English version of this page

Privatlivets grenser

Sosialitet og tilhøyrsle i digitale kvardagsliv.

Bildet kan inneholde: himmel, sky, blå, anlegg, mennesker i naturen.

Foto: Tuva Beyer Broch

Har det noko å seie om «kjøkkenbordsamtalar» blir flytta til Facebook, Snapchat eller Instagram? Korleis påverkar digitalt samvær og det å vere til stades kvardagen til menneske? Kva deler vi og med kven?

Marianne Gullestad sin klassikar Kitchen-Table Society frå 1984, skildra korleis normer og moral vart etablert blant unge kvinner rundt kjøkkenbord i Bergen, og har vore eit viktig bidrag til nordisk etnografi. Inspirerte av arbeidet til Gullestad, spør vi: Kvar er kjøkkenborda no? På kva måtar endrar digitale sosiale samværsformer privatliv og sosiale relasjonar?

Les meir om Privatlivets grenser og sjå kva media skriv om prosjektet. Få ein snik-kik i feltarbeidet eller fordjup deg i publikasjonane våre.

Aktuelle saker

 

Private Lives, eller Privatlivets grenser, er eit forskingsprosjekt som går føre seg frå 2020 til 2023, i samarbeid mellom Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Norsk institutt for naturforskning og Norsk teknisk museum, finansiert gjennom Norges forskningsråd (SAMKUL).

Sjå rådgjevingsgruppa til prosjektet.

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, azure, linje.

Publisert 17. sep. 2020 10:45 - Sist endra 26. sep. 2022 11:35