PluriCourts

Om prosjektet

PluriCourts er et Senter for fremragende forskning som ligger under Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet. Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Formålet med senteret er å studere legitimiteten til internasjonale domstoler og domstolslignende organer.

Spesielt siden den den kalde krigens slutt er det etablert internasjonale domstoler og domstolslignende organer innenfor mange saksområder. Med utgangspunkt i juss, statsvitenskap og filosofi gransker PluriCourts legitimiteten til dette globale domstolsverket.

Følgende underspørsmål knyttet til domstoler i fem sektorer står sentralt:

  • Hvorfor oppstår internasjonale domstoler og domstolsliknende organer?
  • Hvordan fungerer de?
  • Hvilke effekter har de?
  • Hvor legitime er disse internasjonale domstolene?

De aktuelle sektorene er menneskerettigheter, handel, internasjonal strafferett, investeringer og miljø.

Les mer om prosjektet på PluriCourts’ engelske hovedsider.

 

 

 

Publisert 4. juni 2014 14:55 - Sist endret 13. mars 2017 10:33