English version of this page

Oppbygging og struktur

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp i 2015 eller 2016. Kandidater som er tatt opp i perioden 2009-2014, skal følge denne oppbyggingen.

Kandidater med opptak i 2015 eller 2016 må oppfylle kravet til forkunnskaper.

Opplæringsdelen i samfunnsøkonomi er på 45 studiepoeng, og har følgende elementer:

  • Kurs i vitenskapsteori med etikk  (6 studiepoeng)
  • Ett obligatorisk emne i enten mikroøkonomi, makroøkonomi eller økonometri (10 studiepoeng)
  • Valgfrie emner (29 studiepoeng)
  • Midtveisevaluering (ph.d. workshop) i 3. semester
  • Presentasjon

Anbefalt utdanningsplan

3. år

 

 

Presentasjon av eget arbeid i et av instituttets forskerseminarer
Arbeid med avhandlingen

2. år

Valgfrie ph.d-emner

Valgfrie ph.d.-emner

 

Midtveisevaluering

1. år

Valgfrie ph.d.-emner

ECON9100 /ECON9200/ ECON9300

10 SP

ECON9010/SV9102 Vitenskapsteori og etikk, 6 SP

 

Kurs i vitenskapsteori med etikk

Omfang: 6 studiepoeng
Alle doktorgradskandidater skal bestå obligatoriske emner i vitenskapsteori og etikk.  Kandidatene ved Økonomisk institutt kan velge om de vil avlegge ECON9010 Theory of Science for Economists eller om de vil avlegge SV9101 Kurs i vitenskapsteori. Alle kandidater må avlegge SV9102 Etikk.

Obligatorisk emne

Omfang: 10 studiepoeng
Alle doktorgradskandidater skal bestå et obligatorisk emne i enten mikroøkonomi (ECON9200), makroøkonomi (ECON9300) eller økonometri (ECON9100) (det emnet som ikke er avlagt som del av mastergraden).

Valgfrie emner

Omfang: 29 studiepoeng
Alle doktorgradskandidater skal bestå emner som eventuelt er spesielt aktuelle for avhandlingsarbeidet. Slike studiepoeng kan oppnås gjennom forskerkurs ved Økonomisk institutt eller ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland. Alle eksterne kurs skal godkjennes av veileder og doktorgradsutvalget ved instituttet.

Midtveisevaluering/Ph.d. workshop

For å motivere til en tidlig start på avhandlingen, skal alle doktorgradskandidater presentere et arbeid ved en workshop som arrangeres i det 3. studiesemesteret.  Et skriftlig utkast må foreligge.  Det forventes at veilederne er til stede, og det inviteres eksterne opponenter.  Presentasjonen skal godkjennes av doktorgradsutvalget.

Presentasjon

Minst et halvt år før forventet innlevering av avhandlingen skal alle kandidater presentere et arbeid på et av instituttets forskerseminarer.

Faglig formidling

Det er et krav at alle kandidater skal levere et bidrag i forskningsformidling.  Aktiviteter som kan telle som formidling kan være:

  • Undervisning på bachelor- eller masternivå
  • Foredrag
  • Kronikker
  • Populærvitenskapelige arbeider
  • Framlegging av paper på konferanse, forskningsseminar og lignende

 

Publisert 15. nov. 2016 09:19 - Sist endret 25. mai 2021 08:37