Cooperation Networks in Organic Food Provisioning in Catalonia and Norway. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. ISSN 1187-7863. 30(5), s. 625–643. doi: 10.1007/s10806-017-9691-6.
 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2017). The Practices of Fishy Sentience. I Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Hinchliffe, Steve (Red.), Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge. ISSN 978-1-4724-4868-2. doi: 10.4324/9781315587639-2.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2017). Indigenous land claims and multiple landscapes: postcolonial openings in Finnmark, Norway. I Head, Lesley; Saltzman, Katarina; Setten, Gunhild & Stenseke, Marie (Red.), Nature, temporality and environmental management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes. Routledge. ISSN 978-1-47-246465-1. s. 133–149. doi: 10.4324/9781315597591-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2016). The Salmon Domus as a Site of Mediation. I Bjørkdahl, Kristian & Druglitrø, Tone (Red.), Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge. ISSN 9781138854116. s. 15–28.
 • de la Cadena, Marisol; Lien, Marianne Elisabeth; Blaser, Mario; Bruun Jensen, Casper; Lea, Tess & Morita, Atsuro [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Anthropology and STS: Generative interfaces, multiple locations. HAU: Journal of Ethnographic Theory. ISSN 2049-1115. 5(1), s. 437–475. doi: 10.14318/hau5.1.020.
 • Lien, Marianne Elisabeth & de la Cadena, Marisol (2015). Anthropology and STS Generative interfaces, multiple locations . HAU: Journal of Ethnographic Theory. ISSN 2049-1115. 5(1), s. 437–475. doi: 10.14318/hau5.1.020.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Terapolva-effekten: Om postkolonial antropologi og prekære relasjoner. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 26(2), s. 185–194.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Kunsten å få det tause i tale (Essay). Kunsthåndverk. ISSN 0333-1059. 34(134), s. 32–35.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Fluid subsistences: towards a better understanding of Northern livelihoods. Polar Record. ISSN 0032-2474. 50(4), s. 440–441. doi: 10.1017/S003224741400031X.
 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2013). Slippery: Field Notes on Empirical Ontology. Social Studies of Science. ISSN 0306-3127. 43(3), s. 363–378. doi: 10.1177/0306312712456947.
 • Ween, Gro Birgit; Lien, Marianne Elisabeth & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å "forholde seg til" ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2013). Animal Architextures. I Harvey, Penelope; Casella, Eleanor; Evans, Gillian; Knox, Hannah; McLean, Christine; Silva, Elizabeth; Thoburn, Nicholas & Woodward, Kath (Red.), Objects and Materials. Routledge. ISSN 978-0-415-67880-3. s. 329–337.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Jacobsen, Eivind (2013). Food marketing. I Murcott, Anne; Belasco, Warren & Jackson, Peter (Red.), The handbook of food research. Bloomsbury Academic. ISSN 978-184788-916-4. s. 258–274.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2012). Mot en post-kolonial hjemmeantropologi; Aktør-nettverk teori i studier av oss selv. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 23(3-4), s. 302–316.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Nustad, Knut Gunnar & Ween, Gro Birgit (2012). Introduksjon. ANTropologiens grenseflater. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 23(3-4), s. 214–224.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2012). Decolonialization in the Arctic? Nature Practices and Land Rights in the Norwegian High North. Journal of Rural and Community Development. ISSN 1712-8277. 7(1), s. 93–109.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2012). Salmon Trajectories along the North Pacific Rim. Diversity, Exchange and Human-Animal Relations. I Colombi, Benedict J. & Brooks, James F. (Red.), Keystone Nations: Indigenous Peoples and Salmon Across the North Pacific. SAR Press. ISSN 978-1-934691-90-8. s. 237–254.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2011). 'Emergent Aliens': On Salmon, Nature, and Their Enactment. Ethnos. ISSN 0014-1844. 76(1), s. 65–87. doi: 10.1080/00141844.2010.549946.
 • Abram, Simone & Lien, Marianne Elisabeth (2011). Performing Nature at World's Ends. Ethnos. ISSN 0014-1844. 76(1), s. 3–18. doi: 10.1080/00141844.2010.544855.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Davison, Aidan (2010). ROOTS, RUPTURE AND REMEMBRANCE The Tasmanian Lives of the Monterey Pine. Journal of material culture. ISSN 1359-1835. 15(2), s. 233–253. doi: 10.1177/1359183510364078. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Minibiografi: Speilbilder av det norske. Arven etter Marianne Gullestad. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 16–20.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). "Still living like people from somewhere else". Natives and invasives in Tasmanian landscape imagery. I Summo-O'Connell, Renata (Red.), Imagined Australia. Reflections around the reciporocal construction of identity between Australia and Europe. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-0343-0008-7.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon. I Inglis, David & Gimlin, Debra (Red.), The Globalization of Food. Berg Publishers. ISSN 9781845208202. s. 65–81. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2009). La Norvége. Vues de l´ ínterieur. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. s. 197–206.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Spjuth, Sofia (2009). Le ski de minuit dans le nord du Finnmark. Construire la localité. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. s. 285–298.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2019). Hytta:Fire vegger rundt en drøm. Kagge Forlag AS. ISBN 978-82-489-2328-2. 205 s.
 • Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (2018). Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations. Duke University Press. ISBN 978-0-8223-7126-7. 272 s.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Becoming Salmon. Aquaculture and the Domestication of a Fish. University of California Press. ISBN 978-0-520-28056-4. 208 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lien, Marianne Elisabeth & Ottesen, Vibeke Smelror (2022). Foring i fjæra; Fjøsgryta og andre foringspraksiser i Varanger.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2022). Climate change or a crisis of the commons? Sámi land use in the Anthropocene.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2022). En endeløs allmening? Havet som drøm og framtidshåp.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Sletner, Catharina (2021). Data uten fortolkning er tomme. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Sletner, Catharina (2021). Vitenskapelig etterrettelighet og etisk varsomhet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Beyond Ethnographic Presentism: Landscapes as Relational Archives .
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Domestication and Multispecies Relations in the Anthropocene .
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Webs of meaning revisited; Conservation, cultivation and dispossession in the North .
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Hvem skal arve hytta?
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Deler hytta med 27 andre. [Tidsskrift]. Hytteliv.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Comments to keynote speaker Tess Lea.
 • Abram, Simone Almond & Lien, Marianne Elisabeth (2021). Lives of the house: tracing kinship through the biography of the house.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Kjøkkenantropologen som satte Norge på kartet. Kilden kjønnsforskning.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Materialiseringer av slektskap: Hytta som arvegods.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Sommer i P2 Feltarbeid i Finnmark, et tilbakeblikk. [Radio]. Sommer og Vinter i P2.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Hytta - fire vegger rundt en drøm (Foto- og gjenstandsutstilling, Maihaugen).
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian & Tørud, Brit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse.
 • Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie & Tørud, Brit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Bratrud, Tom (2020). Hytta, korona og drømmen om å klare seg selv. [Avis]. Aftenposten.
 • Nustad, Knut Gunnar; Lien, Marianne Elisabeth; Flikke, Rune & Münster, Ursula (2019). Project opening and film screening: an aquatic antropocene? The domestication of fish and rivers.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2019). Hytta - fire vegger rundt en drøm Hytta - four walls around a dream.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Høgblad, Tone (2018). Synnøve Bendixsen, Mary Bente Bringslid, Halvard Vike (Red.): Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. . Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 29(3-4), s. 238–241.
 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2018). Denaturalizing Nature. I Cadena, Marisol de la & Blaser, Mario (Red.), A World of Many Worlds. Duke University Press. ISSN 978-1-4780-0295-6. s. 131–171.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2018). Ducks into houses. Domestication and its margins. . I Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (Red.), Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press. ISSN 978-0-8223-7126-7. s. 117–141.
 • Gismervik, Kristine & Lien, Marianne Elisabeth (2018). Fiskevelferd, ordvalg og etikk- NRK Ytring. [Radio]. NRK P2- Ytring.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Gir ord holdning om dyreverd?
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Regler på kryss og tvers- blir det kontrovers? Effektene for fiskevelferd og –helse.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2016). Lotte Meinert og Bruce Kapferer (red.): In the Event. Toward and Anthropology of Generic Moments. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 27(1), s. 76–78.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2015). What you need to know to be a fish farmer in West Norway. I Gehrson, Ilana (Red.), A World of Work; Imagined Manuals for Real Jobs. Cornell University Press (CUP). ISSN 0-8014-5685-1. s. 28–44.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Escapee, homeless and those that 'wander off': Salmon as rubble in Norwegian rivers.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2014). Generative interfaces of STS and anthropology in Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2013). Salmon Multiple: Creating Dialogue Across Disciplinary Boundaries.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Ween, Gro Birgit & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å 'Forholde seg til' ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 24(3-4), s. 272–274.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2011). Overcoming the division between -anthropology «at home» and «abroad» - Marianne Gullestad intervjuet av Marianne Lien og Marit Melhuus. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 134–143.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). ANTropologi.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). Ingen er annenrangs. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Diet and nutrition. I Iriye, Akira & Saunier, Pierre-Yves (Red.), The Palgrave Dictionary of Transnational History. Palgrave. ISSN 978-1-4039-9295-6. s. 279–282.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Hva er galt med oppdrettslaks? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Wilhite, Harold Langford; Lien, Marianne Elisabeth & Elverhøi, Anders (2009). Klimasatsning på tvers. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Plikten til å si nei. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2009). Anthropologie 'chez soi' et anthropologie 'chez l'autre'. Une distinction à dépasser. Entretien avec Marianne Gullestad. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. s. 207–216.
 • Paulsen, Majken; Hovelsrud , Grete K. & Lien, Marianne Elisabeth (2021). Dilemmaet tilleggsfôring: En nymaterialistisk studie av tilleggsfôring av rein. Nord universitet. ISSN 978-82-92958-51-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rybråten, Stine; Lien, Marianne Elisabeth & Hovelsrud , Grete K. (2013). "This is not a wilderness. This is where we live." Enacting nature in Unjárga-Nesseby, Northern Norway. Faculty of Social Sciences, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 10. mai 2022 09:49

Prosjekter