Marianne Elisabeth Lien

Professor
Bilde av Marianne Elisabeth Lien
English version of this page
Telefon +47 22 85 57 33
Mobiltelefon +47 932 08 395
Rom Rom 706
Treffetider Onsdager 10:00-12:00
Brukernavn
Besøksadresse Sosialantropologisk Institutt Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31 0317 Oslo
Postadresse Sosialantropologisk Institutt Postboks 1091 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Natur
 • Domestisering
 • Matkultur, forbruk og markeder
 • Etnografisk metode
 • Kolonisering, biomigrasjon og dekoloniale perspektiv
 • Økonomisk antropologi
 • Studier av vitenskap og teknologi (STS)
 • Regioner:  Norge/Norden, Australia

Jeg er nysgjerrig på vårt eget samfunn, og bruker komparasjon og etnografisk metode for å få et dypere innblikk i prosesser og kulturelle antagelser som vi ellers tar for gitt. Jeg er spesielt interessert i samspillet mellom mennesker og omgivelser, som mat, dyr, planter, landskap, teknologi, forbruksvarer, og mye mer.   Antropologiens bredde og mangfolod hjelper meg til å stille nye spørsmål, som for eksempel hvordan grensen trekkes mellom ndet ville og det kultiverte, om  tingenes temporalitet, om landskap og natur, om forholdet mellom dyr og mennesker, og om samspillet mellom moralske og politiske spørsmål og kulturelle forestillinger om hvordan verden er. 

Jeg startet med mat og ernæring, og studerte hvorfor folk spiser som de gjør og  hvordan matindustrien former kostholdet vårt.  (Marketing and Modernity, The Politics of Food). Senere har jeg jobbet  med naturpraksiser, domestisering, studier av vitenskap og teknologi og matproduksjon.  Havbruk og lakseoppdrett har gjort villfisk til husdyr og gitt oss en unik anledning til å studere forholdet mellom mennesker og dyr (fisk) kan og hvordan domestisering skjer i praksis, og dette har jeg skrevet om i boka Becoming Salmon. Sammen med kolleger i arkeologi og biologi undersøker jeg også hvordan forestillinger om jordbruksrevolusjonen som vår sivilisasjons vugge preger både naturforvaltning og matproduksjon, og sammen utforsker vi nye måter å begrepsfeste natur i en tid preget av miljøødeleggelser og klimaendring.   Boka Domestication Gone Wild handler om noe av dette. Jeg er også interessert i kolonisering og dekoloniale perspektiv, og i det som ikke lar seg fange opp i konvensjonelle juridiske eller språklige termer.

Min regionale forankring er i Norden (Norge), og i Australia (Tasmania),. Begge steder har jeg undersøkt  lakseoppdrett og natur, blant annet hvordan skillet mellom invaderende og opprinnelige arter preger folks forhold til naturomgivelser.  I Norge jobber jeg også med hytter, slekt og familie. I Finnmark får jeg innblikk i naturpraksiser og urfolksutfordringer og jeg er opptatt av hvordan antropologien kan bidra til å uttrykke erfaringer som marginaliseres i offentlig ordskifte. 

Forskningsledelse

 •  ‘Transnational Flows of Concepts and Substances’ Et NFR finanisert antropologisk prosjekt om globalisering (2001-2004 )

 •  ‘Newcomers to the farm; Altantic Salmon between the Wild and the Industrial. Finansiert av Norges Forskningsråd Miljø 2015. (2008-2013)

 • ‘Arctic Domestication in the Era of the Anthropocene’, Prosjektgrulledleder ved CAS (Center for Advanced Study) (2015-16

 • 'Anthropos and the Material*, Strategisk Instituttprogram ved Sosialantropologisk institutt, ansvar for undertema Domestisering (2013-2017)

 •  ‘Materialising Kinship; Cycles of life at the Norwegian ‘hytte’. Norges Forskningsråd, FRISAM, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.  (2017-2020)

 • Private Hverdagsliv; Sosialtet og tilhørihget i digitale hverdagsliv. Norges Forskningsråd SAMKUL, i samarbeid med Norsk Teknisk Museum (2020-2023)

Andre verv

 • Prodekan, SV-fakultetet 2008-2011
 • Medlem av Statens Ernæringsråd (2000-2004)
 • Medlem av fakultetsstyret, SV-fakultetet 2004-2007 (Representant for vitenskapelig ansatte)
 • Medlem av NFRs programkomite FRISAM (2004-2005)
 • Medlem av Riksbankens Jubileumsfonds vurderingskomite for søknader innen samfunnsfag 2009-2010 (Beredningsgrupp 2)
 • Medlem av programråd, SAMKUL (NFR)
 • Medlem av programråd HaVBRUKSPROGRAMMET (NFR)

Samarbeid

Jeg jobber gjerne tverrfaglig og samarbeider blant annet med forskere innen STS (teknologi- og vitenskapstudier), arkeologi, ernæring og biologi. Samarbeidspartnere har jeg  blant annet med forskere i California, UC Santa Cruz og UC Davis, Storbrittannia, Danmark og Australia. 

Emneord: Forbruk, Domestisering, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Lien, Marianne Elisabeth (2020). Dreams of Prosperity - Enactments of Growth; The Rise and Fall of Farming in Varanger. Anthropological Journal of European Cultures.  ISSN 1755-2923.  29(1), s 42- 62 . doi: 10.3167/ajec.2020.290104

Hastrup, Frida & Lien, Marianne Elisabeth (2020). Welfare Frontier: Resource Practices in the Nordic Arctic Anthropocene Anthropological Journal of European Cultures. ISSN 1755-2923. 29(1), sv-xxi.doi: 10.3167/ajec.2020.290101

Lien, Marianne Elisabeth (2020). Hjemløse laks og laksens hjem: Domestisering, fangenskap og tilhørighet langs norskekysten. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  31(1-2), s 116- 128 . doi: https://www.idunn.no/nat/2020/01-02/hjemloese_laks_og_laksens_hjem_domestisering_fangenskap_og

Lien, Marianne Elisabeth & Pálsson, Gisli (2019). Ethnography Beyond the Human: The ‘Other-than-Human’ in Ethnographic Work. Ethnos. ISSN 0014-1844. s.1-20.doi: 10.1080/00141844.2019.1628796

Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (ed.) (2018). Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relationsDuke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  272 s.

Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2018). Hvem skal arve hytta? Slektskapsprosesser, familierelasjoner og avslekting. Norsk Antropologisk Tidsskrift ISSN 0802-7285.  29(1-2), s 26- 41 . doi: https://www.idunn.no/nat/2018/01-02/hvem_skal_arve_hytta

Lien, Marianne Elisabeth (2018). Hva kan vi lære av Eilert Sundt? . Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  1(59), s 80- 88 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-01-07

Lien, Marianne Elisabeth (2015). Becoming Salmon. Aquaculture and the Domestication of a Fish. University of California Press.  ISBN 978-0-520-28056-4. 208 s.

Lien, Marianne Elisabeth; Law, John (2012) Slippery: Field Notes on Empirical Ontology. Social Studies of Science (Published online before print September 13, 2012, in full text)

Abram, Simone; Lien, Marianne Elisabeth, Performing Nature at Wolrd's Ends. Ethnos 2011 ;Volum 76.(1) s. 3-18

Lien, Marianne Elisabeth; Law, John (2011)  'Emergent Aliens': On Salmon, Nature, and Their Enactment. Ethnos 1 ;Volum 76.(1) s. 65-87

Lien, Marianne Elisabeth; Davison, Aidan (2010) Roots, Rupture and Remembrance. The Tasmanian Lives of Monterey Pine. Journal of material culture, Volum 15.(2)

Lien, Marianne Elisabeth; Nerlich, Brigitte(red.)  (2004). The Politics of Food. Oxford: Berg.

Lien, Marianne Elisabeth (1997) Marketing and Modernity Oxford, Berg.

 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Interruptions: Affective futures and uncanny presences at Giemaš, Finnmark. Polar Record.  ISSN 0032-2474.  57 . doi: https://doi.org/10.1017/S0032247420000443 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S & Gismervik, Kristine (2021). Fish protection during fish production. Organizational conditions for fish welfare. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  129 . doi: 10.1016/j.marpol.2021.104530 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth & Stien, Lars Helge (2020). Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production. Reviews in Aquaculture.  ISSN 1753-5123.  s 1- 15 . doi: 10.1111/raq.12440 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hastrup, Frida & Lien, Marianne Elisabeth (2020). Welfare Frontier: Resource Practices in the Nordic Arctic Anthropocene. Anthropological Journal on European Cultures.  ISSN 1755-2923.  29(1), s v- xxi . doi: 10.3167/ajec.2020.290101 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Annemarie Mol. Ontologisk multiplicitet, I: Kirsten Hastrup (red.),  Klassiske og moderne antropologiske tænkere.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741275253.  Kapitel 27.  s 659 - 667
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Dreams of Prosperity - Enactments of Growth; The Rise and Fall of Farming in Varanger. Anthropological Journal on European Cultures.  ISSN 1755-2923.  29(1), s 42- 62 . doi: 10.3167/ajec.2020.290104 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Hjemløse laks og laksens hjem: Domestisering, fangenskap og tilhørighet langs norskekysten. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  31(1-2), s 116- 128 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2020-01-02-10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S & Størkersen, Kristine Vedal (2020). Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  117 . doi: 10.1016/j.marpol.2020.103969 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Jacobsen, Thomas (2019). In defense of porridge; Perspectives on domestication from the North. Journal of Peasant Studies.  ISSN 0306-6150.  46(4), s 860- 866 . doi: https:///doi.org/10.1080/03066150.2019.1609773
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2019). The Ghost at the Banquet: Ceremony, Community and Industrial Growth in West Norway., In Penny Harvey; Christian Krohn-Hansen & Knut Gunnar Nustad (ed.),  Anthropos and the Material.  Duke University Press.  ISBN 9781478002864.  Chapter 9.  s 126 - 221
 • Lien, Marianne Elisabeth & Pálsson, Gisli (2019). Ethnography Beyond the Human: The ‘Other-than-Human’ in Ethnographic Work. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  86(1), s 1- 20 . doi: 10.1080/00141844.2019.1628796
 • Lien, Marianne Elisabeth (2018). Hva kan vi lære av Eilert Sundt?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  1(59), s 80- 88 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-01-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2018). Hvem skal arve hytta? Slektskapsprosesser, familierelasjoner og «avslekting». Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  29(1-2), s 26- 41 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-03 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2018). Hvem skal arve hytta? Slektsprosesser, familierelasjoner og 'arvslekting'.. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  29(1-2), s 26- 41 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-03 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth; Swanson, Heather Anne & Ween, Gro Birgit (2018). Naming the Beast - Exploring the Otherwise., In Heather Anne Swanson; Marianne Elisabeth Lien & Gro Birgit Ween (ed.),  Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations..  Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  Introduction.  s 1 - 33
 • Swanson, Heather Anne; Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2018). Modes of Naturing: Or Stories of Salmon, In Terry Marsden (ed.),  SAGE Handbook of Nature.  SAGE Open.  ISBN 978-1446298572.  Kapitttel 45.
 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2017). The Practices of Fishy Sentience, In Kristin Asdal; Tone Druglitrø & Steve Hinchliffe (ed.),  Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition.  Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  Chapter 2.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2017). Unruly Appetites: Salmon Domestication 'All the Way Down', In Anna Lowenhaupt Tsing; Nils Bubandt; Elaine Gan & Heather Anne Swanson (ed.),  Arts of Living on a Damaged Planet. Ghosts and Monsters of the Anthropocene.  University of Minnesota Press.  ISBN 978-1-5179-0236-0.  Kapitel 6.
 • Mestres, S. Gómez & Lien, Marianne Elisabeth (2017). Recovering Food Commons in Post Industrial Europe: Cooperation Networks in Organic Food Provisioning in Catalonia and Norway. Journal of Agricultural and Environmental Ethics.  ISSN 1187-7863.  30(5), s 625- 643 . doi: 10.1007/s10806-017-9691-6 Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2017). Indigenous land claims and multiple landscapes: postcolonial openings in Finnmark, Norway, In Lesley Head; Katarina Saltzman; Gunhild Setten & Marie Stenseke (ed.),  Nature, temporality and environmental management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes.  Routledge.  ISBN 978-1-47-246465-1.  Chapter 9.  s 133 - 149 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2016). The Salmon Domus as a Site of Mediation, In Kristian Bjørkdahl & Tone Druglitrø (ed.),  Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures.  Routledge.  ISBN 9781138854116.  Chapter 2.  s 15 - 28
 • de la Cadena, Marisol; Lien, Marianne Elisabeth; Blaser, Mario; Bruun Jensen, Casper; Lea, Tess; Morita, Atsuro; Swanson, Heather Anne; Ween, Gro Birgit; West, Paige & Weiner, Margaret J. (2015). Anthropology and STS: Generative interfaces, multiple locations. HAU: Journal of Ethnographic Theory.  ISSN 2049-1115.  5(1), s 437- 475 . doi: 10.14318/hau5.1.020
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Are we all Galatians now? A response to Catherine Keller. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  69(1) . doi: 10.1080/0039338X.2015.1029077
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Terapolva-effekten: Om postkolonial antropologi og prekære relasjoner. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  26(2), s 185- 194
 • Lien, Marianne Elisabeth & de la Cadena, Marisol (2015). Anthropology and STS Generative interfaces, multiple locations. HAU: Journal of Ethnographic Theory.  ISSN 2049-1115.  5(1), s 437- 475 . doi: 10.14318/hau5.1.020 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Fluid subsistences: towards a better understanding of Northern livelihoods. Polar Record.  ISSN 0032-2474.  50(4), s 440- 441 . doi: 10.1017/S003224741400031X
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Kunsten å få det tause i tale (Essay). Kunsthåndverk.  ISSN 0333-1059.  34(134), s 32- 35 Vis sammendrag
 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2013). Slippery: Field Notes on Empirical Ontology. Social Studies of Science.  ISSN 0306-3127.  43(3), s 363- 378 . doi: 10.1177/0306312712456947 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Jacobsen, Eivind (2013). Food marketing, In Anne Murcott; Warren Belasco & Peter Jackson (ed.),  The handbook of food research.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-184788-916-4.  14.  s 258 - 274
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2013). Animal Architextures, In Penelope Harvey; Eleanor Casella; Gillian Evans; Hannah Knox; Christine McLean; Elizabeth Silva; Nicholas Thoburn & Kath Woodward (ed.),  Objects and Materials.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67880-3.  Part V: Becoming Object. Kapittel 29.  s 329 - 337 Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit; Lien, Marianne Elisabeth & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å "forholde seg til" ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3-4)
 • Lien, Marianne Elisabeth (2012). Mot en post-kolonial hjemmeantropologi; Aktør-nettverk teori i studier av oss selv. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(3-4), s 302- 316
 • Lien, Marianne Elisabeth (2012). Salmon Trajectories along the North Pacific Rim. Diversity, Exchange and Human-Animal Relations, In Benedict J. Colombi & James F. Brooks (ed.),  Keystone Nations: Indigenous Peoples and Salmon Across the North Pacific.  SAR Press.  ISBN 978-1-934691-90-8.  Conclusion, chapter 11.  s 237 - 254
 • Lien, Marianne Elisabeth; Nustad, Knut Gunnar & Ween, Gro Birgit (2012). Introduksjon. ANTropologiens grenseflater. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(3-4), s 214- 224
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2012). Decolonialization in the Arctic? Nature Practices and Land Rights in the Norwegian High North. Journal of Rural and Community Development.  ISSN 1712-8277.  7(1), s 93- 109
 • Abram, Simone & Lien, Marianne Elisabeth (2011). Performing Nature at World's Ends. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  76(1), s 3- 18 . doi: 10.1080/00141844.2010.544855
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2011). 'Emergent Aliens': On Salmon, Nature, and Their Enactment. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  76(1), s 65- 87 . doi: 10.1080/00141844.2010.549946 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Davison, Aidan (2010). ROOTS, RUPTURE AND REMEMBRANCE The Tasmanian Lives of the Monterey Pine. Journal of material culture.  ISSN 1359-1835.  15(2), s 233- 253 . doi: 10.1177/1359183510364078 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Minibiografi: Speilbilder av det norske. Arven etter Marianne Gullestad. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3), s 16- 20
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Røtter, brudd og tilhørighet. Om landskapsintervensjon og stedsidentitet på Tasmania. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(1-2), s 16- 29 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon, In David Inglis & Debra Gimlin (ed.),  The Globalization of Food.  Berg Publishers.  ISBN 9781845208202.  kapittel 3.  s 65 - 81 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). "Still living like people from somewhere else". Natives and invasives in Tasmanian landscape imagery, In Renata Summo-O'Connell (ed.),  Imagined Australia. Reflections around the reciporocal construction of identity between Australia and Europe.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-0343-0008-7.  Kapittel.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2009). La Norvége. Vues de l´ ínterieur. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  (2), s 197- 206
 • Lien, Marianne Elisabeth & Spjuth, Sofia (2009). Le ski de minuit dans le nord du Finnmark. Construire la localité. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  (2), s 285- 298
 • Spjuth, Sofia & Lien, Marianne Elisabeth (2009). "Osynligt" landskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(1-2), s 69- 78
 • Jacobsen, Eivind & Lien, Marianne Elisabeth (2007). Matens politiske økologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2/3), s 40- 51
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth & Wandel, Margareta (2007). Health worker style and trustworthiness as perceived by Pakistani-born persons with type 2 diabetes in Oslo, Norway. Health.  ISSN 1363-4593.  11 . doi: 10.1177/1363459307070810
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Domestication 'downunder': Atlantic Salmon Farming in Tasmania, In Rebecca Cassidy & Molly Mullin (ed.),  Where the wild things are now. Domestication reconsidered.  Berg Publishers.  ISBN 9781845201531.  Kap. 8.  s 205 - 228
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Feeding fish efficiently. Mobilising knowledge in Tasmanian salmon farming. Social Anthropology.  ISSN 0964-0282.  15(2), s 169- 185 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Kjærlighetens ting. En innføring i Daniel Millers perspektiv på forbruk, I: Gerhard Emil Schjelderup & Morten William Knudsen (red.),  Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202267988.  Kapittel 13.  s 333 - 354
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Materializing The Nation. Pacific Studies.  ISSN 0275-3596.  29(3/4), s 119- 125

Se alle arbeider i Cristin

 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2019). Hytta:Fire vegger rundt en drøm. Kagge Forlag AS.  ISBN 978-82-489-2328-2.  205 s. Vis sammendrag
 • Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (ed.) (2018). Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  272 s. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Becoming Salmon. Aquaculture and the Domestication of a Fish. University of California Press.  ISBN 978-0-520-28056-4.  208 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Abram, Simone Almond & Lien, Marianne Elisabeth (2021). Lives of the house: tracing kinship through the biography of the house. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2021). Kjøkkenantropologen som satte Norge på kartet. Kilden kjønnsforskning. . doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2021/01/kjokkenbordantropologen-som-satte-norge-pa-kartet
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian & Stien, Lars Helge (2020). Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth & Stien, Lars Helge (2020). Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth & Stien, Lars Helge (2020). Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Hytta - fire vegger rundt en drøm (Foto- og gjenstandsutstilling, Maihaugen). Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020). Materialiseringer av slektskap: Hytta som arvegods.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2020, 28. juni). Sommer i P2 Feltarbeid i Finnmark, et tilbakeblikk. [Radio].  Sommer og Vinter i P2. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Bratrud, Tom (2020, 08. april). Hytta, korona og drømmen om å klare seg selv.  Aftenposten.
 • Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S & Størkersen, Kristine Vedal (2020). Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Lien, Marianne Elisabeth; Kristiansen, Tore S & Medaas, Christian (2020). Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S & Lien, Marianne Elisabeth (2020). Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Abram, Simone Almond (2019). Hytta - fire vegger rundt en drøm Hytta - four walls around a dream. Vis sammendrag
 • Nustad, Knut Gunnar; Lien, Marianne Elisabeth; Flikke, Rune & Münster, Ursula (2019). Project opening and film screening: an aquatic antropocene? The domestication of fish and rivers.
 • Gismervik, Kristine & Lien, Marianne Elisabeth (2018, 30. september). Fiskevelferd, ordvalg og etikk- NRK Ytring. [Radio].  NRK P2- Ytring.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian & Stien, Lars Helge (2018). Regler på kryss og tvers- blir det kontrovers? Effektene for fiskevelferd og –helse.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth & Stien, Lars Helge (2018). Gir ord holdning om dyreverd?.
 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2018). Denaturalizing Nature, In Marisol de la Cadena & Mario Blaser (ed.),  A World of Many Worlds.  Duke University Press.  ISBN 978-1-4780-0295-6.  Kapittel 5.  s 131 - 171
 • Lien, Marianne Elisabeth (2018). Ducks into houses. Domestication and its margins., In Heather Anne Swanson; Marianne Elisabeth Lien & Gro Birgit Ween (ed.),  Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations..  Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  Kapittel 5.  s 117 - 141
 • Lien, Marianne Elisabeth & Høgblad, Tone (2018). Synnøve Bendixsen, Mary Bente Bringslid, Halvard Vike (Red.): Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives.. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  29(3-4), s 238- 241 . doi: file://kant/sv-sai-u1/marianel/pc/Dokumenter/Publiserte/Lien%20og%20Høgblad%20bokanmeldelse%20Egalitarianism%202018%20NAT.pdf
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth & Medaas, Christian (2017). REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth & Medaas, Christian (2017). REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2016). Lotte Meinert og Bruce Kapferer (red.): In the Event. Toward and Anthropology of Generic Moments. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  27(1), s 76- 78
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2015). What you need to know to be a fish farmer in West Norway, In Ilana Gehrson (ed.),  A World of Work; Imagined Manuals for Real Jobs.  Cornell University Press.  ISBN 0-8014-5685-1.  Kapittel 2.  s 28 - 44
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Escapee, homeless and those that 'wander off': Salmon as rubble in Norwegian rivers. Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2014). Generative interfaces of STS and anthropology in Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2013). Salmon Multiple: Creating Dialogue Across Disciplinary Boundaries.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Ween, Gro Birgit & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å 'Forholde seg til' ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(3-4), s 272- 274
 • Rybråten, Stine; Lien, Marianne Elisabeth & Hovelsrud, Grete K. (2013). "This is not a wilderness. This is where we live." Enacting nature in Unjárga-Nesseby, Northern Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2011). Overcoming the division between -anthropology «at home» and «abroad» - Marianne Gullestad intervjuet av Marianne Lien og Marit Melhuus. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2), s 134- 143
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). ANTropologi.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). Ingen er annenrangs. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Diet and nutrition, In Akira Iriye & Pierre-Yves Saunier (ed.),  The Palgrave Dictionary of Transnational History.  Palgrave.  ISBN 978-1-4039-9295-6.  oppslagsord.  s 279 - 282
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Hva er galt med oppdrettslaks?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Plikten til å si nei. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2009). Anthropologie 'chez soi' et anthropologie 'chez l'autre'. Une distinction à dépasser. Entretien avec Marianne Gullestad. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  (2), s 207- 216
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2009). Performances of Indigeneity in Norwegian Salmon-Human relations.
 • Wilhite, Harold Langford; Lien, Marianne Elisabeth & Elverhøi, Anders (2009). Klimasatsning på tvers. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). Havbruksrevolusjonen: Mellom bærekraftig matproduksjon og økologisk katastrofe. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). Roots, rupture, remembrance. Tasmanian landscape narratives.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). 'Still living like someone else' Landscape and identity in Tasmania.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). 'Still living like someone else' Om utopisme, landskapspraksis og stedsidentitet på Tasmania.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Spjuth, Sofia (2008). Skiing at twilight. Sun wind and snow in the Norwegian Arctic.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Den skumle maten, Trygghetspolitikk på matområdet.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Making place and making people, Food exchange in Båtsfjord, Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007, 18. juni). Og, nå reklame (program om matreklame). [TV].  NRK.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 23. juli 2021 17:07

Prosjekter