Rune Flikke

Bilde av Rune Flikke
English version of this page
Telefon +47 22857571
Mobiltelefon +47 91163956
Rom 636
Treffetider Tirsdager 12–14
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesseområder

Tematisk: Antropologiske perspektiv på natur, økologi og klimaendringer, luft og atmosfære, zulu kultur og historie, epidemier og sosial endring, afrikanske religiøse bevegelser,

Regionalt: Sør-Afrika og Malawi

Bakgrunn

Flikkes dr.polit-avhandling, "Curing the Ills of History: From Colonial Public Health to Hygiene and Healing in Contemporary South African Independent Churches", sporer forbindelser mellom Sør-Afrikas epidemihistorie, endringer i den medisinske forståelsen av helse, hygiene og smittevektorer og hvordan disse diskursene bidro i utviklingen av Sør-Afrikas segregasjonspolitikk. Et sentralt tema i studien er hvordan segregasjon og apartheidspolitikken var tuftet i liberale diskurser og medisinsk forskning i et politisk klima preget av epidemiske trusler, eksistensiell usikkerhet og risiko vurderinger. Denne sosiale og politiske bakgrunnen legger grunnlaget for en analyse av zulusionistiske helbredelsesritualer slik de ble observert i urbane afrikanske boligområder rundt Durban på 1990-tallet. Kjernen i argumentet er at aspekter ved de viktorianske kolonialistenes fokus på sanitær segregasjon har blitt inkorporert i zulusionistenes renselsesritualer slik de i dag bidrar til å mediere de troendes kontakt med de vantro, som spredere av lidelse.

Undervisning

Emneord: Natur/kultur, Religion, Ritualer, Sør-Afrika, Domestisering, Medisinsk antropologi

Publikasjoner

 • Flikke, Rune (2019). Atmosfærer: Luft, lukt og stemning som antropologisk forskningsfelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  30(1), s 41- 58 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2019-01-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Flikke, Rune (2019). Breathing pneumatology: Spirit, wind, and atmosphere in a Zulu Zionist Congregation, In Karen Lauterbach & Mika Vähäkangas (ed.),  Faith in African lived christianity : Bridging anthropological and theological perspectives.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-41225-5.  14.  s 291 - 313
 • Flikke, Rune (2019). Matters that Matter: Air and Atmosphere as Material Politics in South Africa, In Penny Harvey; Christian Krohn-Hansen & Knut Gunnar Nustad (ed.),  Anthropos and the Material.  Duke University Press.  ISBN 9781478002864.  Part III: Material Uncertainties and Heterogeneous Knowledge Practices.  s 179 - 195
 • Flikke, Rune (2018). Domestication of air, scent, and disease, In Heather Anne Swanson; Marianne Elisabeth Lien & Gro Birgit Ween (ed.),  Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations..  Duke University Press.  ISBN 978-0-8223-7126-7.  8.  s 176– - 195
 • Flikke, Rune (2018). Healing in polluted places: Mountains, air, and weather in Zulu Zionist ritual practice. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC).  ISSN 1749-4907.  12(1), s 76- 95 . doi: 10.1558/jsrnc.33646 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Flikke, Rune (2016). Enwinding Social Theory: Wind and Weather in Zulu Zionist Sensorial Experiences. Social Analysis: The International Journal of Anthropology.  ISSN 0155-977X.  60(3), s 95- 111 . doi: 10.3167/sa.2016.600306 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). South African eucalypts: Health, trees, and atmospheres in the colonial contact zone. Geoforum.  ISSN 0016-7185.  76, s 20- 27 . doi: 10.1016/j.geoforum.2016.08.007 Vis sammendrag
 • Kvitberg, Trine & Flikke, Rune (2016). "Wanting Greenlandic Food": a story of food, health, and illness in the life of an elderly Greenlandic woman, In Pävi Naskali; Marjaana Seppänen & Shahnaj Begum (ed.),  Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic.  Routledge.  ISBN 9781138891906.  Part 4.  s 181 - 195
 • Flikke, Rune (2014). On the fractured, fragmented and disrupted landscapes of conservation. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  41(2), s 173- 182 . doi: 10.1080/08039410.2014.918759
 • Flikke, Rune (2014). Writing ‘nature cultures’ in Zulu Zionist healing. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  2(1), s 10- 16 . doi: 10.5324/njsts.v2i1.2131 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mishra, Arima; Flikke, Rune; Nordfeldt, Cecilie & Nyirenda, Lot (2013). "Immunisation is good for your children":local immunisation practices in India and Malawi, In Sidsel Roalkvam; Desmond McNeill & Stuart Blume (ed.),  Protecting the World's Children: Immunisation policies and Practices.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-966644-7.  Chapter 6.  s 149 - 222
 • Nyirenda, Lot & Flikke, Rune (2013). Frontline vaccinators and immunisation coverage in Malawi. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  40(1), s 27- 46 . doi: 10.1080/08039410.2012.725676
 • Nyirenda, Lot & Flikke, Rune (2012). Frontline Vaccinators and Immunisation Coverage in Malawi. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  0 . doi: 10.1080/08039410.2012.725676
 • Ween, Gro Birgit & Flikke, Rune (2009). Naturen som praksiser: Natur i nyere norsk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1-2), s 6- 15
 • Flikke, Rune (2007). Thandis historie. Når tid, sted og kropp møtes. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  18(3/4), s 296- 307
 • Flikke, Rune (2006). Embodying the occult: religious experiences and ritual practices in urban Zulu Zionism, In Jim Kiernan (ed.),  The Power of the Occult in Modern Africa: Continuity and Innovation in the Renewal of African Cosmologies.  LIT Verlag.  ISBN 3825887618.  Kapittel 9.  s 206 - 240
 • Flikke, Rune (2005). Såpe som politisk praksis og religiøs prosess i Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (Årg. 16, nr 2/3), s 142- 152
 • Flikke, Rune (2004). Book review: �Denmark and the National Liberation in Southern Africa�, Christopher Munthe Morgenstierne. International Journal of African Historical Studies.  ISSN 0361-7882.  37, s 190

Se alle arbeider i Cristin

 • Flikke, Rune; Ciancio, Javier & Salinas, Cecilia G. (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett: Følger Norge med i timen?. Bladet Vesterålen.  ISSN 1891-6147.  s 15- 15
 • Flikke, Rune; Salinas, Cecilia & Ciancio, Javier (2021). Argentina forbyr lakseoppdrett. Følger Norge med i timen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Flikke, Rune; Ciancio, Javier E.; Aigo, Juana & Clarke, Rodrigo R. (2019). El polémicosalmón invasor. Desde la Patagonia.  ISSN 2618-5385.  16(27), s 10- 19
 • Nustad, Knut Gunnar; Lien, Marianne Elisabeth; Flikke, Rune & Münster, Ursula (2019). Project opening and film screening: an aquatic antropocene? The domestication of fish and rivers.
 • Flikke, Rune (2018). Air and atmosphere as a South African contact zone.
 • Flikke, Rune (2018). Atmosfærer: Luft og stemning som antropologisk forskningsfelt.
 • Flikke, Rune (2018). Domestisering av luft, lukt og sykdom.
 • Flikke, Rune (2018). Eucalypts: Alien trees as atmosphere mediators in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2018). Kultur, identitet og sosial organisasjon.
 • Flikke, Rune (2018). Luft og atmosfære som antropologisk forskningsfelt.
 • Flikke, Rune (2018). Nobjects' som analytisk objekt. Kan vi lære noe nytt av å stirre i luften?.
 • Flikke, Rune & Aigo, Juana (2018). Sustainability and the slipperiness of introduced salmonids in Patagonian watersheds.
 • Flikke, Rune (2017). Aerial exposure: Atmospheres of ‘otherness’ in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2017, 27. januar). Drømmen om å samle Afrika: mens Europa og USA bygger murer, lever den panafrikanske drømmen videre.  Klassekampen.
 • Flikke, Rune (2017). Mountains and Atmospheres in Zulu Zionist ritual practice. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2017). Rituals of domestication.
 • Flikke, Rune (2017). Shamanism, discourse, modernity by Thomas Karl Alberts. American Ethnologist.  ISSN 0094-0496.  44(1), s 161- 162 . doi: 10.1111/amet.12447
 • Flikke, Rune (2017). Trær og landskapsendringer som spor av rasepolitikk i Sør-Afrika. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune & Pettrém, Maria (2017, 01. mars). Forelesernes dramatiske historier: knivstukket på åpen gate.  Universitas.
 • Flikke, Rune (2016). Air and ritual landscapes in Zulu Zionist practice. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in Colonial South Africa.
 • Flikke, Rune (2016). Colonial atmospheres and the emergence of racial identities in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). Colonial conspiracies: air, atmosphere and racial identities in South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2016). Domestisering av vind og vær som identitetspolitikk i koloniale Sør-Afrika. Vis sammendrag
 • Nustad, Knut Gunnar; Flikke, Rune & Berg, Cato (2016). Trout, temporalities and capitalism in the Aurland Valley, Western Norway.
 • Flikke, Rune (2015). Colonial atmospheres and the emergence of African Independent Churches (AIC).
 • Flikke, Rune (2015). Domestication of air,scent and disease.
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the Immaterial: Wind and Weather in the Zulu Zionist Experience.
 • Flikke, Rune (2014). Materializing the immaterial: On the ritual embodiment of wind, weather and atmosphere among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2014). Smell of disease, scent of progress: domesticating the olfactory aspects of colonial landscapes.
 • Flikke, Rune (2014). The scent of progress: eucalyptus as a South African companion species.
 • Flikke, Rune (2014). Weathered bodies: weather and atmosphere as health and disease in contemporary Zulu Zionism.
 • Flikke, Rune & P2, NRK (2014, 07. april). 50 er de nye 30. [Radio].  NRK, P2, Ekko.
 • Flikke, Rune (2013). Antropologiske tanker om ensomhet og tilhørighet.
 • Flikke, Rune (2013). Smell of decay, scent of progress: eucalyptus as a public health actor in Victorian South Africa.
 • Flikke, Rune (2012). Hvordan skriver jeg natur?.
 • Flikke, Rune (2012). Noen perspektiv på ensomhet blant studenter.
 • Flikke, Rune (2012). Sacrifice among Zulu Zionists.
 • Flikke, Rune (2012). Wind, weather, and well-being in Zulu Ritual Practice.
 • Flikke, Rune (2011). Bokanmeldelse: Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  22(1), s 62- 64
 • Flikke, Rune (2011). Mapping land—mapping people: conceptualizing disease in historical South Africa. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2011). The Health Surveillance Assistant and Immunization Coverage in Malawi.
 • Flikke, Rune (2011). Wind, weather, and occult experiences among Zulu Zionists. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2011). Zulu Zionist experiences with wind and weather in times of trouble.
 • Flikke, Rune (2010). An introduction to Jean and John Comaroff.
 • Flikke, Rune (2010). Christianity, Healing and African Worldviews.
 • Flikke, Rune (2010, 07. november). Søndagsåpent P2. Diskusjon med Erik Solheim om religion og bistandsarbeid. [Radio].  NRK, P2.
 • Flikke, Rune; Arne Cato, Berg & Nustad, Knut G (2010). Imagining Fish and Rivers in Aurland, Norway.
 • Flikke, Rune (2009, 28. oktober). Hvorfor døde presidentens tante? Demokratiske prosesser utløser heksekrefter i den afrikanske makteliten.  Bistands aktuelt.
 • Flikke, Rune (2009). Thandi’s Story: Everyday Life, trauma, and Healing in a South African Township. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune & Simonsen, Jan Ketil (2009). Motstandskamp og fag: Et intervju med Axel Sommerfelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(4), s 263- 277
 • Flikke, Rune (2008). Benedicte Ingstad: Medisinsk antropologi. En innføring. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  19(4), s 261- 262
 • Flikke, Rune (2008). Tree of Life—tree of death: Eucalyptus in a changing South African landscape.
 • Flikke, Rune (2008). "Walking in the Spirit": The complexity of belonging in two Pentecostal churches in Durban, South Africa. Journal of Anthropological Research.  ISSN 0091-7710.  64, s 305- 306
 • Flikke, Rune (2008). Zulu Zionist experiences withwind and weather in times of trouble.
 • Roalkvam, Sidsel; Nordfeldt, Cecilie & Flikke, Rune (2008). An anthropological approach to understanding differences in Immunization coverage.
 • Flikke, Rune (2007). Antropologisk perspektiv på HIV/AIDS- epidemien i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2007, 01. april). De som studerer oss.  Klansropet, nr 74.
 • Flikke, Rune (2007, 17. juli). Der de gamle gudene består.  Vårt Land.
 • Flikke, Rune (2007). Erfaringer med bruk av flervalgstest på Sosant1000, introduksjon til antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). Fieldwork: participant observation as a research method—and a tool for challenging assumptions?.
 • Flikke, Rune (2007). Kvalitetstesting med Fronters prøveverktøy? Erfaring med flervalgsprøver I antropologi.
 • Flikke, Rune (2007). Natural possession? Wind, weather, climate and occult experiences among Zulu Zionists. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2007). Okkulte erfaringer og modernitet blant zulusionister i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2007). Okkultisme i dagens Sør-Afrika. Parapsykologiske Notiser.  ISSN 0333-1172.  (63), s 53- 57
 • Flikke, Rune (2007). Thandis historie: når tid, sted og kropp møtes. Vis sammendrag
 • Flikke, Rune (2007). The strong state and changing attitudes to immunization among the Zulu.
 • Flikke, Rune (2006). Anthropological perspectives on the use of medicine.
 • Flikke, Rune (2006). Fortellinger om lidelse—fortellinger om natur: Vind, vær og natur i zulusionisters lidelseshistorier.
 • Flikke, Rune (2006). Offentlig helse som religiøs praksis: Et historisk blikk på sykdom, helse og rase i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2006). The reluctant Zionist: colonial biopolitics and contemporary ritual practices.
 • Flikke, Rune (2006). Innledning til debatt av John Chernoffs bok "Hustling is not Stealing".
 • Flikke, Rune (2006). Longitudinal fieldwork: South Africa’s many faces, 1987–2000.
 • Flikke, Rune (2006). Review of Igoe and Kelsall (eds) “Between a Rock and a Hard Place: African NGOs, Donors and the State”. International Journal of African Historical Studies.  ISSN 0361-7882.  39(3), s 555- 556
 • Flikke, Rune (2005). 400 års gyldighet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24
 • Flikke, Rune (2005). Epidemier, offentlig helsepolitikk og religiøs endring i Sør-Afrika.
 • Flikke, Rune (2005). Hekseri, kultur og mental helse i Afrika.
 • Flikke, Rune (2005). Historie og minneproduksjon i nyere afrikansk etnografi.
 • Flikke, Rune (2005). Historie, minner og vitnesbyrd: Kropp som kilde til historisk kunnskap.
 • Flikke, Rune (2005). Spor av historie: zulusionist ritualer som inngang til forståelse av kolonialisme.
 • Flikke, Rune (2005, 22. september). Toleranse i Norge før og nå. [TV].  UiO.
 • Flikke, Rune & Barth, Theodor (2005). Om temaparet narrasjon og lidelse. Antropolognytt.  ISSN 0332-9429.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 4. feb. 2021 09:34

Prosjekter