Samfunnsøkonomi

Sist endret 15. nov. 2016 09:30 av Tone Enger

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp i 2015 eller 2016. Kandidater som er tatt opp i perioden 2009-2014 skal følge denne oppbyggingen.

Sist endret 28. nov. 2016 08:38 av Tone Enger

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp i perioden 2009-2014. Kandidater som er tatt opp i 2015 eller 2016 skal følge denne oppbyggingen.

Sist endret 28. nov. 2016 08:40 av Tone Enger

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp i 2015 eller 2016. Kandidater som er tatt opp i perioden 2009-2014, skal følge denne oppbyggingen.

Sist endret 9. feb. 2017 10:41 av Mari Corell

The structure below applies to candidates accepted in 2015 or 2016.  Candidates accepted in the period 2009-2014 should follow this structure.

Sist endret 28. nov. 2016 08:45 av Tone Enger

The structure below applies to candidates accepted the period 2009-2014.  Candidates accepted in 2015 or 2016 should follow this structure structure.