Rune Flikke

Bilde av Rune Flikke
English version of this page
Telefon +47 22857571
Mobiltelefon +47 91163956
Rom 636
Treffetider Tirsdager 12–14
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesseområder

Tematisk: Antropologiske perspektiv på natur, økologi og klimaendringer, luft og atmosfære, zulu kultur og historie, epidemier og sosial endring, afrikanske religiøse bevegelser,

Regionalt: Sør-Afrika og Malawi

Bakgrunn

Flikkes dr.polit-avhandling, "Curing the Ills of History: From Colonial Public Health to Hygiene and Healing in Contemporary South African Independent Churches", sporer forbindelser mellom Sør-Afrikas epidemihistorie, endringer i den medisinske forståelsen av helse, hygiene og smittevektorer og hvordan disse diskursene bidro i utviklingen av Sør-Afrikas segregasjonspolitikk. Et sentralt tema i studien er hvordan segregasjon og apartheidspolitikken var tuftet i liberale diskurser og medisinsk forskning i et politisk klima preget av epidemiske trusler, eksistensiell usikkerhet og risiko vurderinger. Denne sosiale og politiske bakgrunnen legger grunnlaget for en analyse av zulusionistiske helbredelsesritualer slik de ble observert i urbane afrikanske boligområder rundt Durban på 1990-tallet. Kjernen i argumentet er at aspekter ved de viktorianske kolonialistenes fokus på sanitær segregasjon har blitt inkorporert i zulusionistenes renselsesritualer slik de i dag bidrar til å mediere de troendes kontakt med de vantro, som spredere av lidelse.

Undervisning

Emneord: Natur/kultur, Religion, Ritualer, Sør-Afrika, Domestisering, Medisinsk antropologi

Publikasjoner

—2016. South African eucalypts: Health, trees, and atmospheres in the colonial contact zone. Geoforum 76:20-27

—2016. Enwinding Social Theory: Wind and Weather in Zulu Zionist Sensorial Experiences. Social Analysis: Journal of Cultural and Social Practice 60.(3):95-111

—2014. On the fractured, fragmented and disrupted landscapes of conservation. Forum for Development Studies 41(2):173-182

—2014. Writing ‘nature cultures’ in Zulu Zionist healing. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2014 ;Volum 2.(1) s. 10-16

—2009. “Natur som Praksis: Natur i nyere norsk antropologi”. Norsk Antropologisk Tidsskrift 20(1–2):6–15.

—2007. “Thandis historie. Når tid, sted og kropp møtes”. Norsk Antropologisk Tidsskrift 18(3–4): 296–307.

—. 2006. "Embodying the occult: religious experiences and ritual practices in urban Zulu Zionism," in The Power of the Occult in Modern Africa: Continuity and Innovation in the Renewal of African Cosmologies, vol. 4, Modernity and Belonging. Edited by J. Kiernan, pp. 206–240. Berlin: Lit Verlag.

—. 2005. “Såpe som politisk prosess og religiøs praksis i Sør-Afrika” Norsk Antropologisk Tidsskrift 16(2–3):152–162.

—. 2004. “In search of a Black civility: African Independent Churches and the African American influence,” in The National Association of African American Studies’ Monograph Series pp.1243–1262.

—. 2003. “Public health and the development of racial segregation in South Africa.” Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies 5(1):5–23.

—. 2001. Curing the Ills of History: From Colonial Public Health to Hygiene and Healing in Contemporary South African Independent Churches. Ph.D. Dissertation, University of Oslo.

—. 2000. “Changement social, prière et parenté au sein de l'Eglise sioniste,” in Dynamiques Religieuses en Afrique Australe, Hommes et Sociétés. Edited by V. Faure, pp. 123-140. Paris: Karthala.

Se alle arbeider i Cristin

 • Flikke, Rune; Salinas, Cecilia & Ciancio, Javier (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett. Følger Norge med i timen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flikke, Rune; Ciancio, Javier & Salinas, Cecilia G. (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett: Følger Norge med i timen? Bladet Vesterålen. ISSN 1891-6147. s. 15–15.
 • Nustad, Knut Gunnar; Lien, Marianne Elisabeth; Flikke, Rune & Münster, Ursula (2019). Project opening and film screening: an aquatic antropocene? The domestication of fish and rivers.
 • Flikke, Rune; Ciancio, Javier E.; Aigo, Juana & Clarke, Rodrigo R. (2019). El polémicosalmón invasor. Desde la Patagonia. ISSN 2618-5385. 16(27), s. 10–19.
 • Flikke, Rune (2018). Atmosfærer: Luft og stemning som antropologisk forskningsfelt .
 • Flikke, Rune (2018). Luft og atmosfære som antropologisk forskningsfelt.
 • Flikke, Rune & Aigo, Juana (2018). Sustainability and the slipperiness of introduced salmonids in Patagonian watersheds.
 • Flikke, Rune (2018). Nobjects' som analytisk objekt. Kan vi lære noe nytt av å stirre i luften?
 • Flikke, Rune (2018). Air and atmosphere as a South African contact zone.
 • Flikke, Rune (2018). Eucalypts: Alien trees as atmosphere mediators in South Africa.
 • Flikke, Rune (2018). Domestisering av luft, lukt og sykdom.
 • Flikke, Rune (2018). Kultur, identitet og sosial organisasjon.
 • Flikke, Rune (2017). Rituals of domestication.
 • Flikke, Rune & Pettrém, Maria (2017). Forelesernes dramatiske historier: knivstukket på åpen gate. [Avis]. Universitas.
 • Flikke, Rune (2017). Shamanism, discourse, modernity by Thomas Karl Alberts. American Ethnologist. ISSN 0094-0496. 44(1), s. 161–162. doi: 10.1111/amet.12447
 • Flikke, Rune (2017). Mountains and Atmospheres in Zulu Zionist ritual practice.
 • Flikke, Rune (2017). Trær og landskapsendringer som spor av rasepolitikk i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2017). Drømmen om å samle Afrika: mens Europa og USA bygger murer, lever den panafrikanske drømmen videre. [Avis]. Klassekampen.
 • Flikke, Rune (2017). Aerial exposure: Atmospheres of ‘otherness’ in South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Air and ritual landscapes in Zulu Zionist practice.
 • Nustad, Knut Gunnar; Flikke, Rune & Berg, Cato (2016). Trout, temporalities and capitalism in the Aurland Valley, Western Norway.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial conspiracies: air, atmosphere and racial identities in South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in Colonial South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Domestisering av vind og vær som identitetspolitikk i koloniale Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2015). Colonial atmospheres and the emergence of African Independent Churches (AIC).
 • Flikke, Rune (2015). Domestication of air,scent and disease.
 • Flikke, Rune (2014). Weathered bodies: weather and atmosphere as health and disease in contemporary Zulu Zionism.
 • Flikke, Rune & P2, NRK (2014). 50 er de nye 30. [Radio]. NRK, P2, Ekko.
 • Flikke, Rune (2014). The scent of progress: eucalyptus as a South African companion species.
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the immaterial: On the ritual embodiment of wind, weather and atmosphere among Zulu Zionists .
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the Immaterial: Wind and Weather in the Zulu Zionist Experience .
 • Flikke, Rune (2014). Smell of disease, scent of progress: domesticating the olfactory aspects of colonial landscapes.
 • Flikke, Rune (2013). Antropologiske tanker om ensomhet og tilhørighet.
 • Flikke, Rune (2012). Sacrifice among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2012). Noen perspektiv på ensomhet blant studenter.
 • Flikke, Rune (2012). Hvordan skriver jeg natur?
 • Flikke, Rune (2012). Wind, weather, and well-being in Zulu Ritual Practice.
 • Flikke, Rune (2011). Zulu Zionist experiences with wind and weather in times of trouble.
 • Flikke, Rune (2011). Mapping land—mapping people: conceptualizing disease in historical South Africa.
 • Flikke, Rune (2011). Bokanmeldelse: Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 22(1), s. 62–64.
 • Flikke, Rune (2011). The Health Surveillance Assistant and Immunization Coverage in Malawi.
 • Flikke, Rune (2011). Wind, weather, and occult experiences among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2010). Christianity, Healing and African Worldviews.
 • Flikke, Rune; Arne Cato, Berg & Nustad, Knut G (2010). Imagining Fish and Rivers in Aurland, Norway.
 • Flikke, Rune (2010). Søndagsåpent P2. Diskusjon med Erik Solheim om religion og bistandsarbeid. [Radio]. NRK, P2.
 • Flikke, Rune (2010). An introduction to Jean and John Comaroff.
 • Flikke, Rune (2009). Hvorfor døde presidentens tante? Demokratiske prosesser utløser heksekrefter i den afrikanske makteliten. [Avis]. Bistands aktuelt.
 • Flikke, Rune & Simonsen, Jan Ketil (2009). Motstandskamp og fag: Et intervju med Axel Sommerfelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 20(4), s. 263–277.
 • Flikke, Rune (2009). Thandi’s Story: Everyday Life, trauma, and Healing in a South African Township.
 • Flikke, Rune (2008). Zulu Zionist experiences withwind and weather in times of trouble.
 • Roalkvam, Sidsel; Nordfeldt, Cecilie & Flikke, Rune (2008). An anthropological approach to understanding differences in Immunization coverage.
 • Flikke, Rune (2008). "Walking in the Spirit": The complexity of belonging in two Pentecostal churches in Durban, South Africa. Journal of Anthropological Research. ISSN 0091-7710. 64, s. 305–306.
 • Flikke, Rune (2008). Benedicte Ingstad: Medisinsk antropologi. En innføring. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 19(4), s. 261–262.
 • Flikke, Rune (2008). Tree of Life—tree of death: Eucalyptus in a changing South African landscape.
 • Flikke, Rune (2007). Der de gamle gudene består. [Avis]. Vårt Land.
 • Flikke, Rune (2007). De som studerer oss. [Avis]. Klansropet, nr 74.
 • Flikke, Rune (2007). Okkultisme i dagens Sør-Afrika. Parapsykologiske Notiser. ISSN 0333-1172. s. 53–57.
 • Flikke, Rune (2007). Natural possession? Wind, weather, climate and occult experiences among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2007). Fieldwork: participant observation as a research method—and a tool for challenging assumptions?
 • Flikke, Rune (2007). Kvalitetstesting med Fronters prøveverktøy? Erfaring med flervalgsprøver I antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). The strong state and changing attitudes to immunization among the Zulu.
 • Flikke, Rune (2007). Thandis historie: når tid, sted og kropp møtes.
 • Flikke, Rune (2007). Erfaringer med bruk av flervalgstest på Sosant1000, introduksjon til antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). Antropologisk perspektiv på HIV/AIDS- epidemien i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2007). Okkulte erfaringer og modernitet blant zulusionister i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2006). Longitudinal fieldwork: South Africa’s many faces, 1987–2000.
 • Flikke, Rune (2006). Review of Igoe and Kelsall (eds) “Between a Rock and a Hard Place: African NGOs, Donors and the State”. International Journal of African Historical Studies. ISSN 0361-7882. 39(3), s. 555–556.
 • Flikke, Rune (2006). Fortellinger om lidelse—fortellinger om natur: Vind, vær og natur i zulusionisters lidelseshistorier.
 • Flikke, Rune (2006). Anthropological perspectives on the use of medicine.
 • Flikke, Rune (2006). Offentlig helse som religiøs praksis: Et historisk blikk på sykdom, helse og rase i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2006). Innledning til debatt av John Chernoffs bok "Hustling is not Stealing".
 • Flikke, Rune (2006). The reluctant Zionist: colonial biopolitics and contemporary ritual practices.
 • Flikke, Rune (2005). Toleranse i Norge før og nå. [TV]. UiO.
 • Flikke, Rune & Barth, Theodor (2005). Om temaparet narrasjon og lidelse. Antropolognytt. ISSN 0332-9429.
 • Flikke, Rune (2005). 400 års gyldighet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Flikke, Rune (2005). Historie og minneproduksjon i nyere afrikansk etnografi.
 • Flikke, Rune (2005). Spor av historie: zulusionist ritualer som inngang til forståelse av kolonialisme.
 • Flikke, Rune (2005). Historie, minner og vitnesbyrd: Kropp som kilde til historisk kunnskap.
 • Flikke, Rune (2005). Epidemier, offentlig helsepolitikk og religiøs endring i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2005). Hekseri, kultur og mental helse i Afrika.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 4. feb. 2021 09:34

Prosjekter