Nefissa Naguib

Professor
Bilde av Nefissa Naguib
English version of this page
Telefon 22857560
Mobiltelefon 91710778 +4791710778
Rom 508
Treffetider Tirsdager: 14.30 - 16.30
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 0851 Oslo
Postadresse Boks 1091 Blindern 0317 OSLO

Nefissa Naguib er professor i sosialantropologi. Hennes feltarbeid på kulturelt komplekse samfunn har variert fra Middelhavet til Brasil, Norge, og Spania.

Faglige interesser

Tematisk: Globale forstyrrelser, historisk og nåtidig migrasjon, humanitærisme og velferd, historie og minner, maritime livsverdener, mat og vann, kjønn, håndverk og materialitet. 

Regionalt: Midtøsten, Middelhavet, Norge, Hav og Sjøer. 

Om

Nefissa Naguibs arbeid er inspirert av hennes ønske om å forstå den moderne verden og interaksjoner mellom mennesker og ikke-menneskelige aktører. Boken hennes Water, Women and Memory handlet om vann som en aktiv historisk aktør. Boken, en postkolonial etnografi, argumenterte for skriving med en oppmerksomhet til komplekse historiske og sosiale dynamikker. Med publiseringen av Interpreting Welfare and Relief in the Middle East (som hun redigerte med Inger Marie Okkenhaug) tok hun for seg perioden mellom 1850 og 2005, en tidsperiode med kolonisering, okkupasjon, krig og konflikt. Som en oppfølger var Nefissa medprodusent på War, Women, Welfare in Jerusalem som ble nominert til Al Jazeera dokumentarfilmfestival i 2010.

Monografien hennes Nurturing Masculinities: Men, Food and Family in Contemporary Egypt er en omformulering av kjønn i Midtøsten. Den bidrar til de transnasjonale kjønnede representasjonene av menn og kvinner i arabiske samfunn. Den nyligeste boken hennes Reconceiving Muslim Men: Love and Marriage, Family and Care in Precarious Times (som hun redigerte sammen med Marcia C. Inhorn) beskriver nye måter å være menn på, tross vedvarende patriarkalske normer, og tilbyr nye forståelser av betydningen av konsepter som omsorg, pleie og kjønn.

Hun har nylig gått tilbake til sitt tidligere arbeid rundt parallellene mellom migrasjon og globale forstyrrelser. Hun fortsetter å raffinere sitt arbeid om historie og antropologi, og tar for seg gjennombruddsbegivenheter og minnepolitikk. Resultatene av denne forskningen er tydelig i arbeidet hennes som følger mennesker på flukt fra krig og den humanitære hjelpen som gis. 

Nefissa Naguib beholder sin interesse i å bygge bro mellom antropologi, historie og global migrasjon i hennes nåværende prosjekt: High Tide: Circulations and Afterlives of the Suez Canal.

Nefissa har argumentert for tverrfaglighet i sin egen forskning og som en initiativtaker for internasjonale forskningsnettverk. Hun har vært forskningsleder på Cultures and Politics of Faith programmet, og direktør for Arab World Program (Christian Michelsens institutt). Hun har også ledet “Muslim Devotional Practice” (Norges Forskningsråd), “Everyday Maneuvers” (Utenriksdepartementet), og “Enabling Local Voices: The Gender and Development Forum” (NORHED).

Undervisning

SV9104 PhD Research Ethics 

ANTH 4030 Advanced Anthropological Methods 

Sosant 1400 The Anthropology of Religion

Sosant 1200 Politisk Antropologi 

Sosant 1200 Politisk Antropologi 

SOSANT 4300 Skrivekurs

SOSANT 2530 Development

SOSANT 4400  Litteraturseminar

SOSANT 3900 Bacheloressay

SOSANT 2610 The Anthropology of Food

Sosant 2610 The Anthropology of Contemporary Islam 

 

Emneord: Globalisering, historie, Identitet, Kjønn, Kultur/Natur, Geologi, Mat, Migrasjon, Humanitarismen, Middelhavet, Norge, Brasil

Publikasjoner

 • Naguib, Nefissa (2019). Body and Soul of a Good Pint: A Note on Nordic Brewing and the Magic of Yeast. . Gastronomica - The Journal of Critical Food Studies. ISSN 1529-3262. 19(4). doi: 10.1525/gfc.2019.19.4.91. Fulltekst i vitenarkiv
 • Naguib, Nefissa & Inhorn, Marcia C. (2018). Introduction. I Naguib, Nefissa & Inhorn, Marcia C. (Red.), Reconceiving Muslim Men: Love and Marriage, Family and Care in Precarious times . Berghahn Books. ISSN 978-1-78533-882-3. s. 1–24.
 • Naguib, Nefissa (2018). An Essay on the Anthropology of Humanitarian Shame. . Public Anthropologist. ISSN 2589-1707.
 • Naguib, Nefissa (2018). Egypt. I Joseph, Suad (Red.), Arab Family Studies: Critical Reviews. Syracuse University Press. ISSN 978-0-8156-3558-1. s. 39–57.
 • Naguib, Nefissa (2018). Casualities of Fatherhood:Syrian Fefugee Men and Nurturance in the Arctic. I Naguib, Nefissa & Inhorn, Marcia C. (Red.), Reconceiving Muslim Men: Love and Marriage, Family and Care in Precarious times . Berghahn Books. ISSN 978-1-78533-882-3. s. 279–297. doi: 10.2307/j.ctvw04g42.18.
 • Naguib, Nefissa (2017). MIDDLE EAST ENCOUNTERS 69 DEGREES NORTH LATITUDE: SYRIAN REFUGEES AND EVERYDAY HUMANITARIANISM IN THE ARCTIC. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. 49(4), s. 645–660. doi: 10.1017/S0020743817000630.
 • Naguib, Nefissa (2016). The Flag and the Street. I Raudvere, Catharina (Red.), Contested Memories and the Demands of the Past:History Cultures in the Modern Muslim World. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-39000-0. doi: 10.1007/978-3-319-39001-7.
 • Naguib, Nefissa (2016). Humanitarian pluralism: The arctic passage in an age of refugees. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. 48(2). doi: 10.1017/S002074381600012X.
 • Naguib, Nefissa (2015). Book Review: Live and Die Like a Man:. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. 47(2). doi: 10.1017/s0020743815000288.
 • Naguib, Nefissa (2014). Brothers in Faith: Islamic Food Activism in Egypt. I Counihan, Carole & Siniscalchi, Valeria (Red.), Food activism: agency, democracy and economy. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-85785-833-7. s. 143–158. doi: 10.5040/9781350042155.ch-010.
 • Naguib, Nefissa & Shami, Seteny (2013). Occluding Difference: Ethnic Identity and Shifting Zones of Theory on the Middle East and North Africa. I Hafez, Sherin & Slymovics, Susan (Red.), The Anthropology of the Middle East and North Africa: Into the new Millennium. Indiana University Press. ISSN 978-0-253-00746-9.
 • Naguib, Nefissa (2013). Aesthetics of a Relationship: Women and Water. I Wagner, John Richard (Red.), The Social Life of Water. Berghahn Books. ISSN 978-0-85745-966-4. s. 82–97.
 • Naguib, Nefissa (2013). The compassionate brother: A note on islamic food activism. Food, Culture, and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research. ISSN 1552-8014. 16(3), s. 348–354. doi: 10.2752/175174413X13673466711642.
 • Naguib, Nefissa (2011). Eating Rice during Passover: Notes on Sephardic Egyptian Memoires. Kult. ISSN 1904-1594. 8.
 • Naguib, Nefissa (2011). Fredagslunsj: Tanker om Istanbul i Kairo. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Naguib, Nefissa (2011). Ethnography at the Barricades. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. 43 . doi: 10.1017/s0020743811000420.
 • Naguib, Nefissa (2010). For the love of God: Care giving in the Middle East. Social Sciences and Missions. ISSN 1874-8937. 23(1), s. 124–145. doi: 10.1163/187489410X488549.
 • Naguib, Nefissa (2009). Tastes and Fragrances from the Old World: Memoirs by Egyptian Jewish Women. Studies in Ethnicity and Nationalism. ISSN 1473-8481. 9(1).
 • Naguib, Nefissa (2008). A Nation of Widows and Orphans: Armenian Memories of Relief in Jerusalem. I Naguib, Nefissa & Okkenhaug, Inger Marie (Red.), Interpreting Welfare and Relief in the Middle East. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-16436-9. s. 35–56.
 • Naguib, Nefissa (2008). Brittle Images, Lingering pasts: Photographs, Memories and Bereavement. I Håland, Evy Johanne (Red.), Women, Pain and Death. Rituals and Everyday Life on the Margins of Europe and Beyond. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 1-84718-870-2. s. 170–186.
 • Naguib, Nefissa (2008). Storytelling: Armenian Family Albums in the Diaspora. Visual Anthropology. ISSN 0894-9468. 21(3), s. 231–244. doi: 10.1080/08949460801986228.
 • Naguib, Nefissa (2007). Women’s Dignity Scorched in Palestine. Anthropology News. ISSN 1541-6151. 48(2).
 • Naguib, Nefissa (2007). Vannmeloner under sengen: Armenere i Kairo minnes mat og sult. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Naguib, Nefissa (2007). “The Open Wound”: Egyptian Amnesia about the Six-Day War. Anthropology News. ISSN 1541-6151. 51.
 • Naguib, Nefissa (2006). Olive oil and the cultural politics of 'Denominaciones de Origen' in Andalusia. I Kaiser, Matthias & Lien, Marianne Elisabeth (Red.), Ethics and The Politics of Food. Wageningen Academic Publishers. ISSN 90-8686-008-7. s. 292–297.
 • Naguib, Nefissa (2006). The fragile tale of Egyptian Jewish cuisine: Food Memoirs of Claudia Roden and Colette Rossant. Food and Foodways. ISSN 0740-9710. 14(1), s. 35–53. doi: 10.1080/07409710600556860.
 • Naguib, Nefissa (2005). Stones and Stories: Engaging with complex emergencies. I Okkenhaug, Inger Marie & Flaskerud, Ingvild (Red.), Gender, Religion and change in the Middle East. Berg Publishers. ISSN 1845201981. s. 175–191.
 • Naguib, Nefissa (2005). "Life upside down". Women and Silent Crises in the Middle East. Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan. ISSN 1024-1256. 12(1), s. 23–37.

Se alle arbeider i Cristin

 • Naguib, Nefissa & Inhorn, Marcia C. (2018). Reconceiving Muslim Men: Love and Marriage, Family and Care in Precarious times . Berghahn Books. ISBN 978-1-78533-882-3. 335 s.
 • Naguib, Nefissa (2015). Nurturing Masculinities: Men, Food and Family in Contemporary Egypt. University of Texas Press. ISBN 978-1-4773-0553-9. 158 s.
 • Naguib, Nefissa & de Vries, Bert (2010). People´s movement in time and space. BRIC. ISBN 978-82-7453-082-9. 172 s.
 • Naguib, Nefissa & De Vries, Bert (2010). Movements of people in time and space : heureux qui comme Ulysses a fait un beau voyage. BRIC. ISBN 9788274530829. 176 s.
 • Naguib, Nefissa (2009). Women, Water and Memory. Recasting Lives in Palestine. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004167780. 200 s.
 • Naguib, Nefissa (2009). Women, water and Memory: Recasting Lives in Palestine. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004167780. 173 s.
 • Naguib, Nefissa (2009). Food and Foodways in the Middle East. Birzeit University. ISBN 82-7453-045-4. 190 s.
 • Naguib, Nefissa (2009). Foodways in the Middle East. BRIC . ISBN 8274530454. 190 s.
 • Naguib, Nefissa & Okkenhaug, Inger Marie (2008). Interpreting Welfare and Relief in the Middle East. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-16436-9. 239 s.
 • Naguib, Nefissa (2005). Knowing Water. University of Bergen/Bir Zeit University. ISBN 82-7453-028-4. 250 s.
 • Naguib, Nefissa (2005). Knowing water. Lower Jordan Publications. ISBN 82-7453-028-4. 250 s.
 • Naguib, Nefissa (2003). Knowing water: Palestinian women between the spring and the faucet. Oslo University College. ISBN 82-579-4254-5. 289 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Naguib, Nefissa (2022). Oceans of Time: The past and present of humans, other-than humans under and above the Suez Canal.
 • Naguib, Nefissa (2021). I am the Ballast Water.
 • Naguib, Nefissa (2021). Leaving the Suez: Migration, Diaspora, and the Free Sea.
 • Wig, Ståle & Naguib, Nefissa (2021). The poetics of deep reading: A field guide to getting lost in a book. Fieldsights.
 • Naguib, Nefissa (2016). "Spring comes late: Syrian REfugee fathers above the Arctic Circle".
 • Naguib, Nefissa (2016). Malthus in the Arctic: Displacement, Migration and Gender.
 • Naguib, Nefissa (2016). Big Hearted, light-blooded Brothers: Muslim men and nurturing.
 • Naguib, Nefissa (2015). Eidsvold 24 timer.
 • Naguib, Nefissa (2013). Anthropology of Men, Family and Parenting in the Contemporary Middle East. AMEWS-ebulletin.
 • Naguib, Nefissa (2013). Revolusjonsfest for de få. Perspektiv. ISSN 1890-2537. 1.
 • Naguib, Nefissa (2013). How the other half revolts. Perspektiv. ISSN 1890-2537. 1.
 • Naguib, Nefissa (2011). Kvinnenes revolusjon?
 • Naguib, Nefissa (2011). Uprisings in the Arab World.
 • Naguib, Nefissa (2011). Muslimsk fromhetspraksis, estetikk og kulturdanning i diaspora.
 • Naguib, Nefissa (2011). Turkey in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2011). Transformations in the Arab World.
 • Naguib, Nefissa (2011). Changes in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2011). Women, Bread and revolution.
 • Naguib, Nefissa (2011). The whole world is watching us.
 • Naguib, Nefissa (2011). Analysis of a revolution.
 • Naguib, Nefissa (2011). Kampen for Egypt. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Naguib, Nefissa (2011). Basic Ethnography at the Barricades. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. 43(3). doi: 10.1017/S0020743811000420.
 • Naguib, Nefissa & Okkenhaug, Inger Marie (2008). Introduction to Interpreting Welfare and Relief in the Middle East. I Naguib, Nefissa & Okkenhaug, Inger Marie (Red.), Interpreting Welfare and Relief in the Middle East. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-16436-9. s. 1–11.
 • Naguib, Nefissa (2008). The Weight of Memory: The Case of a Private Armenian Photo Collection in the Diaspora.
 • Naguib, Nefissa (2008). Egyptian Jews: Reconciling with the homeland.
 • Naguib, Nefissa (2008). The Ethnography of Bread:Anthropology, politics and cuisine.
 • Naguib, Nefissa (2008). Adjudicating attachments:Egyptian Jewry and industrial development.
 • Naguib, Nefissa (2008). Revisiting Braudel.
 • Naguib, Nefissa (2008). Recollections of food among Egyptian Jews.
 • Naguib, Nefissa (2008). Egyptian Jews: Industry, identity, homeland.
 • Naguib, Nefissa (2008). “The biggest migration since we left for America”: Revisiting Braudel’s events.
 • Naguib, Nefissa (2007). Preserving, Negotiating or Ignoring Armeniannes.
 • Naguib, Nefissa (2007). Foodways: Analytical Possibilities in Anthropology.
 • Naguib, Nefissa (2007). Photographs, Memory and Mourning.
 • Naguib, Nefissa (2007). Armenian Photo Albums in the Diaspora.
 • Naguib, Nefissa (2007). Portable Permanence in the Diaspora. The Case of Armenian Jewellers.
 • Naguib, Nefissa (2007). Visitors: Armenian orphans in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2007). For the love of God.Sisters of St.Elizabeth and orphans in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2006). Water and soft threats.
 • Naguib, Nefissa (2006). 'A mission to civilise': An anthropological perspective.
 • Naguib, Nefissa (2006). Olive oil and the cultural politics of 'denomination of origin' in the South of Spain.
 • Naguib, Nefissa (2006). Fredrik Barth and the anthropology of the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2006). Orphans of the Diaspora: Armenian survivors in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2005). Imperialism and anthropological encounters.
 • Naguib, Nefissa (2005). Hilma Granqvist.
 • Naguib, Nefissa (2005). Cultural Forces.
 • Naguib, Nefissa (2005). Hilma Granqvist.
 • Naguib, Nefissa (2005). Cultural Forces.
 • Naguib, Nefissa (2005). Women and silent crises in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa (2005). Implications of complex emergencies in the Levant.
 • Naguib, Nefissa (2005). Pioneering anthropologists in the Holy Land, 1880-1948.
 • Naguib, Nefissa (2005). Imperialism and anthropological encounters in The Holy Land 1880-1948.
 • Naguib, Nefissa (2005). I know who I work for: St.Elizabeth orphanage in Jerusalem.
 • Naguib, Nefissa (2004). Gender studies in the Middle East.
 • Naguib, Nefissa & Vaa, Mariken (2003). Models and realities of domestic water supply.
 • Norbakk, Mari & Naguib, Nefissa (2014). Love and Responsibility: An ethnography of Masculinities and Marriage in Urban Egypt. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. nov. 2015 10:57 - Sist endret 28. nov. 2022 16:04