Anne Julie Semb

Bilde av Anne Julie Semb
English version of this page
Telefon +47 22856125
Mobiltelefon +47 95052318
Rom 945
Treffetider Tirsdag: 14.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Sembs faglige interesser er konflikter mellom stater og grupper, suverenitetsbegrensninger, statsborgerskap, minoritetsspørsmål, spesielt spørsmålet om samenes politiske status i Norge, og menneskerettigheter.

Undervisning

Semb er undervisningsleder til og med 2015 og har begrenset undervisning I denne perioden. Veileder likevel masterstudenter som skriver oppgaver med tema som ligger innenfor det faglige interesseområdet.

Bakgrunn

Semb er dr.polit. fra UiO (2000). Hun har tidligere arbeidet på Norsk Utenrikspolitisk Institutt og har vært ansatt ved UiO siden 2001.

Verv

Medlem av Den nasjonale  forskningsetiske komite for samfunnsfag og humaniora (NESH) 2003-2009

Styremedlem ved Norsk Senter for menneskerettigheter (2006-2011)

Styremedlem ved UiOs etikkprogram (2006-2011)

Medlem av Det konsultative rådet for forsvarsstudier (IFS) (2014-)

 

Emneord: Internasjonal politikk, Politisk teori, Komparativ politikk, Konflikt, Suverenitet, Menneskerettigheter, Minoritetsspørsmål, Statsborgerskap, Nordic

Utvalgte publikasjoner

Anne Julie Semb, 2015. «Internasjonal rett og nasjonal politikk: Finnmarksloven», i Bjørn Bjerkli og Per Selle (red.). Samepolitikkens utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes og Åsta Dyrnes Nordø, 2015. Den samiske medborgeren. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Anne Julie Semb, 2014. “Ett folk? Samenes plass”, i Hanne Marthe Narud, Knut Heidar og Tore Grønli (red.) Stortingets historie 1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget.

Hanne Hagtvedt Vik and Anne Julie Semb, 2013. Who Owns the Land? Norway and the ILO Convention 169, International Journal on Minority and Group Rights,no.4

Anne Julie Semb, 2012. “Peacemaking in a transitional phase of state formation: Hans Hækkerup in Kosovo, 2001”, in Mona Fixdal (ed.). Ways out of War. New York: Palgrave Macmillan, ss. 187-208.

Publisert 21. sep. 2010 13:18 - Sist endret 30. juli 2020 12:38

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter