Fakultetsstyrevalg

Høsten 2019 valgte fakultetet nytt fakultetsstyre for perioden 2020 - 2023. Gruppene fast vitenskapelig ansatte og teknisk-adminitrativ ansatte valgte sine kandidater for 4 år. Gruppen midlertidig vitenskaplig ansatte valgte sine kandidater for 1 år.

Valg høsten 2022

De midlertidig vitenskapelig ansatte skal høsten 2022 velge en representant og to vararepresentanter for 2023.