Rune Flikke

Førsteamanuensis - Sosialantropologisk institutt
Bilde av Rune Flikke
English version of this page
Telefon +47-22857571
Mobiltelefon +47-91163956
Rom 636
Treffetider Permisjon til 15.08.2018
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesseområder

Tematisk: Antropologiske perspektiv på natur, økologi og klimaendringer, luft og atmosfære, zulu kultur og historie, epidemier og sosial endring, afrikanske religiøse bevegelser,

Regionalt: Sør-Afrika og Malawi

Bakgrunn

Flikkes dr.polit-avhandling, "Curing the Ills of History: From Colonial Public Health to Hygiene and Healing in Contemporary South African Independent Churches", sporer forbindelser mellom Sør-Afrikas epidemihistorie, endringer i den medisinske forståelsen av helse, hygiene og smittevektorer og hvordan disse diskursene bidro i utviklingen av Sør-Afrikas segregasjonspolitikk. Et sentralt tema i studien er hvordan segregasjon og apartheidspolitikken var tuftet i liberale diskurser og medisinsk forskning i et politisk klima preget av epidemiske trusler, eksistensiell usikkerhet og risiko vurderinger. Denne sosiale og politiske bakgrunnen legger grunnlaget for en analyse av zulusionistiske helbredelsesritualer slik de ble observert i urbane afrikanske boligområder rundt Durban på 1990-tallet. Kjernen i argumentet er at aspekter ved de viktorianske kolonialistenes fokus på sanitær segregasjon har blitt inkorporert i zulusionistenes renselsesritualer slik de i dag bidrar til å mediere de troendes kontakt med de vantro, som spredere av lidelse.

Undervisning

Emneord: Natur/kultur, Religion, Ritualer, Sør-Afrika, Domestisering, Medisinsk antropologi

Publikasjoner

—2016. South African eucalypts: Health, trees, and atmospheres in the colonial contact zone. Geoforum 76:20-27

—2016. Enwinding Social Theory: Wind and Weather in Zulu Zionist Sensorial Experiences. Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice 60.(3):95-111

—2014. On the fractured, fragmented and disrupted landscapes of conservation. Forum for Development Studies 41(2):173-182

—2014. Writing ‘nature cultures’ in Zulu Zionist healing. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2014 ;Volum 2.(1) s. 10-16

—2009. “Natur som Praksis: Natur i nyere norsk antropologi”. Norsk Antropologisk Tidsskrift 20(1–2):6–15.

—2007. “Thandis historie. Når tid, sted og kropp møtes”. Norsk Antropologisk Tidsskrift 18(3–4): 296–307.

—. 2006. "Embodying the occult: religious experiences and ritual practices in urban Zulu Zionism," in The Power of the Occult in Modern Africa: Continuity and Innovation in the Renewal of African Cosmologies, vol. 4, Modernity and Belonging. Edited by J. Kiernan, pp. 206–240. Berlin: Lit Verlag.

—. 2005. “Såpe som politisk prosess og religiøs praksis i Sør-Afrika” Norsk Antropologisk Tidsskrift 16(2–3):152–162.

—. 2004. “In search of a Black civility: African Independent Churches and the African American influence,” in The National Association of African American Studies’ Monograph Series pp.1243–1262.

—. 2003. “Public health and the development of racial segregation in South Africa.” Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies 5(1):5–23.

—. 2001. Curing the Ills of History: From Colonial Public Health to Hygiene and Healing in Contemporary South African Independent Churches. Ph.D. Dissertation, University of Oslo.

—. 2000. “Changement social, prière et parenté au sein de l'Eglise sioniste,” in Dynamiques Religieuses en Afrique Australe, Hommes et Sociétés. Edited by V. Faure, pp. 123-140. Paris: Karthala.

 • Flikke, Rune (2018). Healing in polluted places: Mountains, air, and weather in Zulu Zionist ritual practice. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture.  ISSN 1749-4907.  12(1), s 76- 95 . doi: doi.org.10.1558/jsrnc.33646
 • Flikke, Rune (2016). Enwinding Social Theory: Wind and Weather in Zulu Zionist Sensorial Experiences. Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice.  ISSN 0155-977X.  60(3), s 95- 111 . doi: 10.3167/sa.2016.600306 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). South African eucalypts: Health, trees, and atmospheres in the colonial contact zone. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  76, s 20- 27 . doi: 10.1016/j.geoforum.2016.08.007 Vis sammendrag
 • Kvitberg, Trine & Flikke, Rune (2016). "Wanting Greenlandic Food": a story of food, health, and illness in the life of an elderly Greenlandic woman, In Pävi Naskali; Marjaana Seppänen & Shahnaj Begum (ed.),  Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic.  Routledge.  ISBN 9781138891906.  Part 4.  s 181 - 195
 • Flikke, Rune (2014). On the fractured, fragmented and disrupted landscapes of conservation. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  41(2), s 173- 182 . doi: 10.1080/08039410.2014.918759
 • Flikke, Rune (2014). Writing ‘nature cultures’ in Zulu Zionist healing. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(1), s 10- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mishra, Arima; Flikke, Rune; Nordfeldt, Cecilie & Nyirenda, Lot (2013). "Immunisation is good for your children":local immunisation practices in India and Malawi, In Sidsel Roalkvam; Desmond McNeill & Stuart Blume (ed.),  Protecting the World's Children: Immunisation policies and Practices.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-966644-7.  Chapter 6.  s 149 - 222
 • Nyirenda, Lot & Flikke, Rune (2013). Frontline vaccinators and immunisation coverage in Malawi. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  40(1), s 27- 46 . doi: 10.1080/08039410.2012.725676
 • Nyirenda, Lot & Flikke, Rune (2012). Frontline Vaccinators and Immunisation Coverage in Malawi. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  0 . doi: 10.1080/08039410.2012.725676
 • Ween, Gro Birgit & Flikke, Rune (2009). Naturen som praksiser: Natur i nyere norsk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1-2), s 6- 15
 • Flikke, Rune (2007). Thandis historie. Når tid, sted og kropp møtes. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  18(3/4), s 296- 307
 • Flikke, Rune (2006). Embodying the occult: religious experiences and ritual practices in urban Zulu Zionism, In Jim Kiernan (ed.),  The Power of the Occult in Modern Africa: Continuity and Innovation in the Renewal of African Cosmologies.  LIT Verlag.  ISBN 3825887618.  Kapittel 9.  s 206 - 240
 • Flikke, Rune (2005). Såpe som politisk praksis og religiøs prosess i Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (Årg. 16, nr 2/3), s 142- 152
 • Flikke, Rune (2004). Book review: �Denmark and the National Liberation in Southern Africa�, Christopher Munthe Morgenstierne. International Journal of African Historical Studies.  ISSN 0361-7882.  37, s 190
 • Flikke, Rune (2004). Ren tro? Fra offentlig helse til religiøs erfaring i Sør-Afrika, I: Anita Leirfall (red.),  Non Plus Ultra. Festskrift til Stein Erik Johansen i anledning 50-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8230302316.  Kapittel 12.  s 99 - 120
 • Flikke, Rune (2004). Ren tro? fra offentlig helse til religiøs erfaring i Sør-Afrika, I: Anita Leirfall (red.),  Non Plus Ultra: Festskrift til Stein Erik Johansen i anledning 50-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-303-0231-6.  Kapittel 12.  s 99 - 120
 • Flikke, Rune (2004). Review of "Denmark and the National Liberation in South Africa." By Christopher Munthe Morgenstierne. International Journal of African Historical Studies.  ISSN 0361-7882.  37(1), s 190
 • Flikke, Rune (2003). Bokomtale av "Epidemier: en natur og kulturhistorie" av Jan Brøgger. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  14, s 242- 243

Se alle arbeider i Cristin

 • Flikke, Rune (2018). Air and atmosphere as a South African contact zone.
 • Flikke, Rune (2018). Atmosfærer: Luft og stemning som antropologisk forskningsfelt.
 • Flikke, Rune (2018). Eucalypts: Alien trees as atmosphere mediators in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2018). Kultur, identitet og sosial organisasjon.
 • Flikke, Rune (2018). Luft og atmosfære som antropologisk forskningsfelt.
 • Flikke, Rune (2018). Nobjects' som analytisk objekt. Kan vi lære noe nytt av å stirre i luften?.
 • Flikke, Rune & Aigo, Juana (2018). Sustainability and the slipperiness of introduced salmonids in Patagonian watersheds.
 • Flikke, Rune (2017). Aerial exposure: Atmospheres of ‘otherness’ in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2017, 27. januar). Drømmen om å samle Afrika: mens Europa og USA bygger murer, lever den panafrikanske drømmen videre.  Klassekampen.
 • Flikke, Rune (2017). Mountains and Atmospheres in Zulu Zionist ritual practice. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2017). Rituals of domestication.
 • Flikke, Rune (2017). Shamanism, discourse, modernity by Thomas Karl Alberts. American Ethnologist.  ISSN 0094-0496.  44(1), s 161- 162 . doi: 10.1111/amet.12447
 • Flikke, Rune (2017). Trær og landskapsendringer som spor av rasepolitikk i Sør-Afrika. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune & Pettrém, Maria (2017, 01. mars). Forelesernes dramatiske historier: knivstukket på åpen gate.  Universitas.
 • Flikke, Rune (2016). Air and ritual landscapes in Zulu Zionist practice. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in Colonial South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). Colonial conspiracies: air, atmosphere and racial identities in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). Domestisering av vind og vær som identitetspolitikk i koloniale Sør-Afrika. Vis sammendrag
 • Nustad, Knut Gunnar; Flikke, Rune & Berg, Cato (2016). Trout, temporalities and capitalism in the Aurland Valley, Western Norway.
 • Flikke, Rune (2015). Colonial atmospheres and the emergence of African Independent Churches (AIC).
 • Flikke, Rune (2015). Domestication of air,scent and disease.
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the Immaterial: Wind and Weather in the Zulu Zionist Experience.
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the immaterial: On the ritual embodiment of wind, weather and atmosphere among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2014). Smell of disease, scent of progress: domesticating the olfactory aspects of colonial landscapes.
 • Flikke, Rune (2014). The scent of progress: eucalyptus as a South African companion species.
 • Flikke, Rune (2014). Weathered bodies: weather and atmosphere as health and disease in contemporary Zulu Zionism.
 • Flikke, Rune & P2, NRK (2014, 07. april). 50 er de nye 30. [Radio].  NRK, P2, Ekko.
 • Flikke, Rune (2013). Antropologiske tanker om ensomhet og tilhørighet.
 • Flikke, Rune (2013). Smell of decay, scent of progress: eucalyptus as a public health actor in Victorian South Africa.
 • Flikke, Rune (2012). Hvordan skriver jeg natur?.
 • Flikke, Rune (2012). Noen perspektiv på ensomhet blant studenter.
 • Flikke, Rune (2012). Sacrifice among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2012). Wind, weather, and well-being in Zulu Ritual Practice.
 • Flikke, Rune (2011). Bokanmeldelse: Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  22(1), s 62- 64
 • Flikke, Rune (2011). Mapping land—mapping people: conceptualizing disease in historical South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2011). The Health Surveillance Assistant and Immunization Coverage in Malawi.
 • Flikke, Rune (2011). Wind, weather, and occult experiences among Zulu Zionists. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2011). Zulu Zionist experiences with wind and weather in times of trouble.
 • Flikke, Rune (2010). An introduction to Jean and John Comaroff.
 • Flikke, Rune (2010). Christianity, Healing and African Worldviews.
 • Flikke, Rune (2010, 07. november). Søndagsåpent P2. Diskusjon med Erik Solheim om religion og bistandsarbeid. [Radio].  NRK, P2.
 • Flikke, Rune; Arne Cato, Berg & Nustad, Knut G (2010). Imagining Fish and Rivers in Aurland, Norway.
 • Flikke, Rune (2009, 28. oktober). Hvorfor døde presidentens tante? Demokratiske prosesser utløser heksekrefter i den afrikanske makteliten.  Bistands aktuelt.
 • Flikke, Rune (2009). Thandi’s Story: Everyday Life, trauma, and Healing in a South African Township. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune & Simonsen, Jan Ketil (2009). Motstandskamp og fag: Et intervju med Axel Sommerfelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(4), s 263- 277
 • Flikke, Rune (2008). Benedicte Ingstad: Medisinsk antropologi. En innføring. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  19(4), s 261- 262
 • Flikke, Rune (2008). Tree of Life—tree of death: Eucalyptus in a changing South African landscape.
 • Flikke, Rune (2008). "Walking in the Spirit": The complexity of belonging in two Pentecostal churches in Durban, South Africa. Journal of Anthropological Research.  ISSN 0091-7710.  64, s 305- 306
 • Flikke, Rune (2008). Zulu Zionist experiences withwind and weather in times of trouble.
 • Roalkvam, Sidsel; Nordfeldt, Cecilie & Flikke, Rune (2008). An anthropological approach to understanding differences in Immunization coverage.
 • Flikke, Rune (2007). Antropologisk perspektiv på HIV/AIDS- epidemien i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2007, 01. april). De som studerer oss.  Klansropet, nr 74.
 • Flikke, Rune (2007, 17. juli). Der de gamle gudene består.  Vårt Land.
 • Flikke, Rune (2007). Erfaringer med bruk av flervalgstest på Sosant1000, introduksjon til antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). Fieldwork: participant observation as a research method—and a tool for challenging assumptions?.
 • Flikke, Rune (2007). Kvalitetstesting med Fronters prøveverktøy? Erfaring med flervalgsprøver I antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). Natural possession? Wind, weather, climate and occult experiences among Zulu Zionists. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2007). Okkulte erfaringer og modernitet blant zulusionister i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2007). Okkultisme i dagens Sør-Afrika. Parapsykologiske Notiser.  ISSN 0333-1172.  (63), s 53- 57
 • Flikke, Rune (2007). Thandis historie: når tid, sted og kropp møtes. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2007). The strong state and changing attitudes to immunization among the Zulu.
 • Flikke, Rune (2006). Anthropological perspectives on the use of medicine.
 • Flikke, Rune (2006). Fortellinger om lidelse—fortellinger om natur: Vind, vær og natur i zulusionisters lidelseshistorier.
 • Flikke, Rune (2006). Offentlig helse som religiøs praksis: Et historisk blikk på sykdom, helse og rase i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2006). The reluctant Zionist: colonial biopolitics and contemporary ritual practices.
 • Flikke, Rune (2006). Innledning til debatt av John Chernoffs bok "Hustling is not Stealing".
 • Flikke, Rune (2006). Longitudinal fieldwork: South Africa’s many faces, 1987–2000.
 • Flikke, Rune (2006). Review of Igoe and Kelsall (eds) “Between a Rock and a Hard Place: African NGOs, Donors and the State”. International Journal of African Historical Studies.  ISSN 0361-7882.  39(3), s 555- 556
 • Flikke, Rune (2005). 400 års gyldighet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24
 • Flikke, Rune (2005). Epidemier, offentlig helsepolitikk og religiøs endring i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2005). Hekseri, kultur og mental helse i Afrika.
 • Flikke, Rune (2005). Historie og minneproduksjon i nyere afrikansk etnografi.
 • Flikke, Rune (2005). Historie, minner og vitnesbyrd: Kropp som kilde til historisk kunnskap.
 • Flikke, Rune (2005). Spor av historie: zulusionist ritualer som inngang til forståelse av kolonialisme.
 • Flikke, Rune (2005, 22. september). Toleranse i Norge før og nå. [TV].  UiO.
 • Flikke, Rune & Barth, Theodor (2005). Om temaparet narrasjon og lidelse. Antropolognytt.  ISSN 0332-9429.
 • Flikke, Rune (2004). In search of a black civility: African Independent Churches and the African American influence.
 • Flikke, Rune (2004). In search of a black civility: African Independent Churches and the African American influence. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2004). In search of a black civility: African independent churches and the African American influence. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2003). "Big Shot: Passion, Politics, and the Struggle for an AIDS Vaccine" av Patricia Thomas. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(22), s 3261
 • Flikke, Rune (2003). Bokomtale av Jan Brøgger Sr. (2002) Epidemier: En Natur- og Kulturhistorie. Oslo: N·W·Damm & Søn. ISBN 82-496-0076-2. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  14(4), s 242- 243

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 26. juni 2018 13:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter