Nordisk Laboratorium

Nordisk Laboratorium er et verksted for å samle, spre og inspirere til videre forskning i og om Norden.

Nordisk Laboratorium springer ut av et fravær av fora for oss som studerer/forsker på samfunn og kultur i Nordiske kontekster, og et behov for mer kumulativ forskning innen regionen. Vi har derfor opprettet en seminarrekke som løfter frem antropologisk forskning i og om Norden. Vi håper å inspirere til tverrfaglig dialog og samarbeid gjennom uformelle og faglige sammenkomster knyttet til seminarene.

Som et verksted for nordisk etnografi har vi mål om å være en arena for kompetansebygging innen nordisk etnografi i vid forstand. Dette forutsetter at også studenter på alle nivå i utdanningsløpet har en møteplass med (samfunns)forskere fra ulike institusjoner, noe vi ønsker å bidra til.

Forrige seminarrekke utvidet Gullestads beskrivelser av hjemmet ved å fokusere på begrepets symbolske, materielle, affektive og multivokale sider. Hvilken plass og hvilke forståelser av «hjem» har vi i vår egen tid, omgitt av globale omveltninger, koloniseringsdebatter, økt migrasjon, sosial- og annen kreativitet?

I tiden fremover vil Norlab igjen arrangere seminarer. Denne gangen med mål om å vise frem bredden i nordisk antropologi. Seminarene vil ta utgangspunkt i de forskningsfeltene antropologer med regionalt felt i Norden er opptatte av i dag.
Følg med på våre kommende arrangementer og bli med på spennende faglige samtaler i hyggelige omgivelser!

Publisert 1. mars 2019 09:36 - Sist endret 3. mai 2022 09:32