Rune Flikke

Bilde av Rune Flikke
English version of this page
Telefon +47 22857571
Rom 636
Treffetider Tirsdager 12–14
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesseområder

Tematisk: Antropologiske perspektiv på natur, økologi og klimaendringer, luft og atmosfære, zulu kultur og historie, epidemier og sosial endring, afrikanske religiøse bevegelser,

Regionalt: Sør-Afrika og Malawi

Bakgrunn

Flikkes dr.polit-avhandling, "Curing the Ills of History: From Colonial Public Health to Hygiene and Healing in Contemporary South African Independent Churches", sporer forbindelser mellom Sør-Afrikas epidemihistorie, endringer i den medisinske forståelsen av helse, hygiene og smittevektorer og hvordan disse diskursene bidro i utviklingen av Sør-Afrikas segregasjonspolitikk. Et sentralt tema i studien er hvordan segregasjon og apartheidspolitikken var tuftet i liberale diskurser og medisinsk forskning i et politisk klima preget av epidemiske trusler, eksistensiell usikkerhet og risiko vurderinger. Denne sosiale og politiske bakgrunnen legger grunnlaget for en analyse av zulusionistiske helbredelsesritualer slik de ble observert i urbane afrikanske boligområder rundt Durban på 1990-tallet. Kjernen i argumentet er at aspekter ved de viktorianske kolonialistenes fokus på sanitær segregasjon har blitt inkorporert i zulusionistenes renselsesritualer slik de i dag bidrar til å mediere de troendes kontakt med de vantro, som spredere av lidelse.

Undervisning

Emneord: Natur/kultur, Religion, Ritualer, Sør-Afrika, Domestisering, Medisinsk antropologi

Publikasjoner

 • Flikke, Rune (2019). Matters that Matter: Air and Atmosphere as Material Politics in South Africa. I Harvey, Penny; Krohn-Hansen, Christian & Nustad, Knut Gunnar (Red.), Anthropos and the Material. Duke University Press. ISSN 9781478002864. s. 179–195.
 • Flikke, Rune (2019). Breathing pneumatology: Spirit, wind, and atmosphere in a Zulu Zionist Congregation. I Lauterbach, Karen & Vähäkangas, Mika (Red.), Faith in African lived christianity : Bridging anthropological and theological perspectives. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-41225-5. s. 291–313. doi: 10.1163/9789004412255_015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flikke, Rune (2019). Atmosfærer: Luft, lukt og stemning som antropologisk forskningsfelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 30(1), s. 41–58. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2019-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flikke, Rune (2018). Domestication of air, scent, and disease. I Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (Red.), Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press. ISSN 978-0-8223-7126-7. s. 176––195. doi: 10.1215/9780822371649-009.
 • Flikke, Rune (2018). Healing in polluted places: Mountains, air, and weather in Zulu Zionist ritual practice. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC). ISSN 1749-4907. 12(1), s. 76–95. doi: 10.1558/jsrnc.33646. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flikke, Rune (2016). Enwinding Social Theory: Wind and Weather in Zulu Zionist Sensorial Experiences. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. ISSN 0155-977X. 60(3), s. 95–111. doi: 10.3167/sa.2016.600306. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flikke, Rune (2016). South African eucalypts: Health, trees, and atmospheres in the colonial contact zone. Geoforum. ISSN 0016-7185. 76, s. 20–27. doi: 10.1016/j.geoforum.2016.08.007.
 • Kvitberg, Trine & Flikke, Rune (2016). "Wanting Greenlandic Food": a story of food, health, and illness in the life of an elderly Greenlandic woman. I Naskali, Pävi; Seppänen, Marjaana & Begum, Shahnaj (Red.), Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic. Routledge. ISSN 9781138891906. s. 181–195.
 • Flikke, Rune (2014). On the fractured, fragmented and disrupted landscapes of conservation. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 41(2), s. 173–182. doi: 10.1080/08039410.2014.918759.
 • Flikke, Rune (2014). Writing ‘nature cultures’ in Zulu Zionist healing. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 2(1), s. 10–16. doi: 10.5324/njsts.v2i1.2131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mishra, Arima; Flikke, Rune; Nordfeldt, Cecilie & Nyirenda, Lot (2013). "Immunisation is good for your children":local immunisation practices in India and Malawi. I Roalkvam, Sidsel; McNeill, Desmond & Blume, Stuart (Red.), Protecting the World's Children: Immunisation policies and Practices. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-966644-7. s. 149–222. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199666447.003.0006.
 • Nyirenda, Lot & Flikke, Rune (2013). Frontline vaccinators and immunisation coverage in Malawi. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 40(1), s. 27–46. doi: 10.1080/08039410.2012.725676.
 • Nyirenda, Lot & Flikke, Rune (2012). Frontline Vaccinators and Immunisation Coverage in Malawi. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 0. doi: 10.1080/08039410.2012.725676.
 • Ween, Gro Birgit & Flikke, Rune (2009). Naturen som praksiser: Natur i nyere norsk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 6–15.
 • Flikke, Rune (2007). Thandis historie. Når tid, sted og kropp møtes. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 18(3/4), s. 296–307.
 • Flikke, Rune (2006). Embodying the occult: religious experiences and ritual practices in urban Zulu Zionism. I Kiernan, Jim (Red.), The Power of the Occult in Modern Africa: Continuity and Innovation in the Renewal of African Cosmologies. LIT Verlag. ISSN 3825887618. s. 206–240.
 • Flikke, Rune (2005). Såpe som politisk praksis og religiøs prosess i Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. s. 142–152.
 • Flikke, Rune (2004). Ren tro? Fra offentlig helse til religiøs erfaring i Sør-Afrika. I Leirfall, Anita (Red.), Non Plus Ultra. Festskrift til Stein Erik Johansen i anledning 50-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 8230302316. s. 99–120.

Se alle arbeider i Cristin

 • Flikke, Rune; Ciancio, Javier & Salinas, Cecilia G. (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett: Følger Norge med i timen? Bladet Vesterålen. ISSN 1891-6147. s. 15–15.
 • Flikke, Rune; Salinas, Cecilia & Ciancio, Javier (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett. Følger Norge med i timen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nustad, Knut Gunnar; Lien, Marianne Elisabeth; Flikke, Rune & Münster, Ursula (2019). Project opening and film screening: an aquatic antropocene? The domestication of fish and rivers.
 • Flikke, Rune; Ciancio, Javier E.; Aigo, Juana & Clarke, Rodrigo R. (2019). El polémicosalmón invasor. Desde la Patagonia. ISSN 2618-5385. 16(27), s. 10–19.
 • Flikke, Rune (2018). Domestisering av luft, lukt og sykdom.
 • Flikke, Rune & Aigo, Juana (2018). Sustainability and the slipperiness of introduced salmonids in Patagonian watersheds.
 • Flikke, Rune (2018). Luft og atmosfære som antropologisk forskningsfelt.
 • Flikke, Rune (2018). Atmosfærer: Luft og stemning som antropologisk forskningsfelt .
 • Flikke, Rune (2018). Air and atmosphere as a South African contact zone.
 • Flikke, Rune (2018). Eucalypts: Alien trees as atmosphere mediators in South Africa.
 • Flikke, Rune (2018). Nobjects' som analytisk objekt. Kan vi lære noe nytt av å stirre i luften?
 • Flikke, Rune (2018). Kultur, identitet og sosial organisasjon.
 • Flikke, Rune (2017). Trær og landskapsendringer som spor av rasepolitikk i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2017). Mountains and Atmospheres in Zulu Zionist ritual practice.
 • Flikke, Rune (2017). Aerial exposure: Atmospheres of ‘otherness’ in South Africa.
 • Flikke, Rune & Pettrém, Maria (2017). Forelesernes dramatiske historier: knivstukket på åpen gate. [Avis]. Universitas.
 • Flikke, Rune (2017). Shamanism, discourse, modernity by Thomas Karl Alberts. American Ethnologist. ISSN 0094-0496. 44(1), s. 161–162. doi: 10.1111/amet.12447.
 • Flikke, Rune (2017). Rituals of domestication.
 • Flikke, Rune (2017). Drømmen om å samle Afrika: mens Europa og USA bygger murer, lever den panafrikanske drømmen videre. [Avis]. Klassekampen.
 • Nustad, Knut Gunnar; Flikke, Rune & Berg, Cato (2016). Trout, temporalities and capitalism in the Aurland Valley, Western Norway.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial conspiracies: air, atmosphere and racial identities in South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Air and ritual landscapes in Zulu Zionist practice.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in Colonial South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Domestisering av vind og vær som identitetspolitikk i koloniale Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in South Africa.
 • Flikke, Rune (2015). Domestication of air,scent and disease.
 • Flikke, Rune (2015). Colonial atmospheres and the emergence of African Independent Churches (AIC).
 • Flikke, Rune (2014). Smell of disease, scent of progress: domesticating the olfactory aspects of colonial landscapes.
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the immaterial: On the ritual embodiment of wind, weather and atmosphere among Zulu Zionists .
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the Immaterial: Wind and Weather in the Zulu Zionist Experience .
 • Flikke, Rune (2014). Weathered bodies: weather and atmosphere as health and disease in contemporary Zulu Zionism.
 • Flikke, Rune & P2, NRK (2014). 50 er de nye 30. [Radio]. NRK, P2, Ekko.
 • Flikke, Rune (2014). The scent of progress: eucalyptus as a South African companion species.
 • Flikke, Rune (2013). Antropologiske tanker om ensomhet og tilhørighet.
 • Flikke, Rune (2012). Wind, weather, and well-being in Zulu Ritual Practice.
 • Flikke, Rune (2012). Hvordan skriver jeg natur?
 • Flikke, Rune (2012). Sacrifice among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2012). Noen perspektiv på ensomhet blant studenter.
 • Flikke, Rune (2011). Mapping land—mapping people: conceptualizing disease in historical South Africa.
 • Flikke, Rune (2011). Bokanmeldelse: Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 22(1), s. 62–64.
 • Flikke, Rune (2011). Wind, weather, and occult experiences among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2011). The Health Surveillance Assistant and Immunization Coverage in Malawi.
 • Flikke, Rune (2011). Zulu Zionist experiences with wind and weather in times of trouble.
 • Flikke, Rune; Arne Cato, Berg & Nustad, Knut G (2010). Imagining Fish and Rivers in Aurland, Norway.
 • Flikke, Rune (2010). Christianity, Healing and African Worldviews.
 • Flikke, Rune (2010). Søndagsåpent P2. Diskusjon med Erik Solheim om religion og bistandsarbeid. [Radio]. NRK, P2.
 • Flikke, Rune (2010). An introduction to Jean and John Comaroff.
 • Flikke, Rune & Simonsen, Jan Ketil (2009). Motstandskamp og fag: Et intervju med Axel Sommerfelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 20(4), s. 263–277.
 • Flikke, Rune (2009). Hvorfor døde presidentens tante? Demokratiske prosesser utløser heksekrefter i den afrikanske makteliten. [Avis]. Bistands aktuelt.
 • Flikke, Rune (2009). Thandi’s Story: Everyday Life, trauma, and Healing in a South African Township.
 • Flikke, Rune (2008). "Walking in the Spirit": The complexity of belonging in two Pentecostal churches in Durban, South Africa. Journal of Anthropological Research. ISSN 0091-7710. 64, s. 305–306.
 • Flikke, Rune (2008). Benedicte Ingstad: Medisinsk antropologi. En innføring. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 19(4), s. 261–262.
 • Roalkvam, Sidsel; Nordfeldt, Cecilie & Flikke, Rune (2008). An anthropological approach to understanding differences in Immunization coverage.
 • Flikke, Rune (2008). Tree of Life—tree of death: Eucalyptus in a changing South African landscape.
 • Flikke, Rune (2008). Zulu Zionist experiences withwind and weather in times of trouble.
 • Flikke, Rune (2007). Okkultisme i dagens Sør-Afrika. Parapsykologiske Notiser. ISSN 0333-1172. s. 53–57.
 • Flikke, Rune (2007). De som studerer oss. [Avis]. Klansropet, nr 74.
 • Flikke, Rune (2007). Der de gamle gudene består. [Avis]. Vårt Land.
 • Flikke, Rune (2007). Kvalitetstesting med Fronters prøveverktøy? Erfaring med flervalgsprøver I antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). Fieldwork: participant observation as a research method—and a tool for challenging assumptions?
 • Flikke, Rune (2007). Natural possession? Wind, weather, climate and occult experiences among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2007). Thandis historie: når tid, sted og kropp møtes.
 • Flikke, Rune (2007). The strong state and changing attitudes to immunization among the Zulu.
 • Flikke, Rune (2007). Erfaringer med bruk av flervalgstest på Sosant1000, introduksjon til antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). Antropologisk perspektiv på HIV/AIDS- epidemien i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2007). Okkulte erfaringer og modernitet blant zulusionister i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2006). Review of Igoe and Kelsall (eds) “Between a Rock and a Hard Place: African NGOs, Donors and the State”. International Journal of African Historical Studies. ISSN 0361-7882. 39(3), s. 555–556.
 • Flikke, Rune (2006). Innledning til debatt av John Chernoffs bok "Hustling is not Stealing".
 • Flikke, Rune (2006). The reluctant Zionist: colonial biopolitics and contemporary ritual practices.
 • Flikke, Rune (2006). Fortellinger om lidelse—fortellinger om natur: Vind, vær og natur i zulusionisters lidelseshistorier.
 • Flikke, Rune (2006). Offentlig helse som religiøs praksis: Et historisk blikk på sykdom, helse og rase i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2006). Anthropological perspectives on the use of medicine.
 • Flikke, Rune (2006). Longitudinal fieldwork: South Africa’s many faces, 1987–2000.
 • Flikke, Rune (2005). Hekseri, kultur og mental helse i Afrika.
 • Flikke, Rune & Barth, Theodor (2005). Om temaparet narrasjon og lidelse. Antropolognytt. ISSN 0332-9429.
 • Flikke, Rune (2005). 400 års gyldighet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Flikke, Rune (2005). Toleranse i Norge før og nå. [TV]. UiO.
 • Flikke, Rune (2005). Historie, minner og vitnesbyrd: Kropp som kilde til historisk kunnskap.
 • Flikke, Rune (2005). Spor av historie: zulusionist ritualer som inngang til forståelse av kolonialisme.
 • Flikke, Rune (2005). Historie og minneproduksjon i nyere afrikansk etnografi.
 • Flikke, Rune (2005). Epidemier, offentlig helsepolitikk og religiøs endring i Sør-Afrika.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 4. feb. 2021 09:34

Prosjekter