Om valg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dekanvalg

Dekanatet velges for en fireårsperiode.

Neste valg er høsten 2023.