English version of this page

Nordisk arktisk kolonisering

Hvordan burde koloniseringspraksiser forstås i en nordisk kontekst?

Bildet kan inneholde: anlegg, hjul, blomst, motorkjøretøy, kjøretøy.

Samarbeidsprosjektet Nordisk arktisk kolonisering - En tverrfaglig tilnærming med fokus på flerartsetnografi og temporalitet utvikler en tverrfaglig tilnærming til landskap og arkiv for å utforske koloniseringspraksiser i Norden.

Prosjektet samler ledende forskere for å utvikle tverrfaglige feltarbeidspraksiser som vil hjelpe oss å forstå koloniseringspraksiser i en nordisk kontekst, og fungere som en plattform for fremtidige prosjekter. 

Prosjektet er lokalisert til Pasvikdalen i Finnmark, og feltarbeidet foregår ved og omkring Svanhovd forskningsstasjon. Prosjektets langsiktige ambisjoner er å utforske jordbruk som en form for arktisk kolonisering i lys av nordisk velferdspolitikk, samt å undersøke geopolitikk gjennom botaniske og materielle levninger.  

Finansiering

Prosjektet finansieres av UiO Norden (2021-2022).

Publisert 21. mars 2022 16:18 - Sist endret 23. mars 2022 13:30