Valg av dekan og prodekan ved SV-fakultetet

Høsten 2015 skal det velges ny dekan og prodekan ved fakultetet.

Foreslå kandidater

Du kan formelt foreslå kandidater i perioden 17. august - 9. oktober 2015.

Forslag sendes valgstyrets sekretær: Cecilie W. Lilleheil.

Følgende regler gjelder for den som ønsker å foreslå kandidater:

 • De som foreslås må være tilsatt i minimum 50 % fast vitenskapelig stilling
 • Forslag på kandidater må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett
 • Kandidater som foreslås bør være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet om hun/han blir valgt
 • Alle forslag må være utformet slik at både dekan- og prodekanvervet er fylt når valget er gjennomført
 • Alle som har stemmerett har også rett til å foreslå kandidater
 • Ingen kan være underskrivere på mer enn ett forslag til samme verv.

Valgkomiteens forslag

Valgkomiteen annonserte sitt forlag til kandidatpar 11. september. Valgkomiteen foreslår følgende:

Professor Nils-Henrik M. von der Fehr (dekan) og professor Ingjerd Hoëm (prodekan)

Informasjon om kandidatparet og deres valgplattform

Hvem kan bli dekan?

 • Må ha relevant bakgrunn og selv ha hatt en aktiv forskningskarriere som fundament, normalt professorkompetanse

 • Evne til å samarbeide på tvers av faggrenser og med forskjellige personalgrupper
 • Internasjonale nettverk og evne til å profilere fakultetet utad
 • Erfaring med akademisk ledelse, personalledelse og økonomistyring
 • Erfaring med innhenting av forskningsmidler fra ulike kilder
 • Gode lederegenskaper og personlig egnethet (initiativ, kreativitet, fleksibilitet, strategisk tenkning, resultatorientering, kommunikasjon, samarbeidsevne)

Stemmerett

Studenter og fast tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt professor II har stemmerett. I tillegg har midlertidig tilsatte stemmerett dersom de på valgdagene er i et sammenhengende tilsettingsforhold på minst 50 % med en varighet på minst ett år.

Valgperiode

Dersom det kommer mer enn ett forslag til dekanpar gjennomføres elektronisk valg i perioden 2. - 6. november.

Stemmene telles særskilt for følgende tre grupper, og vektes slik:

 • Fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 53 %
 • Teknisk og administrativt tilsatte: 22 %
 • Studenter: 25 %
Emneord: valg, dekanvalg
Publisert 24. mai 2015 15:13 - Sist endret 12. mars 2018 14:12