English version of this page

Materialiseringer av slektskap: Norske hytter i et livssyklusperspektiv

MATKIN er et forskningsprosjekt om slektskap og familierelasjoner i det norske hytteliv.

Hvilken betydning har norske hytter for slektskapstilhørighet og familierelasjoner? Og hva kan en studie av hytter fortelle om norsk slektskap?

I prosjektet studerer vi hytter i ulike deler av Norge, med ulike familiekonstellasjoner, eierskap og grad av konflikt.

Mer informasjon om prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sosialantropologisk Institutt og Norsk Folkemuseum. Prosjektet vil resultere i vitenskapelige artikler, en populærvitenskapelig bok, og en utstilling på Norsk Folkemuseum.

NYHETER:

 

MATKINs logo med hytte
Anjan Sarkar Illustration

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og FRIPRO.

Publisert 1. des. 2016 12:28 - Sist endret 8. aug. 2019 12:40