Tora Skodvin

Bilde av Tora Skodvin
English version of this page
Telefon +47 22855166
Rom 815
Treffetider Etter avtale, send en e-post
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Internasjonal klimapolitikk med særlig fokus på USA og EU.
 • Relasjonen mellom vitenskap og politikk i FNs klimapanel (IPCC).
 • Ikke-statlige aktører i internasjonal miljøforvaltning.

Undervisning

STV4208B International negotiations

Bakgrunn

Dr. polit. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 1999. Cand. polit. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, 1991.

Verv

 • Styremedlem Institutt for statsvitenskap, 2016 - 2023.
 • Styremedlem ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2014-2019.
 • Medlem av redaksjonsstyret (editorial board) i Global Environmental Politics, 2008-2012.
 • Styremedlem ved Transportøkonomisk institutt (TØI) 2007-2012.
 • Medlem av programstyret for NFRs program for samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning (PETROSAM) 2006-2012.
 • Styremedlem i Nordic International Studies Association (NISA) 2005–2008.
 • Styremedlem i Seminaret for vitenskapsteori ved Universitet i Oslo 2005–2008.
 •  Medlem av utvalget for en Nasjonal handlingsplan for klimaforskning (NFR), 2006.

 

Emneord: Internasjonal politikk, Ressurs- og miljøpolitikk, Internasjonale klimaforhandlinger, Amerikansk klima- og energipolitikk, FNs klimapanel, Ikke-statlige aktører i internasjonal miljøforvaltning, USA

Publikasjoner

 • Skodvin, Tora (2022). Amerikanske delstaters motsetningsfylte klimapolitikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 38(1), s. 21–36. doi: 10.18261/nst.38.1.2.
 • Skodvin, Tora (2018). Nonstate actors in international policy making: The Kyoto Protocol and beyond. I Luterbacher, Urs & Sprinz, Detlef (Red.), Global Climate Policy: Actors, Concepts, and Enduring Challenges. MIT Press. ISSN 9780262535342. s. 217–234.
 • Hovi, Jon & Skodvin, Tora (2017). Why the United States Supports International Enforcement for Some Treaties but Not for Others. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 5(2), s. 79–92. doi: 10.17645/pag.v5i2.886. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bang, Guri; Hovi, Jon & Skodvin, Tora (2016). The Paris Agreement: short-term and long-term effectiveness. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 4(3), s. 209–218. doi: 10.17645/pag.v4i3.640. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bang, Guri & Skodvin, Tora (2014). US climate policy and the shale gas revolution. I Cherry, Todd L.; Hovi, Jon & McEvoy, David M. (Red.), Toward a New Climate Agreement. Conflict, Resolution and Governance. Routledge. ISSN 978-0-415-64379-5. s. 76–90.
 • Skodvin, Tora & Bang, Guri (2014). Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 72(2), s. 199–223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hovi, Jon; Skodvin, Tora & Aakre, Stine (2013). Can Climate Change Negotiations Succeed? Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 1(2), s. 138–150. doi: 10.12924/pag2013.01020138. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skodvin, Tora (2012). Climate regime design, the global warming potential, and climate risk management. I Dauvergne, Peter (Red.), Handbook of Global Environmental Politics, 2nd edition. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 84980 940 5. s. 64–71. doi: 10.4337/9781849809412.00014.
 • Underdal, Arild; Hovi, Jon; Kallbekken, Steffen & Skodvin, Tora (2012). Can conditional commitments break the climate change negotiations deadlock? International Political Science Review. ISSN 0192-5121. 33(4), s. 475–493. doi: 10.1177/0192512111432564. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andresen, Steinar E & Skodvin, Tora (2011). The Climate Regime: Achievements and Challenges. I Vidas, Davor & Schei, Peter Johan (Red.), The World Ocean in Globalisation. Brill|Nijhoff. ISSN 9789004191754. s. 165–186. doi: 10.1163/9789004204225_011.
 • Gullberg, Anne Therese & Skodvin, Tora (2011). Cost effectiveness and target group influence in Norwegian climate policy. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 34(2), s. 123–142. doi: 10.1111/j.1467-9477.2011.00266.x.
 • Skodvin, Tora (2010). Pivotal politics" in US energy and climate legislation. Energy Policy. ISSN 0301-4215. 38(8), s. 4214–4223. doi: 10.1016/j.enpol.2010.03.050.
 • Skodvin, Tora; Gullberg, Anne Therese & Aakre, Stine (2010). Target-group influence and political feasibility: the case of climate policy design in Europe. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 17(6), s. 854–873. doi: 10.1080/13501763.2010.486991.
 • Skodvin, Tora & Andresen, Steinar (2009). An agenda for change in US climate policies? Presidential ambitions and congressional powers. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. ISSN 1567-9764. 9(3), s. 263–280. doi: 10.1007/s10784-009-9097-7.
 • Hovi, Jon & Skodvin, Tora (2008). Which way to U.S. Climate Cooperation? Issue Linkage versus a U.S.-based Agreement. Review of Policy Research. ISSN 1541-132X. 25(2), s. 129–148. doi: 10.1111/j.1541-1338.2007.00315.x.
 • Skodvin, Tora & Andresen, Steinar (2006). Leadership revisited. Global Environmental Politics. ISSN 1526-3800. 6(3), s. 13–27.
 • Skodvin, Tora & Andresen, Steinar E (2006). Leadership revisited. Global Environmental Politics. ISSN 1526-3800. 6(3), s. 13–27. doi: 10.1162/glep.2006.6.3.13.
 • Skodvin, Tora & Andresen, Steinar (2003). Nonstate Influence in the International Whaling Commission, 1970-1990. Global Environmental Politics. ISSN 1526-3800. 3(4), s. 61–86.
 • Andresen, Steinar E & Skodvin, Tora (2003). Nonstate Influence in the International Whaling Commission. Global Environmental Politics. ISSN 1526-3800. 3(4), s. 61–86.
 • Andresen, Steinar E; Hovi, Jon & Skodvin, Tora (2003). The Persistence of the Kyoto Protocol: Why Other Annex I Countries Move on Without the United States. Global Environmental Politics. ISSN 1526-3800. 3(4), s. 1–23.
 • Fuglestvedt, Jan; Berntsen, Terje Koren; Godal, Odd; Sausen, Robert; Shine, Keith & Skodvin, Tora (2003). Metrics of Climate Change: Assessing Radiative Forcing and Emission Indices. Climatic Change. ISSN 0165-0009. 58(3), s. 267–331. doi: 10.1023/A%3A1023905326842.
 • Fuglestvedt, Jan S.; Godal, Odd; Berntsen, Terje Koren; Skodvin, Tora; Shine, Keith P & Sausen, Robert (2002). The adequacy of current metrics of climate change and emission indices. I van Ham, J.; Baede, A.P.M.; Guicherit, R. & Williams-Jacobse, J.G.F.M. (Red.), Non-CO2 Greenhouse Gases: Scientific Understanding Control Options and Policy Aspects. Proceedings of the 3rd International Symposium NCGG-3. Millpress. ISSN 978-90-77017-70-8. s. 389–394.
 • Fuglestvedt, Jan; Skodvin, Tora; Godal, Odd & Berntsen, Terje Koren (2000). Climate implications of GWP-based reductions in greenhouse gas emissions. Geophysical Research Letters. ISSN 0094-8276. 27, s. 409–412.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skodvin, Tora & Skjærseth, Jon Birger (2003). Climate Change and the Oil Industry: Common Problem, Varying Strategies. Manchester University Press. ISBN 0719065585. 246 s.
 • Andresen, Steinar E; Skodvin, Tora; Underdal, Arild & Wettestad, Jørgen (2000). Science and Politics in International Environmental Regimes: Between Integrity and Involvement. Manchester University Press. ISBN 0-7190-5806-6. 221 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lahn, Bård Lappegård; Skodvin, Tora; Sælen, Håkon; Farstad, Fay Madeleine & Sandanger, Gunnell (2021). Ny grønn giv med USA? [Internett]. CICERO - KLIMA.
 • Balsvik, Eivind & Skodvin, Tora (2021). «Statsvitenskap: Global oppvarming og internasjonale klimaavtaler. Tredje episode av klima-podkasten til SVEXFAC» .
 • Hovi, Jon & Skodvin, Tora (2016). Editorial to the Issue on Climate Governance and the Paris Agreement. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 4(3), s. 111–114. doi: 10.17645/pag.v4i3.721.
 • Hovi, Jon & Skodvin, Tora (2016). Når har internasjonale avtaler behov for håndheving? I Malnes, Raino Sverre (Red.), Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49471-8. s. 242–258.
 • Skodvin, Tora & Hovi, Jon (2015). Kan de internasjonale klimaforhandlingene lykkes? Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 73(4), s. 529–537.
 • Bang, Guri & Skodvin, Tora (2014). Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk. Hvor hender det?. ISSN 0801-9509.
 • Hovi, Jon & Skodvin, Tora (2013). Norge og veien til lavutslippssamfunnet . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Skodvin, Tora & Bang, Guri (2012). Ingen ny amerikansk klimapolitikk. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Andresen, Steinar; Bang, Guri & Skodvin, Tora (2012). Klimadiplomati på tomgang. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Fuglestvedt, Jan; Godal, Odd; Berntsen, Terje Koren; Skodvin, Tora; Shine, Keith & Sausen, Robert (2002). The adequacy of current metrics of climate change and emission indices.
 • Alfsen, Knut H.; Fuglestvedt, Jan; Seip, Hans Martin & Skodvin, Tora (2000). Climate change. Scientific background and processes. CICERO Senter for klimaforskning, P.b. 1129 Blindern, 0318 Oslo. Report 2000:1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2010 10:47 - Sist endret 11. nov. 2022 15:38

Prosjekter