Valg ved ISS

Sist endret 23. okt. 2019 08:11 av Matthew Rix Whiting

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år. 

Sist endret 14. jan. 2021 13:37 av Erik Berge

Høsten 2019 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2020 - 2023.

Sist endret 14. jan. 2021 13:35 av Erik Berge

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. E-valg avholdes 18.-22. november 2019. 

Sist endret 14. jan. 2021 13:37 av Erik Berge

Høsten 2020 skal det velges ny styrerepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte for 2021.