Anthropos and the Material: Challenges to anthropology (avsluttet)

Sosialantropologisk institutt (SAI) har begitt seg ut på et spennende og utfordrende prosjekt. Anthropos and the Material: Challenges to anthropology (Anthropos [fra gresk = menneske] og det materielle: utfordringer til antropologi) vil være en drivkraft for å få norsk sosialantropologi markert tilstede i forskningsfronten i den nærmeste fremtid.

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsider. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

Det nye fireårs fremstøtet som Sosialantropologisk institutt (SAI) ved Universitetet i Oslo har startet opp, er inspirert av Norges Forskningsråds (NFRs) evaluering av sosial- og kulturantropologisk forskning i Norge. Evalueringen fant at instituttet gjorde det meget godt når det gjaldt dokumentert etnografisk forskning og kvaliteten på publikasjoner. Det ble likevel ansett som noe mindre teoretisk ambisiøst og som om man til en viss grad foretrakk reproduksjon fremfor fornyelse. Evalueringen minnet også om at mens sosialantropologiske institutter i andre land arbeider under trange økonomiske forhold, har instituttene i Norge relativt større frihet til å planlegge sin forskning. Med tanke på dette blir Sosialantropologisk institutt sterkt anbefalt å bruke sin solide basis i forskningserfaring og de ansattes vesentlige kunnskapsbase til å utvikle ny teori og til å ta en ledende rolle i å bevege sosialantropologien i retning av å beskrive en verden i endring.

For å få til dette har SAI utviklet et ambisiøst og utfordrende prosjekt som vil være instituttets fokus i de kommende fire år. Instituttets forskere vil bli oppfordret til å skrive og publisere originale arbeider i ledende internasjonale tidsskrifter. Internasjonale gjesteforskere vil bli invitert til Oslo for å samarbeide om å utvikle ny teori. Og relevante institutter og institusjoner i Norge er blitt invitert til å samarbeide om å oppnå prosjektets mål.

 

 

Publisert 28. mai 2013 13:26 - Sist endret 12. nov. 2021 13:21