Arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: verden, menneskelig, tekstil, organisme, gjøre.
Tid og sted: 19. sep. 2022 13:0014:00, Deichman Lambertseter

Hva skjer når kunst og sosialantropologi møtes som likeverdige partnere? Cecilia Salinas' vandreutstilling ARTivisme har utstillingsåpning på Deichman Lambertseter. 

Bildet kan inneholde: himmel, sky, snø, skråningen, reise.
Tid og sted: 10. juni 2022 17:0019:00, 12. etg Niels Treschows Hus, Blindern

Nordisk Laboratorium markerer inngangen til sommeren med seminar om norsk friluftstradisjon og det gode liv! Tomas Salem vil holde innlegg etterfulgt av samtale med Tom Bratrud.  

Bildet kan inneholde: verden, menneskelig, tekstil, organisme, gjøre.
Tid og sted: 2. mai 2022 12:00, Scene HumSam, Georg Sverdrups hus

Hva skjer når kunst og sosialantropologi møtes som likeverdige partnere? Hvilke teksturer, farger og uttrykk har følelsene av utenforskap, erfaringer med underrepresentasjon, rasisme og det å stå i spagat mellom ulike kulturer?

Bildet kan inneholde: virveldyr, naturlig landskap, natur, naturlige omgivelser, fjell.
Tid og sted: 19. apr. 2022 16:00, Zoom

Bli med på dette New Nordic Anthropology seminaret med diskusjoner mellom Helena Wulff, Thomas Hylland Eriksen, Kirsten Hastrup, Hege Leivestad, og Gísli Pálsson.

Tre unge mennesker med hver sin smartelefon liggende på en skogssti
Tid og sted: 13. jan. 2022 09:0016:30, Litteraturhuset (Amalie Skram)

Hvordan endrer sosiale medier samværsformer, ytringsrom, tilhørighet og politikk? Forskningsprosjektet Privatlivets Grenser inviterer til heldagsseminar med innlegg fra blant annet Thomas Hylland Eriksen og Brit Winthereik, paneldiskusjoner og boksamtale med Jo Helle-Valle, Ardis Storm-Mathisen og Karen Waltorp.

Vi gjennomfører arrangementet i samsvar med gjeldende smittevernregler. Deler av arrangementet vil også strømmes. 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, leppe.
Tid og sted: 15. mars 2021 10:0011:00, Zoom: link nederst på siden

Karen Waltorp skulle gjestet Litteraturhuset og introdusert Nordisk Laboratorium sitt nye fokus digitale hverdagsliv, i 2020. Grenser ble stengt og resten er historie. Men, den 15. mars deltar Waltorp på en workshop knyttet til forskningsprosjektet Privatlivets Grenser, og vi streamer hennes åpningsinnlegg.

Bildet kan inneholde: dingser, teknologi, elektronisk apparat, mobiltelefon, øre.
Tid og sted: 29. sep. 2020 16:3019:00, Litteraturhuset

Danmark er blitt farget rødt. Derfor får vi dessverre ikke besøk av Karen Waltorp som planlagt tirsdag 29.9. Heldigvis har to dyktige antropologer tatt invitasjonen vår på strak arm. Vi har dermed fortsatt en spennende kveld i Litteraturhuset foran oss med innlegg fra Ingrid Tolstad (OsloMET) og Gudrun Rudningen (UiO). Etter innlegg og diskusjon blir det lett servering. Vi gleder oss til begivenheten og håper å se deg!

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, hud, hake.
Tid og sted: 10. des. 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Jennifer Mack, som i 2018 vant Margaret Mead prisen for sin monografi "Construction of Equality: Syriac Immigration and the Swedish City" bidrar med nye perspektiver over temaet "hjem" knyttet til Sverige, multikulturalisme og ideen om likhet. 

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, panne, øyenbryn, hake.
Tid og sted: 12. nov. 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Don Kulick tar temaet hjem videre gjennom empiri som synliggjør hvordan det er å bo og leve i gruppehjem for mennesker med funksjonsnedsettelser, i henholdsvis Sverige og Danmark. Hva skjer når det som ellers er svært privat, som seksualitet og lyst, blir et offentlig anliggende?

Bildet kan inneholde: briller, hvitkrage-arbeider, eyewear.
Tid og sted: 15. okt. 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Runar Døving, professor i sosialantropologi ved Høyskolen Kristiania, tilbyr nye måter å forstå hjemmet og Gullestads «Kitchen Table Society» i sitt innlegg: "Å skape et hjem i prosjekt kjernefamilie! Strukturelle spenninger i det bilaterale slektskapet".

Bildet kan inneholde: himmel, horisont, solnedgang, hav, båt.
Tid og sted: 24. sep. 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Johanna Markkula og Harald Beyer Broch tar for seg skipet og sjarken som hjem. 

Bildet kan inneholde: himmel, naturlig landskap, naturlige omgivelser, is, arktis.
Tid og sted: 27. aug. 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Britt Kramvig og Gro B. Ween, bidrar med ulike vinklinger til forståelsen av (natur)landskap som "hjem". Med utgangspunkt i Yngvar Nielsens arbeider synliggjør Ween hvordan han var med på å gjøre landskapet til natur og til norsk og til vårt hjem. Kramvig på sin side viser gjennom etnografiske øyeblikk hvordan Sápmi omformer landskap til hjem som rommer motsetningsfylte relasjoner av tilknytning, avstand, tap og forsiktig utforskning og gjenerobring.

Bildet kan inneholde: Himmel, Reise, Lykkelig, Fjell, Fjellkjede.
Tid og sted: 22. aug. 2019 12:3016:00, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

Nordisk Laboratorium er et verksted for å samle, spre og inspirere til videre forskning i og om Norden. 22. august 2019 inviteres det til en dag med faglige innlegg, diskusjoner og ikke minst mingling ved UiO. Dagen er gratis og åpen for alle.

 

Tid: 14. juni 2019

Hvordan bidrar du til å fornye og videreutvikle Nordisk etnografi?

Tid og sted: 14. mai 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Maria Hernández Carretero nærmer seg seminarrekkens tema «hjem» ved å rette oppmerksomheten mot hvordan Osloborgere spesifikt og Nordmenn generelt, engasjerer seg for å bistå nyankomne asylsøkere og flyktninger i deres etableringsfase. Hva slags kjennskap om og aktiviteter knyttet til Oslo og Norge ønsker de å introdusere de nyankomne til, og hvorfor?

Tid og sted: 2. apr. 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Simone A. Abram (Durham University/UiO) er vår fjerde gjest i seminarrekken om "hjem". Hun utforsker temaet videre ved å rette oppmerksomheten mot hvordan hytter røsker tak i både hjem og stat.

Tid og sted: 12. mars 2019 17:0019:00, Eilert Sundts Hus, Aud 6

Thomas Hylland Eriksen spør hvordan endring i hjemmets materialitet påvirker sosial erindring og mulighetene for å etablere kontinuitet med fortiden.

Tid og sted: 12. feb. 2019 17:0019:00, Rom 648, Eilert Sundts Hus

Hilde Lidén tar for seg betydningen av delt bosted for barn, gjennom å se på hvordan familier og dagens familieliv skaper "hjem"

Tid og sted: 29. jan. 2019 17:0019:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Velkommen til lansering av Nordisk Laboratorium ved Sosialantropologisk institutt - et verksted for å samle, spre og inspirere til videre antropologisk forskning i Norden: