Nefissa Naguib

Professor
Bilde av Nefissa Naguib
English version of this page
Telefon 22857560
Mobiltelefon 91710778 +4791710778
Rom 508
Treffetider Tirsdager: 14.30 - 16.30
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts hus Moltke Moes vei 31 0851 Oslo
Postadresse Boks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Thematic: Globalisering, historisk antropologi, politisk antropologi, vann, mat, minoriteter, kjønn, migrasjon, humanitarismen

Regional: Midtøsten, Middelhavet, Norge, Brasil

Undervisning

Høst 2016:

SOSANT 4300 Skrivekurs

Vår 2016:

SOSANT 2530 Development

SOSANT 4400  Litteraturseminar

SOSANT 3900 Bacheloressay

Høst 2017

SOSANT 2610 The Anthropology of Food

SOSANT 4300 Skrivekurs

Bakgrunn

Nefissa Naguib har i mange år forsket, skrevet og snakket om kulturelle, historiske og politiske omveltninger. Hennes interesseområde ligger innenfor forståelsen av bredere politiske og økonomiske prosesser, politiske konjunkturer og historiske tilbakeblikk.

Mer: http://www.sv.uio.no/sai/english/people/aca/nefissan/index.html

 

Emneord: historie, Identitet, Geologi, Mat, Humanitarismen, Globalisering, Kjønn, Kultur/Natur, Migrasjon, Middelhavet, Norge, Brasil

Publikasjoner

 • Naguib, Nefissa (2017). MIDDLE EAST ENCOUNTERS 69 DEGREES NORTH LATITUDE: SYRIAN REFUGEES AND EVERYDAY HUMANITARIANISM IN THE ARCTIC. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  49(4), s 645- 660 . doi: /10.1017/S0020743817000630
 • Naguib, Nefissa (2016). Humanitarian pluralism: The arctic passage in an age of refugees. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  48(2) . doi: 10.1017/S002074381600012X
 • Naguib, Nefissa (2016). The Flag and the Street, In Catharina Raudvere (ed.),  Contested Memories and the Demands of the Past:History Cultures in the Modern Muslim World.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-39000-0.  Chapter. Vis sammendrag
 • Naguib, Nefissa (2015). Book Review: Live and Die Like a Man:. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  47(2)
 • Naguib, Nefissa (2014). Brothers in Faith: Islamic Food Activism in Egypt, In Carole Counihan & Valeria Siniscalchi (ed.),  Food activism: agency, democracy and economy.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-833-7.  Chapter 10.  s 143 - 158
 • Naguib, Nefissa (2013). Aesthetics of a Relationship: Women and Water, In John Richard Wagner (ed.),  The Social Life of Water.  Berghahn Books.  ISBN 978-0-85745-966-4.  Chapter 4.  s 82 - 97
 • Naguib, Nefissa (2013). The compassionate brother: A note on islamic food activism. Food, Culture, and Society: an international journal of multidisciplinary research.  ISSN 1552-8014.  16(3), s 348- 354 . doi: 10.2752/175174413X13673466711642
 • Naguib, Nefissa & Shami, Seteny (2013). Occluding Difference: Ethnic Identity and Shifting Zones of Theory on the Middle East and North Africa, In Sherin Hafez & Susan Slymovics (ed.),  The Anthropology of the Middle East and North Africa: Into the new Millennium.  Indiana University Press.  ISBN 978-0-253-00746-9.  Chapter 2.
 • Naguib, Nefissa (2011). Eating Rice during Passover: Notes on Sephardic Egyptian Memoires. Kult.  ISSN 1904-1594.  8
 • Naguib, Nefissa (2011). Fredagslunsj: Tanker om Istanbul i Kairo. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2)
 • Naguib, Nefissa (2011). Ethnography at the Barricades. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  43
 • Naguib, Nefissa (2010). For the love of God: Care giving in the Middle East. Social Sciences and Missions.  ISSN 1874-8937.  23(1), s 124- 145 . doi: 10.1163/187489410X488549
 • Naguib, Nefissa (2009). Tastes and Fragrances from the Old World: Memoirs by Egyptian Jewish Women. Studies in Ethnicity and Nationalism.  ISSN 1473-8481.  9(1)
 • Naguib, Nefissa (2008). A Nation of Widows and Orphans: Armenian Memories of Relief in Jerusalem, In Nefissa Naguib & Inger Marie Okkenhaug (ed.),  Interpreting Welfare and Relief in the Middle East.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-16436-9.  Chapter 2.  s 35 - 56
 • Naguib, Nefissa (2008). Brittle Images, Lingering pasts: Photographs, Memories and Bereavement, In Evy Johanne Håland (ed.),  Women, Pain and Death. Rituals and Everyday Life on the Margins of Europe and Beyond.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 1-84718-870-2.  Chapter 8.  s 170 - 186
 • Naguib, Nefissa (2008). Storytelling: Armenian Family Albums in the Diaspora. Visual Anthropology.  ISSN 0894-9468.  21(3), s 231- 244 . doi: 10.1080/08949460801986228
 • Naguib, Nefissa (2007). “The Open Wound”: Egyptian Amnesia about the Six-Day War. Anthropology News.  ISSN 1541-6151.  51
 • Naguib, Nefissa (2007). Vannmeloner under sengen: Armenere i Kairo minnes mat og sult. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2/3)
 • Naguib, Nefissa (2007). Women’s Dignity Scorched in Palestine. Anthropology News.  ISSN 1541-6151.  48(2)
 • Naguib, Nefissa (2006). Olive oil and the cultural politics of 'Denominaciones de Origen' in Andalusia, In Matthias Kaiser & Marianne Elisabeth Lien (ed.),  Ethics and The Politics of Food.  Wageningen Academic Publishers.  ISBN 90-8686-008-7.  Part 7.  s 292 - 297
 • Naguib, Nefissa (2006). The fragile tale of Egyptian Jewish cuisine: Food Memoirs of Claudia Roden and Colette Rossant. Food and Foodways.  ISSN 0740-9710.  14(1), s 35- 53 . doi: 10.1080/07409710600556860
 • Naguib, Nefissa (2005). "Life upside down". Women and Silent Crises in the Middle East. Pakistan Journal of Women's Studies.  ISSN 1024-1256.  12(1), s 23- 37
 • Naguib, Nefissa (2005). Stones and Stories: Engaging with complex emergencies, In Inger Marie Okkenhaug & Ingvild Flaskerud (ed.),  Gender, Religion and change in the Middle East.  Berg Publishers.  ISBN 1845201981.  10.  s 175 - 191
 • Naguib, Nefissa & Thorbjørnsrud, Berit (1996). Midtøsten, I: Signe Howell & Marit Melhuus (red.),  Fjern og nær: Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-0673-1.  Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S & Naguib, Nefissa (1994). MIdtøsten, I:  Fjern og Nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer.  Ad Notam, Gyldendal, Oslo..  kapittel.
 • Naguib, Nefissa (1992). Ønske om et fotfeste, I: Ove Kristofersen (red.),  Unge Flyktninger i Norge - 50 års erfaring.  Kommuneforlaget/Redd Barna.  ISBN 82-7242-863-6.  Ønske om et fotfeste.

Se alle arbeider i Cristin

 • Naguib, Nefissa & Inhorn, Marcia C. (2018). Reconceiving Muslim Men: Love and Marriage, Family and Care in Precarious Times. Berghahn Books.  ISBN 9781785338823.  336 s.
 • Naguib, Nefissa (2015). Nurturing Masculinities: Men, Food and Family in Contemporary Egypt. University of Texas Press.  ISBN 978-1-4773-0553-9.  158 s.
 • Naguib, Nefissa & De Vries, Bert (ed.) (2010). Movements of people in time and space : heureux qui comme Ulysses a fait un beau voyage. BRIC.  ISBN 9788274530829.  176 s.
 • Naguib, Nefissa & de Vries, Bert (ed.) (2010). People´s movement in time and space. BRIC.  ISBN 978-82-7453-082-9.  172 s.
 • Naguib, Nefissa (ed.) (2009). Food and Foodways in the Middle East. Birzeit University.  ISBN 82-7453-045-4.  190 s.
 • Naguib, Nefissa (ed.) (2009). Foodways in the Middle East. BRIC.  ISBN 8274530454.  190 s.
 • Naguib, Nefissa (2009). Women, Water and Memory. Recasting Lives in Palestine. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004167780.  200 s. Vis sammendrag
 • Naguib, Nefissa (2009). Women, water and Memory: Recasting Lives in Palestine. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004167780.  173 s.
 • Naguib, Nefissa & Okkenhaug, Inger Marie (ed.) (2008). Interpreting Welfare and Relief in the Middle East. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-16436-9.  239 s.
 • Naguib, Nefissa (2005). Knowing Water. University of Bergen/Bir Zeit University.  ISBN 82-7453-028-4.  250 s.
 • Naguib, Nefissa (2005). Knowing water. Lower Jordan Publications.  ISBN 82-7453-028-4.  250 s.
 • Naguib, Nefissa (2003). Knowing water: Palestinian women between the spring and the faucet. Oslo University College.  ISBN 82-579-4254-5.  289 s.
 • Naguib, Nefissa (1996). Med Kall til Ledelse. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21892-9.  93 s.
 • Naguib, Nefissa (red.) (1991). Konflikt og sameksistens. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21405-2.  225 s.
 • Naguib, Nefissa (red.) (1991). Midt¿sten - konflikt og sameksistens. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21405-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Naguib, Nefissa (2016). Big Hearted, light-blooded Brothers: Muslim men and nurturing.
 • Naguib, Nefissa (2016). Malthus in the Arctic: Displacement, Migration and Gender.
 • Naguib, Nefissa (2016). "Spring comes late: Syrian REfugee fathers above the Arctic Circle".
 • Naguib, Nefissa (2015). Eidsvold 24 timer.
 • Norbakk, Mari & Naguib, Nefissa (2014). Love and Responsibility: An ethnography of Masculinities and Marriage in Urban Egypt.
 • Naguib, Nefissa (2013). Anthropology of Men, Family and Parenting in the Contemporary Middle East. AMEWS-ebulletin.
 • Naguib, Nefissa (2013). How the other half revolts. Perspektiv.  ISSN 1890-2537.  1
 • Naguib, Nefissa (2013). Revolusjonsfest for de få. Perspektiv.  ISSN 1890-2537.  1
 • Naguib, Nefissa (2011). Analysis of a revolution.
 • Naguib, Nefissa (2011). Basic Ethnography at the Barricades. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  43(3) . doi: 10.1017/S0020743811000420
 • Naguib, Nefissa (2011). Changes in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2011, 26. november). Kampen for Egypt.  Dagens Næringsliv.
 • Naguib, Nefissa (2011). Kvinnenes revolusjon?.
 • Naguib, Nefissa (2011). Muslimsk fromhetspraksis, estetikk og kulturdanning i diaspora.
 • Naguib, Nefissa (2011). The whole world is watching us.
 • Naguib, Nefissa (2011). Transformations in the Arab World.
 • Naguib, Nefissa (2011). Turkey in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2011). Uprisings in the Arab World.
 • Naguib, Nefissa (2011). Women, Bread and revolution.
 • Naguib, Nefissa (2008). Adjudicating attachments:Egyptian Jewry and industrial development.
 • Naguib, Nefissa (2008). Egyptian Jews: Industry, identity, homeland.
 • Naguib, Nefissa (2008). Egyptian Jews: Reconciling with the homeland.
 • Naguib, Nefissa (2008). Recollections of food among Egyptian Jews.
 • Naguib, Nefissa (2008). Revisiting Braudel.
 • Naguib, Nefissa (2008). The Ethnography of Bread:Anthropology, politics and cuisine.
 • Naguib, Nefissa (2008). The Weight of Memory: The Case of a Private Armenian Photo Collection in the Diaspora.
 • Naguib, Nefissa (2008). “The biggest migration since we left for America”: Revisiting Braudel’s events.
 • Naguib, Nefissa & Okkenhaug, Inger Marie (2008). Introduction to Interpreting Welfare and Relief in the Middle East, In Nefissa Naguib & Inger Marie Okkenhaug (ed.),  Interpreting Welfare and Relief in the Middle East.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-16436-9.  Introduction.  s 1 - 11
 • Naguib, Nefissa (2007). Armenian Photo Albums in the Diaspora.
 • Naguib, Nefissa (2007). Cinderellas of Anthropology. Writing about women in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2007). Foodways: Analytical Possibilities in Anthropology.
 • Naguib, Nefissa (2007). For the love of God.Sisters of St.Elizabeth and orphans in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2007). Photographs, Memory and Mourning.
 • Naguib, Nefissa (2007). Portable Permanence in the Diaspora. The Case of Armenian Jewellers.
 • Naguib, Nefissa (2007). Preserving, Negotiating or Ignoring Armeniannes.
 • Naguib, Nefissa (2007). Visitors: Armenian orphans in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2006). 'A mission to civilise': An anthropological perspective.
 • Naguib, Nefissa (2006). Fredrik Barth and the anthropology of the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2006). Olive oil and the cultural politics of 'denomination of origin' in the South of Spain.
 • Naguib, Nefissa (2006). Orphans of the Diaspora: Armenian survivors in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2006). Foodways in the diaspora: Armenians in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2006). Water and soft threats.
 • Naguib, Nefissa (2005). Cultural Forces.
 • Naguib, Nefissa (2005). Cultural Forces.
 • Naguib, Nefissa (2005). Hilma Granqvist.
 • Naguib, Nefissa (2005). Hilma Granqvist.
 • Naguib, Nefissa (2005). I know who I work for: St.Elizabeth orphanage in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2005). Imperialism and anthropological encounters.
 • Naguib, Nefissa (2005). Imperialism and anthropological encounters in The Holy Land 1880-1948.
 • Naguib, Nefissa (2005). Implications of complex emergencies in the Levant.
 • Naguib, Nefissa (2005). Pioneering anthropologists in the Holy Land, 1880-1948.
 • Naguib, Nefissa (2005). Women and silent crises in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2004). Gender studies in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2003). Engaging with transnationalism and Patriarchy.
 • Naguib, Nefissa & Vaa, Mariken (2003). Models and realities of domestic water supply.
 • Naguib, Nefissa N.A. & Manger, Leif Ole (2003). Knowing Water: Palestinian women between the spring and fauset.
 • Naguib, Nefissa & Wirak, Anders (1997). Strengthening Primary Education in Madagascar: The DINA project.
 • Naguib, Nefissa (1991). El Set. Midtøsten forum.  ISSN 0802-2291.
 • Naguib, Nefissa (1991). Et delt liv. En rapport om unge flyktninger i Norge.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. nov. 2015 10:57 - Sist endret 27. okt. 2017 08:45