Christian Krohn-Hansen

Bilde av Christian Krohn-Hansen
English version of this page
Telefon +47 22855716
Treffetider Onsdag 16.00 - 17.00, eller etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Sosialantropologisk institutt Gullhaug Torg 1 5.etasje 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Christian Krohn-Hansen er professor ved Sosialantropologisk institutt. Han har særlig arbeidet med forståelsen av politiske og økonomiske prosesser, og med karibiske og latinamerikanske studier. (For informasjon om publikasjoner, se nederst på denne siden.)

Faglige interesseområder

Tematisk: Makt og vold, sosiale hierarkier, antropologi og historie, miljøantropologi, urban etnografi, politikk, staten, økonomisk liv, globalisering, migrasjon, ideer om rase

Regionalt: Karibiske studier, Latin-Amerika, Den dominikanske republikk, New York

Om

Christian Krohn-Hansen har i en årrekke arbeidet med det krysskulturelle studiet av politisk liv. Han har vært opptatt av forståelsen av makt og vold, og av stats- og nasjonsbyggingsprosesser. I tillegg har han arbeidet med former for økonomisk antropologi -- med studier av arbeid og handel, av former for entreprenørskap, og av internasjonal arbeidsmigrasjon. Han er også opptatt av andre temaer -- som miljøspørsmål og miljøpolitikk, forståelsen av mannlighet, antropologiens forhold til historie, og vilkåret for feltarbeidet, eller det etnografiske arbeidet, i store bysamfunn og metropoler (som for eksempel Santo Domingo og New York). Han har gjort feltarbeid i Den dominikanske republikk, USA, og Colombia. Hans nyeste bok er Jobless Growth in the Dominican Republic: Disorganization, Precarity, and Livelihoods, som utkom i mai 2022. Boken, som bygger på feltarbeid og vever sammen etnografi og historie, rommer en undersøkelse av den folkelige økonomien i den dominikanske hovedstaden Santo Domingo. Samtidig diskuterer den, og søker å gi svar på, et bredere spørsmål: Hvordan undersøker og forstår vi best de folkelige økonomiene i de mange enorme bysamfunnene som i løpet av de siste tiårene har vokst fram i det globale Sør? For en samtale om og diskusjon av boken, se denne YouTube-videoen: Jobless Growth in the Dominican Republic Book Talk. For tiden arbeider Krohn-Hansen med å utvikle ny forskning. Samtidig fortsetter han å arbeide med det spansktalende Amerika og karibiske studier. 

Krohn-Hansen er medlem av det internasjonale redaksjonsrådet til tidsskriftet Ethnos, og var fra 2008 til 2012, sammen med Ingjerd Hoem, redaktør av Norsk Antropologisk Tidsskrift. Han sitter for tiden i instituttets styre og er i tillegg medlem av styret for Senter for utvikling og miljø (SUM). Fra 2011 til 2014 var han instituttets nestleder og leder av instituttets doktorgradsprogram. Han har vært gjesteforsker ved University of Chicago (i 2015-2016); ved University of Michigan (i 2005); ved Queens College, City University of New York (i 2002); og ved Johns Hopkins University (i 1994).

Emneord: makt, nasjon og stat, økonomisk antropologi, globalisering, karibiske studier, Den dominikanske republikk

Utvalgte publikasjoner

Bøker

2022 Jobless Growth in the Dominican Republic: Disorganization, Precarity, and Livelihoods. Stanford: Stanford University Press.

2019 Anthropos and the Material, co-edited with Penny Harvey and Knut G. Nustad. Durham and London: Duke University Press.

2018 Dislocating Labour: Anthropological Reconfigurations, co-edited with Penny Harvey. Special Issue of the Journal of the Royal  Anthropological Institute, Volume 24, S1, 2018 (also available as a stand alone book from Wiley here ).

2013 Making New York Dominican: Small Business, Politics, and Everyday Life. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

2009 Political Authoritarianism in the Dominican Republic. New York and London: Palgrave Macmillan.

2005 State Formation: Anthropological Perspectives, co-edited with Knut G. Nustad. London: Pluto Press.

2001 Det vanskelige voldsbegrepet. Politisk liv i Den dominikanske republikk og andre steder. Oslo: Pax Forlag A/S.

 

Utvalgte artikler og kapitler

2019 "Introduction", co-authored with Penny Harvey and Knut G. Nustad, in Anthropos and the Material, co-edited with Harvey and Nustad. Durham and London: Duke University Press.

2019 "Contemporary Capitalism and Dominican New Yorkers' Livery-Cab Bases: A Taxi Story", in Anthropos and the Material, co-edited with Penny Harvey and Knut G. Nustad. Durham and London: Duke University Press.

2018 "Introduction. Dislocating Labour: Anthropological Reconfigurations", co-authored with Penny Harvey, in Dislocating Labour: Anthropological Reconfigurations, co-edited with Harvey, pp. 10-28. Special Issue of the Journal of the Royal Anthropological Institute, Volume 24, S1, 2018 (also available as a stand alone book from Wiley here )

2018 "State against Industry: Time and Labour among Dominican Furniture Makers", in Dislocating Labour: Anthropological Reconfigurations, co-edited with Penny Harvey, pp. 180-197. Special Issue of the Journal of the Royal Anthropological Institute, Volume 24, S1, 2018 (also available as a stand alone book from Wiley here )

2016 "The Dominican Colmado from Santo Domingo to New York", in Oxford Research Encyclopedia of Latin American History (latinamericanhistory.oxfordre.com/ ), edited by William Beezley. New York: Oxford University Press

2015 "Political Anthropology", in International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Secon Edition, edited by James D. Wright. Oxford: Elsevier Ltd.

2008 REPRINT / TRANSLATION “La masculinidad y lo político entre los dominicanos: ‘El tigre dominicano’”, in Marit Melhuus and Kristi Anne Stølen (eds.) Machos, putas, santas: El poder del imaginario de género en América Latina, pp.11-133. Buenos Aires: Editorial Antropofagia. (Spanish translation of “Masculinity and the Political among Dominicans: ‘The Dominican Tiger’”, 1996)

2007 “The Understanding of Migration and the Discourse of Nationalism: Dominicans in New York City”, in Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging, edited by Marianne Lien and Marit Melhuus, pp. 77-102. Oxford: Berghahn Books

2005 “Introduction”, co-authored with Knut Nustad, in State Formation: Anthropological Perspectives, co-edited with Nustad, pp. 3-26. London: Pluto Press

2005 “Negotiated Dictatorship: The Building of the Trujillo State in the Southwestern Dominican Republic”, in State Formation: Anthropological Perspectives, co-edited with Nustad, pp. 96-122. London: Pluto Press

2005 “Dominikanere i New York og forståelsen av migrasjon", Norsk Antropologisk Tidsskrift,16 (2-3): 75-84

2003 “Into Our Time: The Anthropology of Political Life in the Era of Globalization”, Globalisation. Studies in Anthropology, edited by Thomas Hylland Eriksen, pp. 78–98. London: Pluto Press

2002 “Den hegemoniske norske tenkningen om ‘oss’ og ‘de andre’. En lesning av to bøker fra Maktutredningen”, Agora. Journal for Metafysisk Spekulasjon, 20 (3/4): 176–192

2001 "A Tomb for Columbus in Santo Domingo: Political Cosmology, Population, and Racial Frontiers", Social Anthropology, 9 (2):165–192

2000 "Makt og symbolske former: Perspektiver på politikk", forfattet sammen med Halvard Vike, i: Olaf Smedal and Finn Sivert Nielsen (red.) Mellom Himmel og Jord: Tradisjon, Tendenser og Teorier i Sosialantropologien, sidene 307–343. Bergen: Fagbokforlaget

1997 "The Construction of Dominican State Power and Symbolisms of Violence", Ethnos, 62 (3-4): 49–78

1997 "The Anthropology and Ethnography of Political Violence", Review essay, Journal of Peace Research, 34 (2): 233–240

1996 "Masculinity and the Political among Dominicans: 'The Dominican Tiger'", in M. Melhuus and K.A. Stølen (eds.) Machos, Mistresses, Madonnas. Contesting the Power of Latin American Gender Imagery, pp. 108–133. London: Verso

1995 "Magic, Money and Alterity among Dominicans", Social Anthropology, 3 (2): 129–146

1995 "Resistance vs. Self-Inflicted Bonds vs. Tacit Understandings: Or an Essay on Legitimacy and Political Practice in Light of Bread and Circuses and Weapons of the Weak," Dialectical Anthropology, 20 (1): 71–94

1994 "The Anthropology of Violent Interaction", The Journal of Anthropological Research, 50 (4): 367–381
 

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 11. juni 2022 12:48

Forskergrupper