Marianne Elisabeth Lien

Professor
Bilde av Marianne Elisabeth Lien
English version of this page
Telefon +47 22 85 57 33
Mobiltelefon +47 932 08 395
Rom Rom 706
Treffetider Onsdager 10:00-12:00
Brukernavn
Besøksadresse Sosialantropologisk Institutt Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31 0317 Oslo
Postadresse Sosialantropologisk Institutt Postboks 1091 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Natur
 • Domestisering
 • Matkultur, forbruk og markeder
 • Etnografisk metode
 • Kolonisering, biomigrasjon og dekoloniale perspektiv
 • Økonomisk antropologi
 • Studier av vitenskap og teknologi (STS)
 • Regioner:  Norge/Norden, Australia

Jeg er nysgjerrig på vårt eget samfunn, og bruker komparasjon og etnografisk metode for å få et dypere innblikk i prosesser og kulturelle antagelser som vi ellers tar for gitt. Jeg er spesielt interessert i samspillet mellom mennesker og omgivelser, som mat, dyr, planter, landskap, teknologi, forbruksvarer, og mye mer.   Antropologiens bredde og mangfolod hjelper meg til å stille nye spørsmål, som for eksempel hvordan grensen trekkes mellom ndet ville og det kultiverte, om  tingenes temporalitet, om landskap og natur, om forholdet mellom dyr og mennesker, og om samspillet mellom moralske og politiske spørsmål og kulturelle forestillinger om hvordan verden er. 

Jeg startet med mat og ernæring, og studerte hvorfor folk spiser som de gjør og  hvordan matindustrien former kostholdet vårt.  (Marketing and Modernity, The Politics of Food). Senere har jeg jobbet  med naturpraksiser, domestisering, studier av vitenskap og teknologi og matproduksjon.  Havbruk og lakseoppdrett har gjort villfisk til husdyr og gitt oss en unik anledning til å studere forholdet mellom mennesker og dyr (fisk) kan og hvordan domestisering skjer i praksis, og dette har jeg skrevet om i boka Becoming Salmon. Sammen med kolleger i arkeologi og biologi undersøker jeg også hvordan forestillinger om jordbruksrevolusjonen som vår sivilisasjons vugge preger både naturforvaltning og matproduksjon, og sammen utforsker vi nye måter å begrepsfeste natur i en tid preget av miljøødeleggelser og klimaendring.   Boka Domestication Gone Wild handler om noe av dette. Jeg er også interessert i kolonisering og dekoloniale perspektiv, og i det som ikke lar seg fange opp i konvensjonelle juridiske eller språklige termer.

Min regionale forankring er i Norden (Norge), og i Australia (Tasmania),. Begge steder har jeg undersøkt  lakseoppdrett og natur, blant annet hvordan skillet mellom invaderende og opprinnelige arter preger folks forhold til naturomgivelser.  I Norge jobber jeg også med hytter, slekt og familie. I Finnmark får jeg innblikk i naturpraksiser og urfolksutfordringer og jeg er opptatt av hvordan antropologien kan bidra til å uttrykke erfaringer som marginaliseres i offentlig ordskifte. 

Forskningsledelse

 •  ‘Transnational Flows of Concepts and Substances’ Et NFR finanisert antropologisk prosjekt om globalisering (2001-2004 )

 •  ‘Newcomers to the farm; Altantic Salmon between the Wild and the Industrial. Finansiert av Norges Forskningsråd Miljø 2015. (2008-2013)

 • ‘Arctic Domestication in the Era of the Anthropocene’, Prosjektgrulledleder ved CAS (Center for Advanced Study) (2015-16

 • 'Anthropos and the Material*, Strategisk Instituttprogram ved Sosialantropologisk institutt, ansvar for undertema Domestisering (2013-2017)

 •  ‘Materialising Kinship; Cycles of life at the Norwegian ‘hytte’. Norges Forskningsråd, FRISAM, i samarbeid med Norsk Folkemuseum.  (2017-2020)

 • Private Hverdagsliv; Sosialtet og tilhørihget i digitale hverdagsliv. Norges Forskningsråd SAMKUL, i samarbeid med Norsk Teknisk Museum (2020-2023)

Andre verv

 • Prodekan, SV-fakultetet 2008-2011
 • Medlem av Statens Ernæringsråd (2000-2004)
 • Medlem av fakultetsstyret, SV-fakultetet 2004-2007 (Representant for vitenskapelig ansatte)
 • Medlem av NFRs programkomite FRISAM (2004-2005)
 • Medlem av Riksbankens Jubileumsfonds vurderingskomite for søknader innen samfunnsfag 2009-2010 (Beredningsgrupp 2)
 • Medlem av programråd, SAMKUL (NFR)
 • Medlem av programråd HaVBRUKSPROGRAMMET (NFR)

Samarbeid

Jeg jobber gjerne tverrfaglig og samarbeider blant annet med forskere innen STS (teknologi- og vitenskapstudier), arkeologi, ernæring og biologi. Samarbeidspartnere har jeg  blant annet med forskere i California, UC Santa Cruz og UC Davis, Storbrittannia, Danmark og Australia. 

Emneord: Forbruk, Domestisering, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia
Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 12. okt. 2021 14:55

Prosjekter