Valg ved ISS

Sist endret 29. apr. 2019 15:09 av Erik Berge

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år. 

Sist endret 27. mai 2019 13:35 av Inger-Lise Schwab

Høsten 2019 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2020 - 2023.

Sist endret 23. mai 2019 19:51 av Inger-Lise Schwab

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. Valg avholdes i oktober/november. Mer informasjon om prosessen kommer.