Marianne Elisabeth Lien

Professor
Bilde av Marianne Elisabeth Lien
English version of this page
Telefon +47 22 85 57 33
Mobiltelefon +47 932 08 395
Faks +47 22 85 45 02
Rom Rom 706
Treffetider Onsdager 10:00-12:00
Brukernavn
Besøksadresse Sosialantropologisk Institutt Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31 0317 Oslo
Postadresse Sosialantropologisk Institutt Postboks 1091 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Natur
 • Akvakultur
 • Matproduksjon og matpolitikk
 • Globalisering
 • Forbruk
 • Økonomisk antropologi
 • Studier av vitenskap og teknologi (STS)
 • Regioner:  Norge/Norden, Australia

Bakgrunn

Marianne E. Lien er utdannet ernæringsfysiolog og sosialantropolog. Hun har lang erfaring med  forskning i skjæringsfeltet mellom forbruk, produksjon og markedsføring med fokus på mat og ernæringspolitikk, blant annet som ansatt ved Statens Institutt for Forbruksforskning (1988-1998).  Siden 1998 har hun vært ansatt ved Sosialantropologisk Institutt, med fokus på blant annet globalisering, økonomisk antropologi, antropologisk metode, akvakultur, naturoppfatninger og likhetsidealer. Forskningen drives blant annet av en interesse for grunntrekk ved vårt eget samfunn, og for hvordan komparasjon og etnografisk metode kan gi oss et dypere innblikk i prosesser og kulturelle antagelser som vi ellers tar for gitt.

Lien har regional kompetanse på Norge og Norden, og Australia. Hun har utført flere feltarbeid i Norge (Båtsfjord,Finnmark 1985, 2000, Oslo-regionen 1992, Hardanger 2009-2012) og på Tasmania, Australia (2002-2004, 2006). Hun har  ledet forskningsprogrammet Transnational Flows of Concepts and Substances (2001-2004), og forskningsprosjektet Newcomers to the farm, Atlantic salmon between the wild and the industrial  (2009-2013).

Verv

 • Medlem av Statens Ernæringsråd (2000-2004)
 • Medlem av fakultetsstyret, SV-fakultetet 2004-2007 (Representant for vitenskapelig ansatte)
 • Medlem av NFRs programkomite FRISAM (2004-2005)
 • Medlem av Riksbankens Jubileumsfonds vurderingskomite for søknader innen samfunnsfag 2009-2010 (Beredningsgrupp 2)
 • Prodekan, SV-fakultetet 2008-2011

Samarbeid

Lien har interesse for tverrfaglig samarbeid, og har de senere år etablert samarbeid forskere med bakgrunn i bl.a. STS (teknologi- og vitenskapstudier), geografi og biologi.

 • Initiativtager til Forum for Nordisk Etnografi
 • Initiativtager til forskningsnettverket Performing Nature at the Worlds Ends, som knytter sammen forskningsengasjement om natur i Australia, Norden og Sør-Afrika.
 • Samarbeid med forskere ved bl.a. University of Tasmania, University of Melbourne, Open University, University of Arizona, University of California, Santa Cruz, Universitetet i Århus og Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO).
Emneord: Forbruk, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Lien, Marianne Elisabeth; Law, John (2012) Slippery: Field Notes on Empirical Ontology. Social Studies of Science (Published online before print September 13, 2012, in full text)

Abram, Simone; Lien, Marianne Elisabeth, Performing Nature at Wolrd's Ends. Ethnos 2011 ;Volum 76.(1) s. 3-18 (Introduksjon til temanummer)

Lien, Marianne Elisabeth; Law, John (2011)  'Emergent Aliens': On Salmon, Nature, and Their Enactment. Ethnos 1 ;Volum 76.(1) s. 65-87

Lien, Marianne Elisabeth; Davison, Aidan (2010) Roots, Rupture and Remembrance. The Tasmanian Lives of Monterey Pine. Journal of material culture, Volum 15.(2)

Lien, Marianne Elisabeth; Melhuus, Marit (2009). La Norvége. Vues de l´ ínterieur. (Introduksjon til temanummer)
Ethnologie Française.  (2), s 197 - 206

Lien, Marianne Elisabeth; Melhuus, Marit (2007). Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging. (Vitenskapelig antologi)
Berghahn Books.

Lien, Marianne Elisabeth; Nerlich, Brigitte (2004). The Politics of Food. (Vitenskapelig antologi)
Berg Publishers.

Lien, Marianne Elisabeth; Vike, Halvard; Lidén, Hilde (2001). Likhetens paradokser:antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. (Vitenskapelig antologi)
Universitetsforlaget.

Lien, Marianne Elisabeth (1997) Marketing and Modernity. (Monografi) Oxford, Berg.

 

 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2017). The Practices of Fishy Sentience, In Kristin Asdal; Tone Druglitrø & Steve Hinchliffe (ed.),  Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition.  Routledge.  ISBN 978-1-4724-4868-2.  Chapter 2.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2017). Unruly Appetites: Salmon Domestication 'All the Way Down', In Anna Lowenhaupt Tsing; Nils Bubandt; Elaine Gan & Heather Anne Swanson (ed.),  Arts of Living on a Damaged Planet. Ghosts and Monsters of the Anthropocene.  University of Minnesota Press.  ISBN 978-1-5179-0236-0.  Kapitel 6.
 • Mestres, S. Gómez & Lien, Marianne Elisabeth (2017). Recovering Food Commons in Post Industrial Europe: Cooperation Networks in Organic Food Provisioning in Catalonia and Norway. Journal of Agricultural and Environmental Ethics.  ISSN 1187-7863.  30(5), s 625- 643 . doi: 10.1007/s10806-017-9691-6 Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2017). Indigenous land claims and multiple landscapes: postcolonial openings in Finnmark, Norway, In Lesley Head; Katarina Saltzman; Gunhild Setten & Marie Stenseke (ed.),  Nature, temporality and environmental management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes.  Routledge.  ISBN 978-1-47-246465-1.  Chapter 9.  s 133 - 149 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2016). The Salmon Domus as a Site of Mediation, In Kristian Bjørkdahl & Tone Druglitrø (ed.),  Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures.  Routledge.  ISBN 9781138854116.  Chapter 2.  s 15 - 28
 • de la Cadena, Marisol; Lien, Marianne Elisabeth; Blaser, Mario; Bruun Jensen, Casper; Lea, Tess; Morita, Atsuro; Swanson, Heather Anne; Ween, Gro Birgit; West, Paige & Weiner, Margaret J. (2015). Anthropology and STS: Generative interfaces, multiple locations. HAU Journal of Ethnographic Theory.  ISSN 2049-1115.  5(1), s 437- 475 . doi: 10.14318/hau5.1.020
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Are we all Galatians now? A response to Catherine Keller. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  69(1) . doi: DOI:10.1080/0039338X.2015.1029077
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Terapolva-effekten: Om postkolonial antropologi og prekære relasjoner. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  26(2), s 185- 194
 • Lien, Marianne Elisabeth & de la Cadena, Marisol (2015). Anthropology and STS Generative interfaces, multiple locations. HAU Journal of Ethnographic Theory.  ISSN 2049-1115.  5(1), s 437- 475 . doi: 10.14318/hau5.1.020 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2015). What I need to know to be a fish farmer in West Norway, In Illana Gershon (ed.),  A World of Work.  Cornell University Press.  ISBN 978-0-8014-5685-5.  Kapittel.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Fluid subsistences: towards a better understanding of Northern livelihoods. Polar Record.  ISSN 0032-2474.  50(4), s 440- 441 . doi: 10.1017/S003224741400031X
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Kunsten å få det tause i tale (Essay). Kunsthåndverk.  ISSN 0333-1059.  34(134), s 32- 35 Vis sammendrag
 • Law, John & Lien, Marianne Elisabeth (2013). Slippery: Field Notes on Empirical Ontology. Social Studies of Science.  ISSN 0306-3127.  43(3), s 363- 378 . doi: 10.1177/0306312712456947 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Jacobsen, Eivind (2013). Food marketing, In Anne Murcott; Warren Belasco & Peter Jackson (ed.),  The handbook of food research.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-184788-916-4.  14.  s 258 - 274
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2013). Animal Architextures, In Penelope Harvey; Eleanor Casella; Gillian Evans; Hannah Knox; Christine McLean; Elizabeth Silva; Nicholas Thoburn & Kath Woodward (ed.),  Objects and Materials.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67880-3.  Part V: Becoming Object. Kapittel 29.  s 329 - 337 Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit; Lien, Marianne Elisabeth & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å "forholde seg til" ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3-4)
 • Lien, Marianne Elisabeth (2012). Mot en post-kolonial hjemmeantropologi; Aktør-nettverk teori i studier av oss selv. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(3-4), s 302- 316
 • Lien, Marianne Elisabeth (2012). Salmon Trajectories along the North Pacific Rim. Diversity, Exchange and Human-Animal Relations, In Benedict J. Colombi & James F. Brooks (ed.),  Keystone Nations: Indigenous Peoples and Salmon Across the North Pacific.  SAR Press.  ISBN 978-1-934691-90-8.  Conclusion, chapter 11.  s 237 - 254
 • Lien, Marianne Elisabeth; Nustad, Knut Gunnar & Ween, Gro Birgit (2012). Introduksjon. ANTropologiens grenseflater. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(3-4), s 214- 224
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2012). Decolonialization in the Arctic? Nature Practices and Land Rights in the Norwegian High North. Journal of Rural and Community Development.  ISSN 1712-8277.  7(1), s 93- 109
 • Abram, Simone & Lien, Marianne Elisabeth (2011). Performing Nature at World's Ends. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  76(1), s 3- 18 . doi: 10.1080/00141844.2010.544855
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2011). 'Emergent Aliens': On Salmon, Nature, and Their Enactment. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  76(1), s 65- 87 . doi: 10.1080/00141844.2010.549946 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Davison, Aidan (2010). ROOTS, RUPTURE AND REMEMBRANCE The Tasmanian Lives of the Monterey Pine. Journal of material culture.  ISSN 1359-1835.  15(2), s 233- 253 . doi: 10.1177/1359183510364078 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Minibiografi: Speilbilder av det norske. Arven etter Marianne Gullestad. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3), s 16- 20
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Røtter, brudd og tilhørighet. Om landskapsintervensjon og stedsidentitet på Tasmania. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(1-2), s 16- 29 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Standards, Science and Scale: The Case of Tasmanian Atlantic Salmon, In David Inglis & Debra Gimlin (ed.),  The Globalization of Food.  Berg Publishers.  ISBN 9781845208202.  kapittel 3.  s 65 - 81 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). "Still living like people from somewhere else". Natives and invasives in Tasmanian landscape imagery, In Renata Summo-O'Connell (ed.),  Imagined Australia. Reflections around the reciporocal construction of identity between Australia and Europe.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-0343-0008-7.  Kapittel.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2009). La Norvége. Vues de l´ ínterieur. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  (2), s 197- 206
 • Lien, Marianne Elisabeth & Spjuth, Sofia (2009). Le ski de minuit dans le nord du Finnmark. Construire la localité. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  (2), s 285- 298
 • Spjuth, Sofia & Lien, Marianne Elisabeth (2009). "Osynligt" landskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(1-2), s 69- 78
 • Jacobsen, Eivind & Lien, Marianne Elisabeth (2007). Matens politiske økologi. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2/3), s 40- 51
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth & Wandel, Margareta (2007). Health worker style and trustworthiness as perceived by Pakistani-born persons with type 2 diabetes in Oslo, Norway. Health.  ISSN 1363-4593.  11 . doi: 10.1177/1363459307070810
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Domestication 'downunder': Atlantic Salmon Farming in Tasmania, In Rebecca Cassidy & Molly Mullin (ed.),  Where the wild things are now. Domestication reconsidered.  Berg Publishers.  ISBN 9781845201531.  Kap. 8.  s 205 - 228
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Feeding fish efficiently. Mobilising knowledge in Tasmanian salmon farming. Social Anthropology.  ISSN 0964-0282.  15(2), s 169- 185 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Kjærlighetens ting. En innføring i Daniel Millers perspektiv på forbruk, I: Gerhard Emil Schjelderup & Morten William Knudsen (red.),  Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202267988.  Kapittel 13.  s 333 - 354
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Materializing The Nation. Pacific Studies.  ISSN 0275-3596.  29(3/4), s 119- 125
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Weeding Tasmanian Bush: Biomigration and Landscape Imagery, In Marianne Elisabeth Lien & Marit Melhuus (ed.),  Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-250-6.  Chapter 6.  s 103 - 121
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2007). Introduction, In Marianne Elisabeth Lien & Marit Melhuus (ed.),  Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-250-6.  introduksjon.
 • Kaiser, Matthias & Lien, Marianne Elisabeth (2006). Preface: ethics and the politics of food, In Matthias Kaiser & Marianne Elisabeth Lien (ed.),  Ethics and The Politics of Food.  Wageningen Academic Publishers.  ISBN 90-8686-008-7.  Preface.  s 19 - 19
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Den skumle maten, I: Thomas Hylland Eriksen (red.),  Trygghet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01060-1.  Kapittel 6.  s 117 - 137
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Drømmen om et nordisk kjøkken, I: Brigt Hope (red.),  Matproduksjon og handel - fristelse og kunnskap.  Landbruksforlaget.  ISBN 82-529-2856-0.  kapittel i del 2.  s 96 - 103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Lavik, Randi Kristine (2006). Safer than ever? Trust and gender in relation to meat provisioning in Norway, In Matthias Kaiser & Marianne Elisabeth Lien (ed.),  Ethics and The Politics of Food.  Wageningen Academic Publishers.  ISBN 90-8686-008-7.  Part 12, Politics of consumption.  s 478 - 483
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth; Botten, Grete Synøve & Wandel, Margareta (2005). Role dilemmas among health-workers in cross-cultural patient encounters around dietary advice. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  33, s 360- 369
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth & Wandel, Margareta (2005). Experience of dietary advice among Pakistani-born persons with type 2 diabetes in Oslo. Appetite.  ISSN 0195-6663.  45, s 295- 304
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). 'King of fish' or 'feral peril': Tasmanian Atlantic salmon and the politics of belonging. Environment & Planning. D, Society and Space.  ISSN 0263-7758.  23(5), s 659- 671 Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2004). Dogs, Whales and Kangaroos: Transnational Activism and Food Taboos, In Marianne Elisabeth Lien & Brigitte Nerlich (ed.),  The Politics of Food.  Berg Publishers.  ISBN 1-85973-853-2.  kapittel 10.  s 179 - 199 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (ed.) (2018). Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  272 s.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2015). Becoming Salmon. Aquaculture and the Domestication of a Fish. University of California Press.  ISBN 978-0-520-28056-4.  208 s. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (ed.) (2007). Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging. Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-250-6.  215 s.
 • Kaiser, Matthias & Lien, Marianne Elisabeth (ed.) (2006). Ethics and The Politics of Food. Wageningen Academic Publishers.  ISBN 90-8686-008-7.  592 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth & Medaas, Christian (2017). REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth & Medaas, Christian (2017). REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2016). Lotte Meinert og Bruce Kapferer (red.): In the Event. Toward and Anthropology of Generic Moments. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  27(1), s 76- 78
 • Lien, Marianne Elisabeth & Law, John (2015). What you need to know to be a fish farmer in West Norway, In Ilana Gehrson (ed.),  A World of Work; Imagined Manuals for Real Jobs.  Cornell University Press.  ISBN 0-8014-5685-1.  Kapittel 2.  s 28 - 44
 • Lien, Marianne Elisabeth (2014). Escapee, homeless and those that 'wander off': Salmon as rubble in Norwegian rivers. Vis sammendrag
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2014). Generative interfaces of STS and anthropology in Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2013). Salmon Multiple: Creating Dialogue Across Disciplinary Boundaries.
 • Lien, Marianne Elisabeth; Ween, Gro Birgit & Nustad, Knut Gunnar (2013). Om å 'Forholde seg til' ANTropologi og andre tekster. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(3-4), s 272- 274
 • Rybråten, Stine; Lien, Marianne Elisabeth & Hovelsrud, Grete K. (2013). "This is not a wilderness. This is where we live." Enacting nature in Unjárga-Nesseby, Northern Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2011). Overcoming the division between -anthropology «at home» and «abroad» - Marianne Gullestad intervjuet av Marianne Lien og Marit Melhuus. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2), s 134- 143
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). ANTropologi.
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2011). Ingen er annenrangs. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Diet and nutrition, In Akira Iriye & Pierre-Yves Saunier (ed.),  The Palgrave Dictionary of Transnational History.  Palgrave.  ISBN 978-1-4039-9295-6.  oppslagsord.  s 279 - 282
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Hva er galt med oppdrettslaks?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2009). Plikten til å si nei. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Melhuus, Marit (2009). Anthropologie 'chez soi' et anthropologie 'chez l'autre'. Une distinction à dépasser. Entretien avec Marianne Gullestad. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  (2), s 207- 216
 • Ween, Gro Birgit & Lien, Marianne Elisabeth (2009). Performances of Indigeneity in Norwegian Salmon-Human relations.
 • Wilhite, Harold Langford; Lien, Marianne Elisabeth & Elverhøi, Anders (2009). Klimasatsning på tvers. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). Havbruksrevolusjonen: Mellom bærekraftig matproduksjon og økologisk katastrofe. Vis sammendrag
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). Roots, rupture, remembrance. Tasmanian landscape narratives.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). 'Still living like someone else' Landscape and identity in Tasmania.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2008). 'Still living like someone else' Om utopisme, landskapspraksis og stedsidentitet på Tasmania.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Spjuth, Sofia (2008). Skiing at twilight. Sun wind and snow in the Norwegian Arctic.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Den skumle maten, Trygghetspolitikk på matområdet.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Making place and making people, Food exchange in Båtsfjord, Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007, 18. juni). Og, nå reklame (program om matreklame). [TV].  NRK.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2007). Review: Materializing the nation, Robert Foster. Pacific Studies.  ISSN 0275-3596.  30(1/2)
 • Lien, Marianne Elisabeth & Anthony, R (2007). Ethics and the politics of food. Journal of Agricultural and Environmental Ethics.  ISSN 1187-7863.  20 . doi: 10.1007/s10806-007-9049-6
 • Lien, Marianne Elisabeth & Anthony, Raymond (2007). Ethics and the Politics of Food (Editorial). Journal of Agricultural and Environmental Ethics.  ISSN 1187-7863.  20(5), s 413- 417
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006, 18. januar). Om mattrygghet. [Radio].  NRK, P2 Sånn er livet.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Arctic gold: The cultural and nutritional significance of 'multer' in Arctic Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Besvergelser om trygghet; Matpolitikk i en transnasjonal tid.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Den skumle maten: Trygghetspolitikk på matområdet.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Feeding fish efficiently; Skilled vision and universalising expertise.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Naturalising markets; Economic anthropology at home.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Roots, rupture and remembrance, Reflections on some pine trees.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2006). Rotts, rupture and remembrance; A story of some pine trees.
 • Lien, Marianne Elisabeth & Lavik, Randi Kristine (2006). Safer than ever? Trust and gender in relation to meat provisioning in Norway.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). Drømmen om et nordisk kjøkken. Kontur.  ISSN 1503-9226.  s 96- 101 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). Komparasjon som teoretisk utfordring for kulturforskningen.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). Reklameindustri, kunnskapsproduksjon og produktutvikling.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). Safety, transparency, security and trust; Challenges in relation to the politics of food.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). Standards, science and scale: The case of Tasmanian Atlantic Salmon.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). Tasmansk Atlantisk laks; Biomigrasjon, tekno-vitenskap og klassifisering.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). 'The Virtual Consumer'. An anthropologist's reflections on marketing practice.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). 'Transparency' - et antropologisk perspektiv.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). 'Tryggere enn noensinne'. Holdninger til kjøtt i Norge over en tiårsperiode (1995-2005).
 • Lien, Marianne Elisabeth (2005). Weeding Tasmanian Bush; Biomigration and landscape imagery.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2004, 24. desember). Bygda som oppfann Grandiosaen, Om pizza i Norge.  Bergens Tidende - Magasinet.
 • Lien, Marianne Elisabeth (2004). Gullestad, Marianne, In Amit Vered (ed.),  Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology.  Routledge.  ISBN 0-415-22379-2.  Leksikalsk innførsel.  s 212 - 213

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 24. nov. 2017 13:16

Prosjekter