Om valg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dekanvalg

Les mer om frister, kandidater og valggjennomføringen.